Urriaren 16an, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren Gobernu Kontseiluak, doktore-tituludun ikertzaile, irakasle oso, ikerketa irakasle, irakasle agregatu, irakasle atxiki eta unibertsitate pribatuko irakasle doktoreen ebaluazioa eta egiaztapena lortzeko 2018ko OHIKO DEIALDIA ONARTZEA ERABAKI DU.

ESKAERA GAUZATZEKO EPEA: 2018ko otsailaren 1etik martxoaren 1era.

APLIKAZIO INFORMATIKOA 2017KO AZAROAREN 1ETIK AURRERA ERABILGARRI EGONGO DA.

Deialdia EHAAn argitaratzeko dago.