Ikerketa-jardueraren ebaluazioa – 2020

 

BERRIA: Ebazpena, 2021eko uztailaren 9koa, Unibasqeko zuzendariarena, ikerketa-jarduera ebaluatzeko deialdia ebazten duena.

Ebazpena, 2021eko maiatzaren 19koa, Unibasqeko zuzendariarena, seiurtekoak eskatzeko ebazpena emateko eta jakinarazteko epea etetea erabakitzen duena.

Ebazpena, 2021eko urtarrilaren 25ekoa, UNIBASQeko zuzendariarena, Euskal Herriko Unibertsitatean lankontratua duten irakasleen ikerketajarduera ebaluatzeko eskabideak aurkezteko epea luzatzen duena. Unibasq-eko zuzendariaren 2020ko abenduaren 22ko Ebazpenaren bidez onartu zen epe hori, eta Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren Gobernu Kontseiluaren 2020ko urriaren 26ko erabakiaren bidez onartu zen.

Ebazpena, 2020ko abenduaren 22koa, Unibasqeko zuzendariarena, Euskal Herriko Unibertsitateko lan-kontratu iraunkorra duten irakasleen ikerketa-jarduera ebaluatzeko eskabideak aurkezteko prozedura eta epea ezartzen dituena, zeina Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren Gobernu Kontseiluaren 2020ko urriaren 26ko erabakiaren bidez onartua.Kontsultak egiteko CNEAI-ren helbide elektronikoa: ayuda.cneai@aneca.es