Irakasleak

Egiaztapena

Aurreko Deialdiak

Tasak

Euskal Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio publikoei (1/2007 Dekretu Legislatiboa, 2/2017 Euskal Erkidegoko Aurrekontu Orokorren Legea dela eta aldatuta) buruzko Legea dela eta, irakasleak egiaztapenerako egindako ebaluazio eskabideak izapidetzeagatiko tasa 45,91 eurotan ezarriko da.


logotipo observatorio

Euskal Unibertsitate Sistemaren Behatokia