Irakasleak

Egiaztapena – Deialdiak

 

Informazio Gehiago

Jakinarazpena elektronikoa:Eskaera betetzeaz gain, interesdunak, behin eskaera amaituta, aurkeztu beharreko dokumentuak (eskaeraren laburpena, tasaren ordainketa egiteko formularioa , tasaren ordainketa egin izanaren ziurtagiria) hurrengo bideak erabiliz bidali ahal izango ditu:

a) Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako edozein baliabideren bidez.(Posta-jakinarazpena aukeratzearen kasuan jakinarazpenak esandako helbidera ohiko postaz bidaliko dira)

b) Bide elektronikoan: Erregistro telematikoa www.euskadi.net helbide elektronikoan egin ahal izango da, bide elektronikoz, otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuarekin, Administrazio Elektronikoari buruzkoarekin; eta 2006ko otsailaren 9ko Ebazpenarekin, Informatika eta Telekomunikazioen zuzendariarenak, PLATEA plataforma, E-administraziorako plataforma teknologikoa onartzen duenarekin bat. Izapidetzeko argibideak www.unibasq.org web orrialdean aurki daitezke. (Bide telematikoa aukeratu duten eskatzaileek, www.euskadi.net/misgestiones bidez jasoko dituzte jakinarazpenak)

Bide hau erabiltzeko, eskatzaileek sinadura elektronikoko ziurtagiri onartua izan behar dute.

<a href="javascript:history.back()">< itzuli</a>

logotipo observatorio

Euskal Unibertsitate Sistemaren Behatokia