Tituluak

Berezko tituluak

Programa honen xedea Unibertsitateen berezko titulu proposamenen kanpo ebaluazioa egitea da, Unibasqen eta dagokion unibertsitatearen arteko hitzarmen baten bidez arautua.

2007an Unibasq eta EHUren arteko hitzarmena sinatu zen Berezko tituluen proposamenak ebaluatzeko. EHUko berezko ikasketen arautegi bateratuan hurrengoa zehazten da “Berezko tituluak ebaluatu eta akreditatu egin behar dira Unibasqen, otsailaren 25eko 3/2004 Legeak, Euskal Unibertsitate Sistemari buruzkoak, 80.b) artikuluan zehaztutakoari jarraituz.”


logotipo observatorio

Euskal Unibertsitate Sistemaren Behatokia