ANECAren txostenak kalitatearen kanpo-ebaluazioko jarduerek Espainiako unibertsitate-sisteman duten eragina eta 2018 urte bitartean izan duten bilakaera aztertzen du. Halaber, jarduera horiei lotutako prozesuak eta emaitzak hobetzeko garrantzitsuak diren gaiei buruzko gogoeta egiten du txostenak.

“Informe sobre el estado de la evaluación externa de la calidad en las universidades españolas”