Barne-Antolakuntza

Gobernu Organoak

Gobernu Kontseilua

Gobernu Kontseiluaren Osaketa:

Lehendakaria: Eusko Jaurlaritzan unibertsitate-gaietan eskumena duen saileko sailburua,edo hark eskuordetzen duena, izango da lehendakaria.
Cristina Uriarte Toledo And.

Eusko Jaurlaritzan unibertsitate-gaietan eskumena duen saileko sailburuordeak, edo hark eskuordetzen duenak:
Adolfo Morais Ezquerro Jn.

Agentziaren zuzendaria:
– Eva Ferreira García And.

Euskal unibertsitate sistemako unibertsitateetako errektoreak:
Nekane Balluerka And. (UPV/EHUko errektorea).
José Mª Guibert Ucín Jn. (Deustuko Unibertsitateko errektorea).
Vicente Atxa Uribe Jn. (Mondragon Unibertsitateko errektorea).

Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak izendatutako pertsona batek (merezimendu akademiko aitortuak izan beharko ditu):
Enrique Amezua San Martín Jn.

Unibertsitateen Euskal Kontseiluak izendatutako sei pertsonak; kontseiluko kideen hiru bostenen gehiengoak izendatu beharko ditu:
Guy Haug Jn.
Fermín Garmendia Agirre Jn.
Esther Giménez Salinas And.
Esther Dominguez Pérez And.
José Luis Iriarte Ángel Jn.
Paulí Dávila Balsera Jn.

Ikasle bat, Euskadiko unibertsitate-ikasleek parte hartzeko organo espezifikoak hautatua:
Iker Martín Pesado Jn.


Akten laburpenak.

 

Zuzendaritza

2015eko Irailetik aurrera Eva Ferrerira García And. eta Aitor Zurimendi Isla Jn. Unibasq-eko zuzendaritza osatzen dute.

Organo Teknikoak

Aholku Batzordea

Aholku Batzordearen osaketa:

Batzordeburua

– Eva Ferreira García And., Directora de Unibasq

Kideak

Joaquín Losada Rodríguez Jn.

– Cristina de la Cruz Adn.

Gemma Espigares Tribó And.

Cesar Arrese-Igor Jn.

– Endika Bengoetxea Jn.

– Eunate Elio Cemborain And.

Jean-Yves Puyo Jn.

Sandrine Sana-Chaillé de Néré And.

Ruth Zimmerling And.

Teresa Riesgo Alcaide And.


Akten laburpenak

 

Aholku Organoak

Etika eta Zuzenbide Batzordea

Batzordeburua:

– Aitor Zurimendi Isla Jn. (Unibasq)

Kideak:

– César Arrese-Igor Jn.

– Xabier Etxebarria Jn.

Idazkaria:

– Tamara Cantabrana Chávarri And. (Unibasq).

Ikasleen Aholku Batzordea

Unibasqeko Ikasleen Aholku Batzordea, Unibasqen edozein organori lagunduko dion kide anitzeko organo bat bezala sortu da, ikasleen kolektiboak agentziaren jardueretan parte hartzearekin lotutako gaiak aztertzeko


Araudia

Antolakuntza Egitura

Organigrama

UNIBASQ-eko Lanpostuen Zerrenda

Organigrama