Barne-Antolakuntza

Gobernu Organoak

Gobernu Kontseilua

Gobernu Kontseiluaren Osaketa:

Lehendakaria: Eusko Jaurlaritzan unibertsitate-gaietan eskumena duen saileko sailburua,edo hark eskuordetzen duena, izango da lehendakaria.
Jokin Bildarratz Sorron Jn.

Eusko Jaurlaritzan unibertsitate-gaietan eskumena duen saileko sailburuordeak, edo hark eskuordetzen duenak:
Adolfo Morais Ezquerro Jn.

Agentziaren zuzendaria:
– Iñaki Heras Saizarbitoria Jn.

Euskal unibertsitate sistemako unibertsitateetako errektoreak:
Eva Ferreira García And. (UPV/EHUko errektorea).
José Mª Guibert Ucín Jn. (Deustuko Unibertsitateko errektorea).
Vicente Atxa Uribe Jn. (Mondragon Unibertsitateko errektorea).

Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak izendatutako pertsona batek (merezimendu akademiko aitortuak izan beharko ditu):
Enrique Amezua San Martín Jn.

Unibertsitateen Euskal Kontseiluak izendatutako sei pertsonak; kontseiluko kideen hiru bostenen gehiengoak izendatu beharko ditu:
Belen Urosa And.
Fermín Garmendia Agirre Jn.
Patricia Pol And.
Esther Dominguez Pérez And.
José Luis Iriarte Ángel Jn.
Paulí Dávila Balsera Jn.

Ikasle bat, Euskadiko unibertsitate-ikasleek parte hartzeko organo espezifikoak hautatua:
Asier Nuñez Domingo Jn.


Akten laburpenak.

 

Zuzendaritza
2019ko azarotik, Iñaki Heras Saizarbitoria jauna Unibasq-eko zuzendaria da.

Organo Teknikoak

Aholku Organoak

Etika eta Berme Batzordea
  • María Dolores Calvo Sánchez andrea (Salamancako Unibertsitatea), Unibasqeko Aholku batzordeak proposatutakoa.
  • Francisco José Ausín Díez jauna (Filosofia Institutua, Gizarte eta Giza Zientzien Zentroa, Ikerketa Zientifikoen Goi-mailako Kontseilua-CSIC), Unibasqeko Gobernu Kontseiluak proposatutakoa.
  • María del Lluc Nevot andrea (ikaslea), Unibasqeko Ikasleen Aholku Batzordeak proposatutakoa.
  • Idazkaritza teknikoa (Unibasq): Tamara Cantabrana Chávarri andrea.
Ikasleen Aholku Batzordea
Unibasqeko Ikasleen Aholku Batzordea, Unibasqen edozein organori lagunduko dion kide anitzeko organo bat bezala sortu da, ikasleen kolektiboak agentziaren jardueretan parte hartzearekin lotutako gaiak aztertzeko


Araudia

Antolakuntza Egitura

Organigrama
Prestatzen

logotipo observatorio

Euskal Unibertsitate Sistemaren Behatokia