Barne-Antolakuntza

Gobernu Organoak

Gobernu Kontseilua

Gobernu Kontseiluaren Osaketa:

Lehendakaria: Eusko Jaurlaritzan unibertsitate-gaietan eskumena duen saileko sailburua,edo hark eskuordetzen duena, izango da lehendakaria.
Cristina Uriarte Toledo And.

Eusko Jaurlaritzan unibertsitate-gaietan eskumena duen saileko sailburuordeak, edo hark eskuordetzen duenak:
Adolfo Morais Ezquerro Jn.

Agentziaren zuzendaria:
– Eva Ferreira García And.

Euskal unibertsitate sistemako unibertsitateetako errektoreak:
Nekane Balluerka And. (UPV/EHUko errektorea).
José Mª Guibert Ucín Jn. (Deustuko Unibertsitateko errektorea).
Vicente Atxa Uribe Jn. (Mondragon Unibertsitateko errektorea).

Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak izendatutako pertsona batek (merezimendu akademiko aitortuak izan beharko ditu):
Enrique Amezua San Martín Jn.

Unibertsitateen Euskal Kontseiluak izendatutako sei pertsonak; kontseiluko kideen hiru bostenen gehiengoak izendatu beharko ditu:
Belen Urosa And.
Fermín Garmendia Agirre Jn.
Patricia Pol And.
Esther Dominguez Pérez And.
José Luis Iriarte Ángel Jn.
Paulí Dávila Balsera Jn.

Ikasle bat, Euskadiko unibertsitate-ikasleek parte hartzeko organo espezifikoak hautatua:
Alma Navarro Sanmamed And.


Akten laburpenak.

 

Zuzendaritza

2015eko Irailetik aurrera Eva Ferreira García And. eta Aitor Zurimendi Isla Jn. Unibasq-eko zuzendaritza osatzen dute.

Organo Teknikoak

Aholku Batzordea

Aholku Batzordearen osaketa:

Batzordeburua

– Eva Ferreira García And., Directora de Unibasq

Kideak:

Manuel de León Rodríguez Jn.

Diego José Sánchez Martín Jn.

– Eduardo García Jiménez Jn.

– Magdalena Patricio And.

– Jasone Cenoz Iragui And.

– María Henar Miguelez Garrido And.

Cristina Iturrioz Landart And.

Salustiano Mato De La Iglesia Jn.

Barbara Potthast And.

– Alfonso Novales Cinca Jn.


Akten laburpenak

 

Aholku Organoak

Etika eta Zuzenbide Batzordea

Batzordeburua:

– Aitor Zurimendi Isla Jn. (Unibasq)

Kideak:

– César Arrese-Igor Jn.

– Cristina de la Cruz Ayuso And.

Idazkaria:

– Tamara Cantabrana Chávarri And. (Unibasq).

Ikasleen Aholku Batzordea

Unibasqeko Ikasleen Aholku Batzordea, Unibasqen edozein organori lagunduko dion kide anitzeko organo bat bezala sortu da, ikasleen kolektiboak agentziaren jardueretan parte hartzearekin lotutako gaiak aztertzeko


Araudia

Antolakuntza Egitura

Organigrama

UNIBASQ-eko Lanpostuen Zerrenda

Organigrama


logotipo observatorio

Euskal Unibertsitate Sistemaren Behatokia