Irakasleak

Egiaztapena

 

Programa honen xedea irakasleak eta ikertzaileak akreditatzea da, lan-kontratua duten plazetarako eta unibertsitate pribatuko irakasle doktoreen plazetarako.

Arau-Esparrua
Programa honen arau-esparrua:

Ebaluazio-protokoloa

EBAZPENA, 2021eko urriaren 5ekoa, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate agentziako zuzendariarena, 2021eko irailaren 16an Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziako aholku batzordeak onartutako kontratatutako irakasleak eta ikerlariak eta, unibertsitate pribatuetako irakasle doktoreak ebaluatzeko eta akreditatzeko Protokoloa jakinarazten duena.

Ebaluazio Batzordea

Irakasle eta ikertzaileen egiaztapenerako batzordeak

Ebaluazio Batzordeek Unibasq-en Etika eta Berme Kodearen arabera jardun beharko dute, eta independentzia eta inpartzialtasun osoz.

Ospe handiko akademikoek osatuko dituzte, eta gehienak Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateetatik kanpokoak izango dira. Pertsona horiek hiru urterako izendatuko dira, eta ezin izango dira berriz izendatu kargua utzi eta hiru urte igaro arte.

Batzordeak ezagutza-arloen eta -eremuen arabera antolatuko dira, honela:

1.- Medikuntza eta Osasun Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Elena María Planells Del Pozo.
Batzordekideak: María del Val Bermejo Sanz, Jokin de Irala Estevez, Domingo González-Lamuño Leguina y Mª Concepción Iribar Ibabe.
Idazkaria: Miriam Echevarria Irusta.

2.- Irakaskuntza Teknikoetako Batzordea

Batzordeburua: Helena Coch Roura.
Batzordekideak: María Paloma Díaz Pérez, Jaime Domínguez Abascal, José Ramón Montejo Garai, Eva Rajo Iglesias y Sonia Sánchez Sáez.
Idazkaria: José Angel Irabien Gulias.

3.- Zientzia Esperimentaletako Batzordea

Batzordeburua: Consuelo Martínez López.
Batzordekideak: José  Ramón Alonso Peña, Cesar Arrese-Igor Sánchez, Ana María Graña Rodríguez, Iñaki Pérez de Landazábal Berganzo, María Luisa Perez García y Iñigo Arregui Uribe Echevarria.
Idazkaria: Marta Viana Arribas.

4.- Giza Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Mª Teresa López de la Vieja de la Torre.
Batzordekideak:  Manuel Adsuara Ruiz, Iraide Ibarretxe Antuñano, Aritz Irurtzun Sviaguincheva y María Mar Marcos Sánchez.
Idazkaria: Julio Polo Sánchez.

5.- Zientzia Juridikoak eta Ekonomia Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Martin Larraza Quintana.
Batzordekideak: Ana Isabel Pérez Cepeda, María Victoria Petit Lavall, Javier Suárez Pandiello y Mikel Tapia Torres.
Idazkaria: María José Fernández Pavés.

6.- Gizarte Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Jon Andoni Duñabeitia Landaburu.
Batzordekideak: Andrés Arriaga Arrizabalaga, María José Blanca Mena, Tomás García Calvo, Gerardo Meil Landwerlin, Pastora Moreno Espinosa y Marta Soler Gallart.
Idazkaria: Bella Palomo Torres.


Unibasqek ziurtatuko du irakasleen figuren ebaluaziorako interesdunak lortu nahi duen mailako edo maila handiagoko ebaluatzaileak izango direla.


Ebazpena, 2021eko irailaren 17koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2020ko urriaren 29koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2019ko irailaren 30ekoa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2019ko irailaren 24koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2019ko urtarrilaren 11koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Deialdiak

2022ko Deialdia – Egiaztapena

ERABAKIA, 2021eko irailaren 27koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren Gobernu Kontseiluarena, zeinaren bidez onartu eta argitara ematen baita honako figura hauetarako egiaztapena lortu nahi duten irakasle eta ikertzaileak ebaluatzeko ohiko deialdia: doktore-tituludun ikertzailea, irakasle atxikia, irakasle agregatua, irakasle osoa, ikerketa irakaslea eta unibertsitate pribatuko irakasle doktorea.

Kontaktuan jartzeko:

Helbide elektronikoa: egiaztapena@unibasq.eus

Telefonoak:  945 187594 / 945 187580.

Jendaurreko ordutegia:

Astelehenetik ostiralera 9:00etatik 14:00etara.

Tasak

Tasa – Egiaztapena

Euskal Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio publikoei (1/2007 Dekretu Legislatiboa, 13/2019 Legea, abenduaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2020. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituena aldatuta) buruzko Legea dela eta, irakasleak egiaztapenerako egindako ebaluazio eskabideak izapidetzeagatiko tasa 47,77 eurotan ezarriko da.

 Berria – Tasa online ordaindu ahal izango da Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan, “Nire Karpeta” atalean sartuz gero eta eskabidea sinatu eta bidali ondoren, deialdiaren epe barruan.


logotipo observatorio

Euskal Unibertsitate Sistemaren Behatokia