Irakasleak

Egiaztapena

 

Programa honen helburua da irakasleak eta ikertzaileak akreditatzea lan-kontratua duten plazetarako eta unibertsitate pribatuko irakasle doktoreen plazetarako.

Arau-Esparrua

Programa honen arau-esparrua:

Ebaluazio-protokoloa

Ebazpena, 2018ko azaroaren 12koa, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziako zuzendariarena, 2018ko azaroaren 9an Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziako Aholku Batzordeak onartutako Kontratatutako Irakasleak eta Ikerlariak eta, Unibertsitate Pribatuetako Irakasle doktoreak ebaluatzeko eta akreditatzeko Protokoloa jakinarazten duena, 2019ko irailaren 30eko Ebazpenaren bidez eraberritua.

Ebaluazio Batzordea

1.- Medikuntza eta Osasun Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Elena Barberia Leache And.
Batzordekideak: Gorka Orive Arroyo,  Juan M Hurle González, Domingo González-Lamuño Leguina, Elena María Planells Del Pozo.
Idazkaria: Amelia Martí del Moral And.

2.- Irakaskuntza Teknikoetako Batzordea

Batzarburua:  Pedro Larrañaga Múgica 

Batzordekideak: Joaquín Sabate Bel María Cruz Arzamendi Manterola, Francisco GordilloEugenio Giner Maravilla, Eva Rajo Iglesias.
Idazkaria: Carmen Vázquez García

3.- Zientzia Esperimentaletako Batzordea

Batzordeburua: Jesús Rodríguez Fernández Jn.
Batzordekideak:   Pedro Sanchez Lazo, Manuel Hernández Córdoba, Piedad N de Aza Moya, Jon Marcaide Osoro, Iñigo Arregui Uribe Echevarria, Consuelo Martinez López.
Idazkaria:  Ane Urtiaga And.

4.- Giza Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Primitiva Bueno Ramírez
Batzordekideak: Joaquín Gorrochategui Churruca, Patxi Salaberri Zaratiegi, Maria Carmen Gómez Muntané, María Mar Marcos Sánchez, Francisco Lagares Prieto.
Idazkaria: Mª Teresa López de la Vieja de la Torre

5.- Zientzia Juridikoak eta Ekonomia Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Nuria Belloso Martín
Batzordekideak:  Paz-Mercedes de la Cuesta Aguado, José Luis Ferreira García, Javier Suárez Pandiello, María Victoria Petit Lavall.
Idazkaria: Fernando Pérez de Gracia Hidalgo

6.- Gizarte Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Juan Ramón Ordoñana Martín
Batzordekideak: Marta Soler Gallart,  Miquel Rodrigo Alsina,  Francisco Javier Moreno Hernández, Isabel Cantón Mayo, María José Blanca Mena, Gerardo Mel Landwein.

Idazkaria: Javier Díaz Noci Jn.


Unibasqek ziurtatuko du irakasleen figuren ebaluaziorako interesdunak lortu nahi duen mailako edo maila handiagoko ebaluatzaileak izango direla.


Ebazpena, 2019ko irailaren 30ekoa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2019ko irailaren 24koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2019ko urtarrilaren 11koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2018ko azaroaren 9koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2018ko otsailaren 14koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2017ko azaroaren 2koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2017ko urriaren 17koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena.

Ebazpena, 2017ko apirilaren 19koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2016ko abuztuaren 9koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Deialdiak

2020ko Deialdia – Egiaztapena

ERABAKIA, 2019ko urriaren 21ekoa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren Gobernu Kontseiluarena, zeinaren bidez onartu eta argitara ematen baita honako figura hauetarako egiaztapena lortu nahi duten irakasle eta ikertzaileak ebaluatzeko 2020ko OHIKO DEIALDIA: doktore-tituludun ikertzailea, irakasle atxikia, irakasle agregatua, irakasle osoa, ikerketa irakaslea eta unibertsitate pribatuko irakasle doktorea.

Deialdia 2020ko otsailaren 17tik martxoaren 17ra izango da.


GARRANTZITSUA: ESKAERAREN FORMALIZAZIOA Eusko Jaurlaritzaren ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOaren bidez bakarrik egin ahal izango da eta eskatzaileek sinadura elektronikorako ziurtagiri bat eduki behar izango dute.

Kontaktuan jartzeko: egiaztapena@unibasq.eus

Tasak

Tasa – Egiaztapena

Euskal Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio publikoei (1/2007 Dekretu Legislatiboa, 13/2019 Legea, abenduaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2020. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituena aldatuta) buruzko Legea dela eta, irakasleak egiaztapenerako egindako ebaluazio eskabideak izapidetzeagatiko tasa 47,77 eurotan ezarriko da.


logotipo observatorio

Euskal Unibertsitate Sistemaren Behatokia