Irakasleak

Egiaztapena

 

Programa honen helburua da irakasleak eta ikertzaileak akreditatzea lan-kontratua duten plazetarako eta unibertsitate pribatuko irakasle doktoreen plazetarako.

Arau-Esparrua

Programa honen arau-esparrua:

Ebaluazio-protokoloa

Ebazpena, 2018ko azaroaren 12koa, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziako zuzendariarena, 2018ko azaroaren 9an Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziako Aholku Batzordeak onartutako Kontratatutako Irakasleak eta Ikerlariak eta, Unibertsitate Pribatuetako Irakasle doktoreak ebaluatzeko eta akreditatzeko Protokoloa jakinarazten duena, 2019ko irailaren 30eko Ebazpenaren bidez eraberritua.

Ebaluazio Batzordea

1.- Medikuntza eta Osasun Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Elena Barberia Leache.
Batzordekideak: Gorka Orive Arroyo,  Juan M Hurle González, Domingo González-Lamuño Leguina, Elena María Planells Del Pozo.
Idazkaria: Amelia Martí del Moral.

2.- Irakaskuntza Teknikoetako Batzordea

Batzarburua:  Pedro Larrañaga Múgica. 

Batzordekideak: Joaquín Sabate Bel María Cruz Arzamendi Manterola, Francisco GordilloEugenio Giner Maravilla, Eva Rajo Iglesias.
Idazkaria: Carmen Vázquez García.

3.- Zientzia Esperimentaletako Batzordea

Batzordeburua: Jesús Rodríguez Fernández.
Batzordekideak:   Pedro Sanchez Lazo, Manuel Hernández Córdoba, Piedad N de Aza Moya, Jon Marcaide Osoro, Iñigo Arregui Uribe Echevarria, Consuelo Martinez López.
Idazkaria:  Ane Urtiaga.

4.- Giza Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Primitiva Bueno Ramírez. 
Batzordekideak: Joaquín Gorrochategui Churruca, Patxi Salaberri Zaratiegi, Maria Carmen Gómez Muntané, María Mar Marcos Sánchez, Francisco Lagares Prieto.
Idazkaria: Mª Teresa López de la Vieja de la Torre.

5.- Zientzia Juridikoak eta Ekonomia Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Nuria Belloso Martín.
Batzordekideak:  Paz-Mercedes de la Cuesta Aguado, José Luis Ferreira García, Javier Suárez Pandiello, María Victoria Petit Lavall.
Idazkaria: Fernando Pérez de Gracia Hidalgo.

6.- Gizarte Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Juan Ramón Ordoñana Martín.
Batzordekideak: Marta Soler Gallart,  Miquel Rodrigo Alsina,  Francisco Javier Moreno Hernández, Isabel Cantón Mayo, María José Blanca Mena, Gerardo Mel Landwein.

Idazkaria: Javier Díaz Noci.


Unibasqek ziurtatuko du irakasleen figuren ebaluaziorako interesdunak lortu nahi duen mailako edo maila handiagoko ebaluatzaileak izango direla.


Ebazpena, 2019ko irailaren 30ekoa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2019ko irailaren 24koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2019ko urtarrilaren 11koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2018ko azaroaren 9koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2018ko otsailaren 14koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2017ko azaroaren 2koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2017ko urriaren 17koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena.

Ebazpena, 2017ko apirilaren 19koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2016ko abuztuaren 9koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Deialdiak

2020ko Deialdia – Egiaztapena

OHAR GARRATZITSUA: Ebazpena, 2020ko maiatzaren 25ekoa, UNIBASQeko zuzendariarena, doktore ikertzaileak, irakasle laguntzaileak, irakasle agregatuak, irakasle osoak, ikerketa-irakasleak eta unibertsitate pribatuko irakasle doktoreak izateko eskabideak aurkezteko epea 2020ko ekainaren 10era arte luzatzea erabakitzen duena.


Honako figura hauetarako egiaztapena lortu nahi duten irakasle eta ikertzaileak ebaluatzeko 2020ko OHIKO DEIALDIA: doktore-tituludun ikertzailea, irakasle atxikia, irakasle agregatua, irakasle osoa, ikerketa irakaslea eta unibertsitate pribatuko irakasle doktorea.

Deialdia 2020ko otsailaren 17tik martxoaren 17ra irekita egongo da.


GARRANTZITSUA: ESKAERAREN FORMALIZAZIOA Eusko Jaurlaritzaren ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOaren bidez bakarrik egin ahal izango da eta eskatzaileek sinadura elektronikorako ziurtagiri bat eduki behar izango dute.

Informazio gehiago

Kontaktuan jartzeko:

Helbide elektronikoa: egiaztapena@unibasq.eus

Telefonoak:  945 187594 / 945 187580.

Jendaurreko ordutegia:

Astelehenetik ostiralera 9:00etatik 14:00etara.

Tasak

Tasa – Egiaztapena

Euskal Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio publikoei (1/2007 Dekretu Legislatiboa, 13/2019 Legea, abenduaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2020. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituena aldatuta) buruzko Legea dela eta, irakasleak egiaztapenerako egindako ebaluazio eskabideak izapidetzeagatiko tasa 47,77 eurotan ezarriko da.


logotipo observatorio

Euskal Unibertsitate Sistemaren Behatokia