Irakasleak

Egiaztapena

 

Programa honen xedea irakasleak eta ikertzaileak akreditatzea da, lan-kontratua duten plazetarako eta unibertsitate pribatuko irakasle doktoreen plazetarako.

Arau-Esparrua
Programa honen arau-esparrua:

Ebaluazio-protokoloa

EBAZPENA, 2020ko azaroaren 9koa, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate agentziako zuzendariarena, 2020ko urriaren 16an Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziako aholku batzordeak onartutako kontratatutako irakasleak eta ikerlariak eta, unibertsitate pribatuetako irakasle doktoreak ebaluatzeko eta akreditatzeko Protokoloa jakinarazten duena.

Ebaluazio Batzordea

Ebaluazio Batzordeek Unibasq-en Etika eta Berme Kodearen arabera jardun beharko dute, eta independentzia eta inpartzialtasun osoz.

Ospe handiko akademikoek osatuko dituzte, eta gehienak Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateetatik kanpokoak izango dira. Pertsona horiek hiru urterako izendatuko dira, eta ezin izango dira berriz izendatu kargua utzi eta hiru urte igaro arte.

Batzordeak ezagutza-arloen eta -eremuen arabera antolatuko dira, honela:

1.- Medikuntza eta Osasun Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Elena Barberia Leache.
Batzordekideak: Juan M Hurle González, Domingo González-Lamuño Leguina, Jokin de Irala Estevez, Mª Concepción Iribar Ibabe.
Idazkaria: Elena María Planells Del Pozo.

2.- Irakaskuntza Teknikoetako Batzordea

Batzordeburua: Pedro Larrañaga Múgica. 
Batzordekideak: Francisco GordilloEugenio Giner Maravilla, Eva Rajo Iglesias, Helena Coch Rura, José Ángel Irabien Guilas.
Idazkaria: Carmen Vázquez García.

3.- Zientzia Esperimentaletako Batzordea

Batzordeburua: Consuelo Martínez López.
Batzordekideak:  Manuel Hernández Córdoba, Piedad N de Aza Moya, Jon Marcaide Osoro, Iñigo Arregui Uribe Echevarria, Marta Viana Arribas, Iñaki Pérez de Landazábal Berganzo.
Idazkaria:  Ane Urtiaga.

4.- Giza Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Mª Teresa López de la Vieja de la Torre.
Batzordekideak:  Patxi Salaberri Zaratiegi, Maria Carmen Gómez Muntané, María Mar Marcos Sánchez, Francisco Lagares Prieto, Iraide Ibarretxe Antuñano.
Idazkaria: Julio Polo Sánchez.

5.- Zientzia Juridikoak eta Ekonomia Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Nuria Belloso Martín.
Batzordekideak:  Javier Suárez Pandiello, María Victoria Petit Lavall, María José Fernández Pavés, Mikel Tapia Torres.
Idazkaria: Martin Larraza Quintana.

6.- Gizarte Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Juan Ramón Ordoñana Martín.
Batzordekideak: Marta Soler Gallart,  Miquel Rodrigo Alsina,  Francisco Javier Moreno Hernández, María José Blanca Mena, Gerardo Meil Landwerlin, Pastora Moreno Espinosa.
Idazkaria: Jon Andoni Duñabeitia Landaburu.


Unibasqek ziurtatuko du irakasleen figuren ebaluaziorako interesdunak lortu nahi duen mailako edo maila handiagoko ebaluatzaileak izango direla.


Ebazpena, 2020ko urriaren 29koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2019ko irailaren 30ekoa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2019ko irailaren 24koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2019ko urtarrilaren 11koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2018ko azaroaren 9koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2018ko otsailaren 14koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Deialdiak

2021eko Deialdia – Egiaztapena

ERABAKIA, 2020ko urriaren 26koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren Gobernu Kontseiluarena, zeinaren bidez onartu eta argitara ematen baita honako figura hauetarako egiaztapena lortu nahi duten irakasle eta ikertzaileak ebaluatzeko ohiko deialdia: doktore-tituludun ikertzailea, irakasle atxikia, irakasle agregatua, irakasle osoa, ikerketa irakaslea eta unibertsitate pribatuko irakasle doktorea.

UNIBASQ-eko zuzendariaren EBAZPENA, 2021eko maitzaren 19koa, akreditazioa eskuratzeko onartutako deialdia ebazten duena

Kontaktuan jartzeko:

Helbide elektronikoa: egiaztapena@unibasq.eus

Telefonoak:  945 187594 / 945 187580.

Jendaurreko ordutegia:

Astelehenetik ostiralera 9:00etatik 14:00etara.

Tasak

Tasa – Egiaztapena

Euskal Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio publikoei (1/2007 Dekretu Legislatiboa, 13/2019 Legea, abenduaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2020. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituena aldatuta) buruzko Legea dela eta, irakasleak egiaztapenerako egindako ebaluazio eskabideak izapidetzeagatiko tasa 47,77 eurotan ezarriko da.

 Berria – Tasa online ordaindu ahal izango da Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan, “Nire Karpeta” atalean sartuz gero eta eskabidea sinatu eta bidali ondoren, deialdiaren epe barruan.


logotipo observatorio

Euskal Unibertsitate Sistemaren Behatokia