Irakasleak

Egiaztapena

 

Programa honen xedea irakasleak eta ikertzaileak akreditatzea da, lan-kontratua duten plazetarako eta unibertsitate pribatuko irakasle doktoreen plazetarako.

Arau-Esparrua

Programa honen arau-esparrua:

Ebaluazio-protokoloa

EBAZPENA, 2021eko urriaren 5ekoa, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate agentziako zuzendariarena, 2021eko irailaren 16an Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziako aholku batzordeak onartutako kontratatutako irakasleak eta ikerlariak eta, unibertsitate pribatuetako irakasle doktoreak ebaluatzeko eta akreditatzeko Protokoloa jakinarazten duena.

Ebaluazio Batzordea

Irakasle eta ikertzaileen egiaztapenerako batzordeak

Ebaluazio Batzordeek Unibasq-en Etika eta Berme Kodearen arabera jardun beharko dute, eta independentzia eta inpartzialtasun osoz.

Ospe handiko akademikoek osatuko dituzte, eta gehienak Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateetatik kanpokoak izango dira. Pertsona horiek hiru urterako izendatuko dira, eta ezin izango dira berriz izendatu kargua utzi eta hiru urte igaro arte.

Batzordeak ezagutza-arloen eta -eremuen arabera antolatuko dira, honela:

1.- Medikuntza eta Osasun Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Elena María Planells Del Pozo.
Batzordekideak: María del Val Bermejo Sanz, Jokin de Irala Estevez eta Domingo González-Lamuño Leguina.
Idazkaria: Miriam Echevarria Irusta.

2.- Irakaskuntza Teknikoetako Batzordea

Batzordeburua: Helena Coch Roura.
Batzordekideak: María Paloma Díaz Pérez, Jaime Domínguez Abascal, José Ramón Montejo Garai, Eva Rajo Iglesias eta Sonia Sánchez Sáez.
Idazkaria: José Angel Irabien Gulias.

3.- Zientzia Esperimentaletako Batzordea

Batzordeburua: Consuelo Martínez López.
Batzordekideak: José  Ramón Alonso Peña, Cesar Arrese-Igor Sánchez, Ana María Graña Rodríguez, Iñaki Pérez de Landazábal Berganzo, María Luisa Perez García eta Iñigo Arregui Uribe Echevarria.
Idazkaria: Marta Viana Arribas.

4.- Giza Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Mª Teresa López de la Vieja de la Torre.
Batzordekideak: Iraide Ibarretxe Antuñano, Aritz Irurtzun Sviaguincheva, María Mar Marcos Sánchez eta Ana María Fernández García.
Idazkaria: Julio Polo Sánchez.

5.- Zientzia Juridikoak eta Ekonomia Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Martin Larraza Quintana.
Batzordekideak: Ana Isabel Pérez Cepeda, María Victoria Petit Lavall, Javier Suárez Pandiello eta Mikel Tapia Torres.
Idazkaria: María José Fernández Pavés.

6.- Gizarte Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Jon Andoni Duñabeitia Landaburu.
Batzordekideak: Andrés Arriaga Arrizabalaga, María José Blanca Mena, Tomás García Calvo, Gerardo Meil Landwerlin, Pastora Moreno Espinosa y Marta Soler Gallart.
Idazkaria: Bella Palomo Torres.


Unibasqek ziurtatuko du irakasleen figuren ebaluaziorako interesdunak lortu nahi duen mailako edo maila handiagoko ebaluatzaileak izango direla.


Ebazpena, 2022eko urtarrilaren 25ekoa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena.

Ebazpena, 2021eko irailaren 17koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena.

Ebazpena, 2020ko urriaren 29koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena.

Ebazpena, 2019ko irailaren 30ekoa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena.

Ebazpena, 2019ko irailaren 24koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena.

Ebazpena, 2019ko urtarrilaren 11koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena.

Deialdiak

2022ko Deialdia – Egiaztapena

UNIBASQ-eko zuzendariaren EBAZPENA, 2022ko maitzaren 17koa, UNIBASQ-eko Gobernu kontseiluak, 2021eko irailaren 27ko akordiaroen bidez EHUk kontratatutako irakasle eta ikertzaileek eta doktore-titulua duten unibertsitate pribatuetako irakasleek Euskal Unibertsitate Sistemaren (EUS) otsailaren 25eko 3/2004 Legeak arautzen dituen karguetakoren baterako akreditazioa eskuratzeko onartutako deialdia ebazten duena. 
Ebaluazio-eskabidea aurkezteko epea itxita dago.


Kontaktuan jartzeko:

Helbide elektronikoa: egiaztapena@unibasq.eus

Telefonoak:  945 187594 / 945 187580.

Jendaurreko ordutegia:

Astelehenetik ostiralera 9:00etatik 14:00etara.

Tasak

Tasa – Egiaztapena

Euskal Autonomia Erkidegoko 2022. urteko Aurrekontu Orokorren Legearen arabera, 48.49 euroko tasa ezartzen da egiaztapenerako ebaluazio eskaera izapidetzeagatik.

Eskatzaileak ordainketa eskaera telematikoki bidali ondoren egin beharko du. “Nire ordainketa” zerbitzua herritarrek atxikitako euskal administrazio publikoekin egin beharreko izapide guztiak online, modu seguruan eta doan ordaintzeko pasabidea da. Ordainketa Eusko Jaurlaritzaren ordainketa-pasabidearen bidez egin ahal izango duzu; horretarako, www.euskadi.eus webgunean duzun “Nire Karpeta”-ra sartu beharko duzu.

Eskatutako figura bakoitzeko tasaren zenbatekoa ordaindu beharko da.


logotipo observatorio

Euskal Unibertsitate Sistemaren Behatokia