Irakasleak

Egiaztapena

 

Programa honen helburua da irakasleak eta ikertzaileak akreditatzea lan-kontratua duten plazetarako eta unibertsitate pribatuko irakasle doktoreen plazetarako.

Arau-Esparrua

Programa honen arau-esparrua:

Ebaluazio-protokoloa

Ebazpena, 2017ko urriaren 17koa, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziako zuzendariarena, 2017ko urriaren 9an Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziako Aholku Batzordeak onartutako Kontratatutako Irakasleak eta Ikerlariak eta, Unibertsitate Pribatuetako Irakasle doktoreak ebaluatzeko eta akreditatzeko Protokoloa jakinarazten duena.

Ebaluazio Batzordea

1.- Medikuntza eta Osasun Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: MªJesús Alonso Gordo And.
Batzordekideak: Ángel Domínguez Olavarri Jn., Mª Concepción Cid Canda And., Eduardo Targarona Soler Jn., Gorka Orive Arroyo Jn.
Idazkaria: Amelia Martí del Moral And.

2.- Irakaskuntza Teknikoetako Batzordea

Batzordeburua: Maria Henar Miguélez Garrido And.
Batzordekideak: Susana Fernández de Ávila López And., Javier Contreras Sanz Jn., Pedro Luis Arias Ergueta Jn., Joaquín Sabate Bel Jn., Pedro Larrañaga Múgica Jn.,  María Cruz Arzamendi Manterola And.
Idazkaria: Elvira Mayordomo Cámara And.

3.- Zientzia Esperimentaletako Batzordea

Batzordeburua: Rafael Bilbao Duñabeitia Jn.
Batzordekideak:
María Julia Arcos Martínez And., Mª Teresa Martínez-Seara Alonso And, Pilar Álvarez Pellitero And., Pedro Sanchez Lazo Jn., Jesús Rodríguez Fernández Jn.
Idazkaria:
José Fernando Morán Juez Jn.

4.- Giza Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Cristina Borreguero Beltrán And.
Batzordekideak:
María Teresa Paliza Monduate And., Diego Sánchez Meca Jn., Ricardo Etxepare Iginitz Jn., Primitiva Bueno Ramírez And., Joaquín Gorrochategui Churruca Jn.
Idazkaria:
María Luisa Lobato López And..

5.- Zientzia Juridikoak eta Ekonomia Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: María Amparo Urbano Salvador And.
Batzordekideak: José María Sauca Cano Jn., Dña. Paz-Mercedes de la Cuesta Aguado And., José Luis Ferreira García Jn., Fernando Pérez de Gracia Hidalgo Jn.
Idazkaria: María Jesús Guerrero Lebrón And.

6.- Gizarte Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: María Dolores Hidalgo Montesinos And.
Batzordekideak: Jordi Garreta Bochaca Jn., Juan José Igartua Perosanz Jn., Elin Haf Gruffydd Jones And.,  Isabel Cantón Mayo And.

Idazkaria: Javier Díaz Noci Jn.

 


Unibasq, irakasleen figuren ebaluaziorako ebaluatzaileen kategoria eskatzaileek lortu nahi dutenarena bezalakoa edo maila altuagokoa izango dela, ziurtatuko da.


Ebazpena, 2018ko otsailaren 14koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2017ko azaroaren 2koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2017ko urriaren 17koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena.

Ebazpena, 2017ko apirilaren 19koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2016ko abuztuaren 9koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2016ko apirilaren 6koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2016ko martxoaren 29koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2015eko irailaren 7koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2015eko uztailaren 23koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2015ko urtarrilaren 19koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Deialdiak

Deialdia – Egiaztapena

Urriaren 16an, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren Gobernu Kontseiluak onartutako, doktore-tituludun ikertzaile, irakasle oso, ikerketa irakasle, irakasle agregatu, irakasle atxiki eta unibertsitate pribatuko irakasle doktoreen ebaluazioa eta egiaztapena lortzeko 2018ko OHIKO DEIALDIA , MARTXOAREN 1EAN ITXI ZEN.

MEMORIA

ESKATZAILEEN ASETZE INKESTAREN AZTERKETA

Kontaktuan jartzeko: egiaztapena@unibasq.eus

Tasak

Tasa – Egiaztapena

Euskal Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio publikoei (1/2007 Dekretu Legislatiboa, 5/2017 Legea, abenduaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2018. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituena aldatuta) buruzko Legea dela eta, irakasleak egiaztapenerako egindako ebaluazio eskabideak izapidetzeagatiko tasa 46,60 eurotan ezarriko da.