Irakasleak

Ikerkuntza

Seiurtekoak

Programaren helburua da lan-kontratu iraunkorra duten EHUko ikertzaile eta irakasleen ebaluazioa egitea, autonomia-erkidegoko ordainsari osagarriak erdiesteko.

Arau-Esparrua

Programa honen arau-esparrua:

Ebaluatzeko irizpideak

Ebazpena, 2021eko abenduaren 23koa, Ikerketa- Jardueraren Estatuko Ebaluazio Komisionarena, zeinaren bitartez ebaluazio arlo bakoitzarentzat onartutako irizpide zehatzak argitaratzen baitira.

Ebaluazio batzordeak
Ebazpena, 2021eko otsailaren 11koa, Kalitatearen Ebaluaziorako eta Akreditazioaren Agentzia Nazionalarena, Ikerkuntza-jardueraren Ebaluazio Batzorde Nazionalaren Aholku Batzordeen kideak izendatzea xedatzen duena.
Ebazpena, 2022ko urtarrilaren 1ekoa, Kalitatearen Ebaluaziorako eta Akreditazioaren Agentzia Nazionalarena, Ikerkuntza-jardueraren Ebaluazio Batzorde Nazionalaren Aholku Batzordeen kideak izendatzea xedatzen duena.
Deialdiak

Deialdia – Seiurtekoak

2021eko Ikerketa-jardueraren ebaluazioa

 

Unibasq-en zuzendariaren ebazpena, 2022ko ekainaren 15ekoa, lan-kontratu iraunkorra duten UPV/EHU-ko irakasleen (irakasle oso, irakasle agregatu, irakasle lankide iraunkor, kontratu iraunkorra duten doktore ikertzaile, kontratu iraunkorra duten ikerketa irakasle eta lanpostu iraunkor bat behin-behinean betetzen duten lan-kontratudun irakasle eta ikertzaile doktore, plaza hori lehiaketara atera arte) ikerketa-jarduera ebaluatzeko 2021 deialdia ebazten duena.


 
Unibasq-ekin kontaktuan jartzeko:

Helbide elektronikoa: osagarriak@unibasq.eus

Jendaurreko ordutegia:

Astelehenetik ostiralera 9:00etatik 14:00etara.

Emaitzak
2021eko Deialdia

UPV/EHUko lan-kontratua duten irakasleen ikerketa-jarduera ebaluatzeko 2021eko Deialdiari dagokionez (2022ko urtarrilaren 10eko Ebazpena), honako emaitza hauek lortu dira:

  • 209 pertsonak eskatu zuten ebaluazioa, eta 243 tarteren ebaluazioa eskatu zuten.
  • Ebaluaziora aurkezten diren 209 pertsona horietatik, 40 pertsonak ez zituzten bete deialdian ezarritako legezko baldintzak.
  • Ebaluaziora aurkezten diren 209 pertsona horietatik 169ek baldintzak bete zituzten eta CNEAIk ebaluazio-prozesura igaro ziren.
  • CNEAIk 167 ebaluazio-eskaera eta 193 tarte ebaluatu zituen.

Hauek dira ebaluazio-prozesuaren emaitzak:

  • Tarte POSITIBOEN ebaluazioak: 177 tarte.
  • Tarte NEGATIBOEN ebaluazioak: 16 tarte.
  • 2 Ebaluazio ebazteke daude.

Berraztertzeko helegitea jartzeko epean, 2 berraztertzeko helegite ebazteke daude.

Aurreko Deialdiak

Ikertramoak

Ikertramoak ikerketa-jarduera ebaluatzeko programa da eta lan-kontratu iraunkorrik ez duten irakasleak edo ikertzaileak ditu jomugan. Ebaluazio egiteko aukera izateko aldez aurreko akordio, hitzarmen edo kudeaketa-mandatu bat beharko da Unibasqen eta unibertsitatearen edo ikerketa-erakundearen artean, azken hori izango delarik deialdiak egingo dituena.

Arau-Esparrua
Protokoloa
Ebaluazio batzordeak

Ebaluazio Batzordeek Unibasq-en Etika eta Berme Kodearen arabera jardun beharko dute, eta independentzia eta inpartzialtasun osoz.

Ospe handiko akademikoek osatuko dituzte, eta gehienak Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateetatik kanpokoak izango dira. Pertsona horiek hiru urterako izendatuko dira, eta ezin izango dira berriz izendatu kargua utzi eta hiru urte igaro arte.

Batzordeak ezagutza-arloen eta -eremuen arabera antolatuko dira, honela:

1.- Medikuntza eta Osasun Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Elena María Planells Del Pozo.
Batzordekideak: María del Val Bermejo Sanz, Jokin de Irala Estevez eta Domingo González-Lamuño Leguina.
Idazkaria: Miriam Echevarria Irusta.

2.- Irakaskuntza Teknikoetako Batzordea

Batzordeburua: Helena Coch Roura.
Batzordekideak: María Paloma Díaz Pérez, Jaime Domínguez Abascal, José Ramón Montejo Garai, Eva Rajo Iglesias eta Sonia Sánchez Sáez.
Idazkaria: José Angel Irabien Gulias.

3.- Zientzia Esperimentaletako Batzordea

Batzordeburua: Consuelo Martínez López.
Batzordekideak: José  Ramón Alonso Peña, Cesar Arrese-Igor Sánchez, Ana María Graña Rodríguez, Iñaki Pérez de Landazábal Berganzo, María Luisa Perez García eta Iñigo Arregui Uribe Echevarria.
Idazkaria: Marta Viana Arribas.

4.- Giza Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Mª Teresa López de la Vieja de la Torre.
Batzordekideak: Iraide Ibarretxe Antuñano, Aritz Irurtzun Sviaguincheva, María Mar Marcos Sánchez eta Ana María Fernández García.
Idazkaria: Julio Polo Sánchez.

5.- Zientzia Juridikoak eta Ekonomia Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Martin Larraza Quintana.
Batzordekideak: Ana Isabel Pérez Cepeda, María Victoria Petit Lavall, Javier Suárez Pandiello eta Mikel Tapia Torres.
Idazkaria: María José Fernández Pavés.

6.- Gizarte Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Jon Andoni Duñabeitia Landaburu.
Batzordekideak: Andrés Arriaga Arrizabalaga, María José Blanca Mena, Tomás García Calvo, Gerardo Meil Landwerlin, Pastora Moreno Espinosa eta Marta Soler Gallart.
Idazkaria: Bella Palomo Torres.


Unibasqek ziurtatuko du irakasleen figuren ebaluaziorako interesdunak lortu nahi duen mailako edo maila handiagoko ebaluatzaileak izango direla.


Ebazpena, 2022ko urtarrilaren 25ekoa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2021eko irailaren 17koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2020ko urriaren 29koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2019ko irailaren 30ekoa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2019ko irailaren 24koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2019ko urtarrilaren 11koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Deialdiak
Tasa

Ikertarmos Tasa

Euskal Autonomia Erkidegoko 2022. urteko Aurrekontu Orokorren Legearen arabera, 48.49 euroko tasa ezartzen da ikerketa-jarduera ebaluatzeko eskaera izapidetzeagatik.

Eskaera formalizatzeko, tasa ordaindu izanaren egiaztagiria bat aurkeztu beharko da, non eta unibertsitateak edo ikerketa-zentroak beste ordainsari mota bat sinatu ez duen Unibasqekin sinatutako hitzarmenean. Tasa nahitaezkoa ez bada, ez ordaintzeak aurkako ebaluazioa ekarriko du berekin.

Emaitzak

Iker22

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legearen 22 artikuluak ezartzen duenez, legearen arabera kontratutako langileek garatutako jarduera ikertzailea ebaluatu ahalko da, langileak bigarren kontratu-urtea amaitzen duenetik.

Prozedura horren helburua da unibertsitate publiko batek edo Estatuaren Administrazio Orokorraz bestelako administrazio publiko bateko ikerketa-erakunde batek kontratatutako langileek Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legearen 22. artikuluak aipatzen duen ebaluazioa egin ahal izatea. Horregatik aldez aurreko akordio, hitzarmen edo kudeaketa-mandatu bat beharko da Unibasqen eta unibertsitatearen edo ikerketa-erakundearen artean, azken hori izango delarik deialdiak egingo dituena.

Arau-Esparrua
  • 14/2011 Legea, ekainaren 1ekoa Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzkoa
Protokoloa
Ebaluazio batzordeak

Ebaluazio Batzordeek Unibasq-en Etika eta Berme Kodearen arabera jardun beharko dute, eta independentzia eta inpartzialtasun osoz.

Ospe handiko akademikoek osatuko dituzte, eta gehienak Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateetatik kanpokoak izango dira. Pertsona horiek hiru urterako izendatuko dira, eta ezin izango dira berriz izendatu kargua utzi eta hiru urte igaro arte.

Batzordeak ezagutza-arloen eta -eremuen arabera antolatuko dira, honela:

1.- Medikuntza eta Osasun Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Elena María Planells Del Pozo.
Batzordekideak: María del Val Bermejo Sanz, Jokin de Irala Estevez eta Domingo González-Lamuño Leguina.
Idazkaria: Miriam Echevarria Irusta.

2.- Irakaskuntza Teknikoetako Batzordea

Batzordeburua: Helena Coch Roura.
Batzordekideak: María Paloma Díaz Pérez, Jaime Domínguez Abascal, José Ramón Montejo Garai, Eva Rajo Iglesias eta Sonia Sánchez Sáez.
Idazkaria: José Angel Irabien Gulias.

3.- Zientzia Esperimentaletako Batzordea

Batzordeburua: Consuelo Martínez López.
Batzordekideak: José  Ramón Alonso Peña, Cesar Arrese-Igor Sánchez, Ana María Graña Rodríguez, Iñaki Pérez de Landazábal Berganzo, María Luisa Perez García eta Iñigo Arregui Uribe Echevarria.
Idazkaria: Marta Viana Arribas.

4.- Giza Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Mª Teresa López de la Vieja de la Torre.
Batzordekideak: Iraide Ibarretxe Antuñano, Aritz Irurtzun Sviaguincheva, María Mar Marcos Sánchez eta Ana María Fernández García.
Idazkaria: Julio Polo Sánchez.

5.- Zientzia Juridikoak eta Ekonomia Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Martin Larraza Quintana.
Batzordekideak: Ana Isabel Pérez Cepeda, María Victoria Petit Lavall, Javier Suárez Pandiello eta Mikel Tapia Torres.
Idazkaria: María José Fernández Pavés.

6.- Gizarte Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Jon Andoni Duñabeitia Landaburu.
Batzordekideak: Andrés Arriaga Arrizabalaga, María José Blanca Mena, Tomás García Calvo, Gerardo Meil Landwerlin, Pastora Moreno Espinosa eta Marta Soler Gallart.
Idazkaria: Bella Palomo Torres.


Unibasqek ziurtatuko du irakasleen figuren ebaluaziorako interesdunak lortu nahi duen mailako edo maila handiagoko ebaluatzaileak izango direla.


Ebazpena, 2022ko urtarrilaren 25ekoa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2021eko irailaren 17koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2020ko urriaren 29koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2019ko irailaren 30ekoa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2019ko irailaren 24koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2019ko urtarrilaren 11koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Deialdiak

Iker22 Deialdia

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legearen 22. artikuluak ezartzen duenez, legearen arabera kontratutako langileek garatutako jarduera ikertzailea ebaluatu ahalko da, langileak bigarren kontratu-urtea amaitzen duenetik.

Prozedura horren helburua da unibertsitate publiko batek edo Estatuaren Administrazio Orokorraz bestelako administrazio publiko bateko ikerketa-erakunde batek kontratatutako langileek Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legearen 22. artikuluak aipatzen duen ebaluazioa egin ahal izatea. Horregatik aldez aurreko akordio, hitzarmen edo kudeaketa-mandatu bat beharko da Unibasqen eta unibertsitatearen edo ikerketa-erakundearen artean, azken hori izango delarik deialdiak egingo dituena.


Kontaktuan jartzeko: egiaztapena@unibasq.eus

Tasa

Iker22 Tasa

Euskal Autonomia Erkidegoko 2022. urteko Aurrekontu Orokorren Legearen arabera, 48.49 euroko tasa ezartzen da ikerketa-jarduera ebaluatzeko eskaera izapidetzeagatik.

Eskaera formalizatzeko, tasa ordaindu izanaren egiaztagiria bat aurkeztu beharko da, non eta unibertsitateak edo ikerketa-zentroak beste ordainsari mota bat sinatu ez duen Unibasqekin sinatutako hitzarmenean. Tasa nahitaezkoa ez bada, ez ordaintzeak aurkako ebaluazioa ekarriko du berekin.

Emaitzak

logotipo observatorio

Euskal Unibertsitate Sistemaren Behatokia