Irakasleak

Ikerkuntza

Seiurtekoak

Programaren helburua da lan-kontratu iraunkorra duten EHUko ikertzaile eta irakasleen ebaluazioa egitea, autonomia-erkidegoko ordainsari osagarriak erdiesteko.

Arau-Esparrua
Programa honen arau-esparrua:

 

Ebaluatzeko irizpideak

Ebazpena, 2019ko azaroaren 26koa, Ikerketa- Jardueraren Estatuko Ebaluazio Komisionarena, zeinaren bitartez ebaluazio arlo bakoitzarentzat onartutako irizpide zehatzak argitaratzen baitira.

Ebaluazio batzordeak
Ebazpena, 2016ko otsailaren 1ekoa, Kalitatearen Ebaluaziorako eta Akreditazioaren Agentzia Nazionalarena, Ikerkuntza-jardueraren Ebaluazio Batzorde Nazionalaren Aholku Batzordeen kideak izendatzea xedatzen duena.
Deialdiak

Deialdia – Seiurtekoak

Ikerketa-jardueraren ebaluazioa – 2020

 

BERRIA: Ebazpena, 2021eko uztailaren 9koa, Unibasqeko zuzendariarena, ikerketa-jarduera ebaluatzeko deialdia ebazten duena.

Ebazpena, 2021eko maiatzaren 19koa, Unibasqeko zuzendariarena, seiurtekoak eskatzeko ebazpena emateko eta jakinarazteko epea etetea erabakitzen duena.

Ebazpena, 2021eko urtarrilaren 25ekoa, UNIBASQeko zuzendariarena, Euskal Herriko Unibertsitatean lankontratua duten irakasleen ikerketajarduera ebaluatzeko eskabideak aurkezteko epea luzatzen duena. Unibasq-eko zuzendariaren 2020ko abenduaren 22ko Ebazpenaren bidez onartu zen epe hori, eta Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren Gobernu Kontseiluaren 2020ko urriaren 26ko erabakiaren bidez onartu zen.

Ebazpena, 2020ko abenduaren 22koa, Unibasqeko zuzendariarena, Euskal Herriko Unibertsitateko lan-kontratu iraunkorra duten irakasleen ikerketa-jarduera ebaluatzeko eskabideak aurkezteko prozedura eta epea ezartzen dituena, zeina Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren Gobernu Kontseiluaren 2020ko urriaren 26ko erabakiaren bidez onartua.Kontsultak egiteko CNEAI-ren helbide elektronikoa: ayuda.cneai@aneca.es

Emaitzak

Ikertramoak

Ikertramoak ikerketa-jarduera ebaluatzeko programa da eta lan-kontratu iraunkorrik ez duten irakasleak edo ikertzaileak ditu jomugan. Ebaluazio egiteko aukera izateko aldez aurreko akordio, hitzarmen edo kudeaketa-mandatu bat beharko da Unibasqen eta unibertsitatearen edo ikerketa-erakundearen artean, azken hori izango delarik deialdiak egingo dituena.

Arau-Esparrua
Protokoloa
Ebaluazio batzordeak

Ebaluazio Batzordeek Unibasq-en Etika eta Berme Kodearen arabera jardun beharko dute, eta independentzia eta inpartzialtasun osoz.

Ospe handiko akademikoek osatuko dituzte, eta gehienak Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateetatik kanpokoak izango dira. Pertsona horiek hiru urterako izendatuko dira, eta ezin izango dira berriz izendatu kargua utzi eta hiru urte igaro arte.

Batzordeak ezagutza-arloen eta -eremuen arabera antolatuko dira, honela:

1.- Medikuntza eta Osasun Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Elena Barberia Leache.
Batzordekideak: Juan M Hurle González, Domingo González-Lamuño Leguina, Jokin de Irala Estevez, Mª Concepción Iribar Ibabe.
Idazkaria: Elena María Planells Del Pozo.

2.- Irakaskuntza Teknikoetako Batzordea

Batzordeburua: Pedro Larrañaga Múgica. 
Batzordekideak: Francisco GordilloEugenio Giner Maravilla, Eva Rajo Iglesias, Helena Coch Rura, José Ángel Irabien Guilas.
Idazkaria: Carmen Vázquez García.

3.- Zientzia Esperimentaletako Batzordea

Batzordeburua: Consuelo Martínez López.
Batzordekideak:  Manuel Hernández Córdoba, Piedad N de Aza Moya, Jon Marcaide Osoro, Iñigo Arregui Uribe Echevarria, Marta Viana Arribas, Iñaki Pérez de Landazábal Berganzo.
Idazkaria:  Ane Urtiaga.

4.- Giza Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Mª Teresa López de la Vieja de la Torre.
Batzordekideak:  Patxi Salaberri Zaratiegi, Maria Carmen Gómez Muntané, María Mar Marcos Sánchez, Francisco Lagares Prieto, Iraide Ibarretxe Antuñano.
Idazkaria: Julio Polo Sánchez.

5.- Zientzia Juridikoak eta Ekonomia Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Nuria Belloso Martín.
Batzordekideak:  Javier Suárez Pandiello, María Victoria Petit Lavall, María José Fernández Pavés, Mikel Tapia Torres.
Idazkaria: Martin Larraza Quintana.

6.- Gizarte Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Juan Ramón Ordoñana Martín.
Batzordekideak: Marta Soler Gallart,  Miquel Rodrigo Alsina,  Francisco Javier Moreno Hernández, María José Blanca Mena, Gerardo Meil Landwerlin, Pastora Moreno Espinosa.
Idazkaria: Jon Andoni Duñabeitia Landaburu.


Unibasqek ziurtatuko du irakasleen figuren ebaluaziorako interesdunak lortu nahi duen mailako edo maila handiagoko ebaluatzaileak izango direla.


Ebazpena, 2020ko urriaren 29koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2019ko irailaren 30ekoa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2019ko irailaren 24koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2019ko urtarrilaren 11koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2018ko azaroaren 9koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2018ko otsailaren 14koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Deialdiak
Tasa

Ikertarmos Tasa

Euskal Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio publikoei (1/2007 Dekretu Legislatiboa, 13/2019 Legea, abenduaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2020. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituena aldatuta) buruzko Legea dela eta, irakasleak egiaztapenerako egindako ebaluazio eskabideak izapidetzeagatiko tasa 47,77 eurotan ezarriko da.

Eskaera formalizatzeko, tasa ordaindu izanaren egiaztagiria bat aurkeztu beharko da, non eta unibertsitateak edo ikerketa-zentroak beste ordainsari mota bat sinatu ez duen Unibasqekin sinatutako hitzarmenean. Tasa nahitaezkoa ez bada, ez ordaintzeak aurkako ebaluazioa ekarriko du berekin.

Emaitzak

Iker22

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legearen 22 artikuluak ezartzen duenez, legearen arabera kontratutako langileek garatutako jarduera ikertzailea ebaluatu ahalko da, langileak bigarren kontratu-urtea amaitzen duenetik.

Prozedura horren helburua da unibertsitate publiko batek edo Estatuaren Administrazio Orokorraz bestelako administrazio publiko bateko ikerketa-erakunde batek kontratatutako langileek Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legearen 22. artikuluak aipatzen duen ebaluazioa egin ahal izatea. Horregatik aldez aurreko akordio, hitzarmen edo kudeaketa-mandatu bat beharko da Unibasqen eta unibertsitatearen edo ikerketa-erakundearen artean, azken hori izango delarik deialdiak egingo dituena.

Arau-Esparrua
  • 14/2011 Legea, ekainaren 1ekoa Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzkoa
Ebaluazio batzordeak

Ebaluazio Batzordeek Unibasq-en Etika eta Berme Kodearen arabera jardun beharko dute, eta independentzia eta inpartzialtasun osoz.

Ospe handiko akademikoek osatuko dituzte, eta gehienak Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateetatik kanpokoak izango dira. Pertsona horiek hiru urterako izendatuko dira, eta ezin izango dira berriz izendatu kargua utzi eta hiru urte igaro arte.

Batzordeak ezagutza-arloen eta -eremuen arabera antolatuko dira, honela:

1.- Medikuntza eta Osasun Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Elena Barberia Leache.
Batzordekideak: Juan M Hurle González, Domingo González-Lamuño Leguina, Jokin de Irala Estevez, Mª Concepción Iribar Ibabe.
Idazkaria: Elena María Planells Del Pozo.

2.- Irakaskuntza Teknikoetako Batzordea

Batzordeburua: Pedro Larrañaga Múgica. 
Batzordekideak: Francisco GordilloEugenio Giner Maravilla, Eva Rajo Iglesias, Helena Coch Rura, José Ángel Irabien Guilas.
Idazkaria: Carmen Vázquez García.

3.- Zientzia Esperimentaletako Batzordea

Batzordeburua: Consuelo Martínez López.
Batzordekideak:  Manuel Hernández Córdoba, Piedad N de Aza Moya, Jon Marcaide Osoro, Iñigo Arregui Uribe Echevarria, Marta Viana Arribas, Iñaki Pérez de Landazábal Berganzo.
Idazkaria:  Ane Urtiaga.

4.- Giza Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Mª Teresa López de la Vieja de la Torre.
Batzordekideak:  Patxi Salaberri Zaratiegi, Maria Carmen Gómez Muntané, María Mar Marcos Sánchez, Francisco Lagares Prieto, Iraide Ibarretxe Antuñano.
Idazkaria: Julio Polo Sánchez.

5.- Zientzia Juridikoak eta Ekonomia Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Nuria Belloso Martín.
Batzordekideak:  Javier Suárez Pandiello, María Victoria Petit Lavall, María José Fernández Pavés, Mikel Tapia Torres.
Idazkaria: Martin Larraza Quintana.

6.- Gizarte Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Juan Ramón Ordoñana Martín.
Batzordekideak: Marta Soler Gallart,  Miquel Rodrigo Alsina,  Francisco Javier Moreno Hernández, María José Blanca Mena, Gerardo Meil Landwerlin, Pastora Moreno Espinosa.
Idazkaria: Jon Andoni Duñabeitia Landaburu.


Unibasqek ziurtatuko du irakasleen figuren ebaluaziorako interesdunak lortu nahi duen mailako edo maila handiagoko ebaluatzaileak izango direla.


Ebazpena, 2020ko urriaren 29koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2019ko irailaren 30ekoa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2019ko irailaren 24koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2019ko urtarrilaren 11koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2018ko azaroaren 9koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2018ko otsailaren 14koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Deialdiak

Iker22 Deialdia

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legearen 22. artikuluak ezartzen duenez, legearen arabera kontratutako langileek garatutako jarduera ikertzailea ebaluatu ahalko da, langileak bigarren kontratu-urtea amaitzen duenetik.

Prozedura horren helburua da unibertsitate publiko batek edo Estatuaren Administrazio Orokorraz bestelako administrazio publiko bateko ikerketa-erakunde batek kontratatutako langileek Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legearen 22. artikuluak aipatzen duen ebaluazioa egin ahal izatea. Horregatik aldez aurreko akordio, hitzarmen edo kudeaketa-mandatu bat beharko da Unibasqen eta unibertsitatearen edo ikerketa-erakundearen artean, azken hori izango delarik deialdiak egingo dituena.


Kontaktuan jartzeko: egiaztapena@unibasq.eus

Tasa

Iker22 Tasa

Euskal Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio publikoei (1/2007 Dekretu Legislatiboa, 13/2019 Legea, abenduaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2020. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituena aldatuta) buruzko Legea dela eta, irakasleak egiaztapenerako egindako ebaluazio eskabideak izapidetzeagatiko tasa 47,77 eurotan ezarriko da.

Eskaera formalizatzeko, tasa ordaindu izanaren egiaztagiria bat aurkeztu beharko da, non eta unibertsitateak edo ikerketa-zentroak beste ordainsari mota bat sinatu ez duen Unibasqekin sinatutako hitzarmenean. Tasa nahitaezkoa ez bada, ez ordaintzeak aurkako ebaluazioa ekarriko du berekin.

Emaitzak

logotipo observatorio

Euskal Unibertsitate Sistemaren Behatokia