Irakasleak

Ikerkuntza

Seiurtekoak

Programaren helburua da lan-kontratu iraunkorra duten EHUko ikertzaile eta irakasleen ebaluazioa egitea, autonomia-erkidegoko ordainsari osagarriak erdiesteko.

Arau-Esparrua

Programa honen arau-esparrua:

 

Ebaluatzeko irizpideak

Ebazpena, 2017ko abenduaren 1ekoa, Ikerketa- Jardueraren Estatuko Ebaluazio Komisionarena, zeinaren bitartez ebaluazio arlo bakoitzarentzat onartutako irizpide zehatzak argitaratzen baitira.

Ebaluazio batzordeak
Ebazpena, 2016ko otsailaren 1ekoa, Kalitatearen Ebaluaziorako eta Akreditazioaren Agentzia Nazionalarena, Ikerkuntza-jardueraren Ebaluazio Batzorde Nazionalaren Aholku Batzordeen kideak izendatzea xedatzen duena.
Deialdiak

Deialdia – Seiurtekoak

Indarrean dagoen Deialdia: 2017ko Deialdia.

Unibasq-ek jarduera ikertzailearen ebaluazio ebazpenak bidali egin dituela jakinarazten dizue.

2018ko urtarrilaren 24ko Unibasq-eko Zuzendariaren EBAZPENA, honen bidez, 2017ko abenduaren 18ko Unibasq-eko Zuzendariaren EBAZPENA, lan-kontratua duten irakasleen ikerketa-jarduera ebaluatzeko prozedura eta eskaerak aurkezteko epea ezartzekoa argitara ematen duena, aldatzen da.

2017ko abenduaren 18ko Unibasq-eko Zuzendariaren EBAZPENA, honen bidez, lan-kontratu iraunkorra duten Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleen (Irakasle Oso, Irakasle Agregatu, Irakasle Lankide iraunkor, kontratu iraunkorra duten Doktore Ikertzaile eta kontratu iraunkorra duten Ikerketa Irakasle) ikerketa-jarduera ebaluatzeko prozedura eta eskaerak aurkezteko epea ezartzekoa argitara ematen da.Zalantzak izanez gero, jar zaitezke harremanetan gurekin ondorengo helbidean: osagarriak@unibasq.eus

Informazio edo kontsultak egiteko telefonoa:

 • CAMPO 00: 648 216 723
 • CAMPO 01: 648 216 723
 • CAMPO 02: 648 214 503
 • CAMPO 03: 608 877 993
 • CAMPO 04: 648 217 439
 • CAMPO 05: 608 877 993
 • CAMPO 6.1: 648 214 503
 • CAMPO 6.2: 609 610 447
 • CAMPO 6.3: 609 610 447
 • CAMPO 07: 648 217 940
 • CAMPO 08: 671 690 183
 • CAMPO 09: 671 690 183
 • CAMPO 10: 690 875 393
 • CAMPO 11: 690 875 393
Emaitzak

VIII. Deialdia

Lan-kontratu iraunkorra duten EHU-ko irakasleen ikerketa-jarduera ebaluatzeko zortzigarren deialdiari dagokionez (2018-ko urtarrilaren 24-ko ebazpena), eskuratutako datuak hurrengoak dira:

 • Ebaluazioa 155 irakasle eskatu zuten, 174 tarte eskatu zituztelarik.
 • 155 irakasleetatik: 19 irakasleek ez zituzten ebaluazioa jasotzeko behar ziren baldintzak bete.
 • 155 irakasleetatik: 136 irakasleek behar ziren baldintzak bete zituzten eta CNEAI-ren ebaluazioa jaso zuten.
 • CNEAI-k 136 eskaera eta 157 tarte ebaluatu zituen.
 • CNEAI-ren aldetik BIDALI GABE dauden txostenak: 9 eskaera (9 tarte).

Ebaluazio prozesuaren emaitzak honako hauek dira:

 • Tarteen ALDEKO ebaluazioak: 134 tarte.
 • Tarteen KONTRAKO ebaluazioak: 14 tarte.

Aurreko Deialdiak

 

Ikertramos

Ikertramoak ikerketa-jarduera ebaluatzeko programa da eta lan-kontratu iraunkorrik ez duten irakasleak edo ikertzaileak ditu jomugan. Ebaluazio egiteko aukera izateko aldez aurreko akordio, hitzarmen edo kudeaketa-mandatu bat beharko da Unibasqen eta unibertsitatearen edo ikerketa-erakundearen artean, azken hori izango delarik deialdiak egingo dituena.

Arau-Esparrua
Protokoloa
Ebaluazio batzordeak

1.- Medikuntza eta Osasun Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: MªJesús Alonso Gordo And.
Batzordekideak: Ángel Domínguez Olavarri Jn., Mª Concepción Cid Canda And., Eduardo Targarona Soler Jn., Gorka Orive Arroyo Jn.
Idazkaria: Amelia Martí del Moral And.

2.- Irakaskuntza Teknikoetako Batzordea

Batzordeburua: Maria Henar Miguélez Garrido And.
Batzordekideak: Susana Fernández de Ávila López And., Javier Contreras Sanz Jn., Pedro Luis Arias Ergueta Jn., Joaquín Sabate Bel Jn., Pedro Larrañaga Múgica Jn.,  María Cruz Arzamendi Manterola And.
Idazkaria: Elvira Mayordomo Cámara And.

3.- Zientzia Esperimentaletako Batzordea

Batzordeburua: Rafael Bilbao Duñabeitia Jn.
Batzordekideak:
María Julia Arcos Martínez And., Mª Teresa Martínez-Seara Alonso And, Pilar Álvarez Pellitero And., Pedro Sanchez Lazo Jn., Jesús Rodríguez Fernández Jn.
Idazkaria:
José Fernando Morán Juez Jn.

4.- Giza Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Cristina Borreguero Beltrán And.
Batzordekideak:
María Teresa Paliza Monduate And., Diego Sánchez Meca Jn., Ricardo Etxepare Iginitz Jn., Primitiva Bueno Ramírez And., Joaquín Gorrochategui Churruca Jn.
Idazkaria:
María Luisa Lobato López And..

5.- Zientzia Juridikoak eta Ekonomia Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: María Amparo Urbano Salvador And.
Batzordekideak: José María Sauca Cano Jn., Dña. Paz-Mercedes de la Cuesta Aguado And., José Luis Ferreira García Jn., Fernando Pérez de Gracia Hidalgo Jn.
Idazkaria: María Jesús Guerrero Lebrón And.

6.- Gizarte Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: María Dolores Hidalgo Montesinos And.
Batzordekideak: Jordi Garreta Bochaca Jn., Juan José Igartua Perosanz Jn., Elin Haf Gruffydd Jones And.,  Isabel Cantón Mayo And.

Idazkaria: Javier Díaz Noci Jn.

 


Unibasq, irakasleen figuren ebaluaziorako ebaluatzaileen kategoria eskatzaileek lortu nahi dutenarena bezalakoa edo maila altuagokoa izango dela, ziurtatuko da.


Ebazpena, 2018ko otsailaren 14koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2017ko azaroaren 2koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2017ko urriaren 17koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena.

Ebazpena, 2017ko apirilaren 19koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2016ko abuztuaren 9koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2016ko apirilaren 6koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2016ko martxoaren 29koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2015eko irailaren 7koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2015eko uztailaren 23koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2015ko urtarrilaren 19koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Deialdiak

Deialdia – Ikertramos

Ikertramoak ikerketa-jarduera ebaluatzeko programa da eta lan-kontratu iraunkorrik ez duten irakasleak edo ikertzaileak ditu jomugan. Ebaluazio egiteko aukera izateko aldez aurreko akordio, hitzarmen edo kudeaketa-mandatu bat beharko da Unibasqen eta unibertsitatearen edo ikerketa-erakundearen artean, azken hori izango delarik deialdiak egingo dituena.


Kontaktuan jartzeko: egiaztapena@unibasq.eus

Tasa

Ikertarmos Tasa

Euskal Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio publikoei (1/2007 Dekretu Legislatiboa, 5/2017 Legea, abenduaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2018. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituena aldatuta) buruzko Legea dela eta, irakasleak egiaztapenerako egindako ebaluazio eskabideak izapidetzeagatiko tasa 46,60 eurotan ezarriko da.

Eskaera formalizatzeko, tasa ordaindu izanaren egiaztagiria bat aurkeztu beharko da, non eta unibertsitateak edo ikerketa-zentroak beste ordainsari mota bat sinatu ez duen Unibasqekin sinatutako hitzarmenean. Tasa nahitaezkoa ez bada, ez ordaintzeak aurkako ebaluazioa ekarriko du berekin.

Emaitzak

Iker22

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legearen 22 artikuluak ezartzen duenez, legearen arabera kontratutako langileek garatutako jarduera ikertzailea ebaluatu ahalko da, langileak bigarren kontratu-urtea amaitzen duenetik.

Prozedura horren helburua da unibertsitate publiko batek edo Estatuaren Administrazio Orokorraz bestelako administrazio publiko bateko ikerketa-erakunde batek kontratatutako langileek Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legearen 22. artikuluak aipatzen duen ebaluazioa egin ahal izatea. Horregatik aldez aurreko akordio, hitzarmen edo kudeaketa-mandatu bat beharko da Unibasqen eta unibertsitatearen edo ikerketa-erakundearen artean, azken hori izango delarik deialdiak egingo dituena.

Arau-Esparrua
 • 14/2011 Legea, ekainaren 1ekoa Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzkoa
Ebaluazio batzordeak

1.- Medikuntza eta Osasun Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: MªJesús Alonso Gordo And.
Batzordekideak: Ángel Domínguez Olavarri Jn., Mª Concepción Cid Canda And., Eduardo Targarona Soler Jn., Gorka Orive Arroyo Jn.
Idazkaria: Amelia Martí del Moral And.

2.- Irakaskuntza Teknikoetako Batzordea

Batzordeburua: Maria Henar Miguélez Garrido And.
Batzordekideak: Susana Fernández de Ávila López And., Javier Contreras Sanz Jn., Pedro Luis Arias Ergueta Jn., Joaquín Sabate Bel Jn., Pedro Larrañaga Múgica Jn.,  María Cruz Arzamendi Manterola And.
Idazkaria: Elvira Mayordomo Cámara And.

3.- Zientzia Esperimentaletako Batzordea

Batzordeburua: Rafael Bilbao Duñabeitia Jn.
Batzordekideak:
María Julia Arcos Martínez And., Mª Teresa Martínez-Seara Alonso And, Pilar Álvarez Pellitero And., Pedro Sanchez Lazo Jn., Jesús Rodríguez Fernández Jn.
Idazkaria:
José Fernando Morán Juez Jn.

4.- Giza Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: Cristina Borreguero Beltrán And.
Batzordekideak:
María Teresa Paliza Monduate And., Diego Sánchez Meca Jn., Ricardo Etxepare Iginitz Jn., Primitiva Bueno Ramírez And., Joaquín Gorrochategui Churruca Jn.
Idazkaria:
María Luisa Lobato López And..

5.- Zientzia Juridikoak eta Ekonomia Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: María Amparo Urbano Salvador And.
Batzordekideak: José María Sauca Cano Jn., Dña. Paz-Mercedes de la Cuesta Aguado And., José Luis Ferreira García Jn., Fernando Pérez de Gracia Hidalgo Jn.
Idazkaria: María Jesús Guerrero Lebrón And.

6.- Gizarte Zientzietako Batzordea

Batzordeburua: María Dolores Hidalgo Montesinos And.
Batzordekideak: Jordi Garreta Bochaca Jn., Juan José Igartua Perosanz Jn., Elin Haf Gruffydd Jones And.,  Isabel Cantón Mayo And.

Idazkaria: Javier Díaz Noci Jn.

 


Unibasq, irakasleen figuren ebaluaziorako ebaluatzaileen kategoria eskatzaileek lortu nahi dutenarena bezalakoa edo maila altuagokoa izango dela, ziurtatuko da.


Ebazpena, 2018ko otsailaren 14koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2017ko azaroaren 2koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2017ko urriaren 17koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena.

Ebazpena, 2017ko apirilaren 19koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2016ko abuztuaren 9koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2016ko apirilaren 6koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2016ko martxoaren 29koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2015eko irailaren 7koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2015eko uztailaren 23koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Ebazpena, 2015ko urtarrilaren 19koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena

Deialdiak

Iker22 Deialdia

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legearen 22. artikuluak ezartzen duenez, legearen arabera kontratutako langileek garatutako jarduera ikertzailea ebaluatu ahalko da, langileak bigarren kontratu-urtea amaitzen duenetik.

Prozedura horren helburua da unibertsitate publiko batek edo Estatuaren Administrazio Orokorraz bestelako administrazio publiko bateko ikerketa-erakunde batek kontratatutako langileek Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legearen 22. artikuluak aipatzen duen ebaluazioa egin ahal izatea. Horregatik aldez aurreko akordio, hitzarmen edo kudeaketa-mandatu bat beharko da Unibasqen eta unibertsitatearen edo ikerketa-erakundearen artean, azken hori izango delarik deialdiak egingo dituena.


Kontaktuan jartzeko: egiaztapena@unibasq.eus

Tasa

Iker22 Tasa

Euskal Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio publikoei (1/2007 Dekretu Legislatiboa, 5/2017 Legea, abenduaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2018. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituena aldatuta) buruzko Legea dela eta, irakasleak egiaztapenerako egindako ebaluazio eskabideak izapidetzeagatiko tasa 46,60 eurotan ezarriko da.

Eskaera formalizatzeko, tasa ordaindu izanaren egiaztagiria bat aurkeztu beharko da, non eta unibertsitateak edo ikerketa-zentroak beste ordainsari mota bat sinatu ez duen Unibasqekin sinatutako hitzarmenean. Tasa nahitaezkoa ez bada, ez ordaintzeak aurkako ebaluazioa ekarriko du berekin.

Emaitzak