Tituluak ebaluatzeko Batzordeak Egiaztatze-Baimentze, Jarraipen, Titulu ofizialen Egiaztapen Berritzea eta tituluen ebaluazioarekin harremana duten beste prozesuekin zerikusia duten gai guztien Unibasqeko ebaluazio organuak dira. Bere Jarduera Tituluen Ebaluazio Batzordeen funtzioamenduaren araudiak xedatzen du.

Tituluak Ebaluatzeko Batzordeak ezaguera eremueen arabera sailkatzen dira (Arteak eta Giza-Zientziak, Zientziak, Arkitektura eta Ingeniaritza, Osasun-Zientziak eta Gizarte eta Lege-Zientziak)

1.- Zientzietako Batzordea

Presidentea: Gemma Rauret Dalmau And. (akademikoa)
Idazkaria: Jon Kepa Izaguirre Goyoaga Jn. (profesionala)
Batzordekide akademikoak:  Elisa de Castro Rubio And., Joan Fibla Palazón Jn., Jesús Miguel Sanz Morales Jn., Juan José Nuño Ballesteros Jn.
Batzordekide ikaslea: izendatu gabe

2.- Osasun-Zientzietako Batzordea

Presidentea: Ricardo Pujol Borrell Jn. (akademikoa)
Idazkaria: Teresa Anguera Argilaga And. (akademikoa)
Batzordekide akademikoa: Manuel Vázquez Vázquez Jn., María Dolores López García And., María del Val Bermejo Sanz And.
Batzordekide ikaslea: izendatu gabe.
Batzordekide profesionala: Guillermo López Vivanco Jn.

3.- Arkitektura eta Ingeniaritzako Batzordea.

Presidentea: Rafael Bilbao Duñabeitia Jn. (akademikoa)
Idazkaria: Goretti García Arenal And. (profesionala)
Batzordekide akademikoak: José Daniel Pena Agras Jn., Javier Contreras Sanz Jn.,  Pilar Chías Navarro And., Miguel Toro Bonilla Jn.
Batzordekide ikaslea: izendatu Gabe.
Batzordekide internazionala: Hans Nissen

4.- Arteak eta Giza-Zientzietako Batzordea

Presidentea: María Victoria  Escribano Paño  And. (akademikoa)
Idazkaria: Juan Sisinio Pérez Jn. (akademikoa)
Batzordekide akademikoak: Eulalia Pérez Sedeña And., Pilar García Mouton And. eta Blanca García Vega And.
Batzordekide ikaslea:  izendatu gabe
Batzordekide profesionala: William Timothy Schutz Jn.

5.- Gizarte- eta Lege-Zientzietako Batzordea

Presidentea: Javier Gonzalez Benito Jn. (akademikoa)
Idazkaria: Pilar Figuera Gazo And. (akademikoa)
Batzordekide akademikoak: Luis Gonzalo de la Casa Rivas Jn., Mª Jesús  Yagüe Guillén And., Carmen  Gregorio Gil And., Miguel Díaz García Jn., María Rosa Berganza Conde And.
Batzordekide ikaslea: izendatu gabe
Batzordekide profesionala: Unai Ansejo Barra Jn.


Ebazpena 2017ko abenduaren 13koa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena.