Kexak eta Iradokizunak

Edonork aurkez ditzake Agentziak ematen dituen zerbitzuei buruzko kexak edo iradokizunak.

Kanpoan geratzen dira ebaluazio-prozesu bakoitzari dagozkion berraztertzeko errekurtsoak (prozesu horien barruan kudeatuko dira), administrazioarekiko auzi-errekurtsoak, eta Etika eta Berme Kodea haustearen ondoriozko erreklamazioak.

Aurkezteko modua hurrengoetako bat izan daiteke:

  • Posta elektronikoa
  • Administrazio publikoentzat legez aurreikusitako bideak
  • Online inprimakia

logotipo observatorio

Euskal Unibertsitate Sistemaren Behatokia