Nazioartekotasuna

 

Nazioarteko Ebaluazioak

Une honetan, Unibasq nazioarteko ebaluazioak egiteko metodologia garatzen ari da, bai titulu bai zentroen mailan, ESG irizpideei jarraituz eta Unibasqek Euskal Unibertsitate Sistemaren unibertsitateen zenbait ebaluazio-prozesutan jasotako esperientzian oinarrituz (zentro, titulu, kalitatea bermatzeko sistemak eta irakasle eta ikertzaileen ebaluazioan).

Nazioarteko Ebaluazioak

Programa Bateratuen Kalitatea Bermatzeko Europako Ikuspegia (European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes), goi-mailako hezkuntzaren ardura duten Europako ministroek onartua, programa horien kalitatearen kanpo-bermea errazteko garatu da: GHEEn adostutako tresnetan oinarritzen diren arauak definitzen ditu, irizpide nazional gehigarriak aplikatu gabe. Espero da horrek baterako programen kalitate-bermearen ikuspegi integratuak hartzea erraztuko duela, haien izaera komuna islatzen eta benetan islatzen dutenak.

European Approach prozedurari buruzko informazio gehiago hemen aurki daiteke.

Unibasq ImpEA (Facilitating implementation of the European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes) proiektuaren kidea da. Proiektu honen helburu nagusia  European Approach ekimenaren ezarpen eraginkorra sustatzea da.


logotipo observatorio

Euskal Unibertsitate Sistemaren Behatokia