Nazioartekotasuna

 

Nazioarteko Ebaluazioak

Unibasq nazioarteko ebaluazioak egiteko metodologia garatzen ari da, bai titulu bai zentroen mailan, ESG irizpideei jarraituz eta Unibasqek Euskal Unibertsitate Sistemaren unibertsitateen zenbait ebaluazio-prozesutan jasotako esperientzian oinarrituz (zentro, titulu, kalitatea bermatzeko sistemak eta irakasle eta ikertzaileen ebaluazioan).

Txostenak (Gazteleraz)

Aconcaguako Unibertsitateko Zuzenbide Karrera (UAC) – Txile

Metropoliko Unibertsitate Teknologikoki (UTEM) Obra Zibiletako Ingeniaritza Zibileko Karrera – Txile AccreditAcción-ekin batera

European Approach

Programa Bateratuen Kalitatea Bermatzeko Europako Ikuspegia (European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes), goi-mailako hezkuntzaren ardura duten Europako ministroek onartua, programa horien kalitatearen kanpo-bermea errazteko garatu da: GHEEn adostutako tresnetan oinarritzen diren arauak definitzen ditu, irizpide nazional gehigarriak aplikatu gabe. Espero da horrek baterako programen kalitate-bermearen ikuspegi integratuak hartzea erraztuko duela, haien izaera komuna islatzen eta benetan islatzen dutenak.

European Approach prozedurari buruzko informazio gehiago hemen aurki daiteke.

Unibasq ImpEA (Facilitating implementation of the European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes) proiektuaren kidea da. Proiektu honen helburu nagusia  European Approach ekimenaren ezarpen eraginkorra sustatzea da.

CeQuint ziurtagiria

CeQuint proiektuak goi-mailako hezkuntzan nazioartekotzearen kalitatea ebaluatzeko metodologia garatu du. Proiektuaren bazkideen helburu nagusia nazioartekotzea ebaluatzea, hobetzea eta onestea izan zen.

CeQuint metodologia nazioartekotzearen kalitatea programa edo erakunde mailan ebaluatzeko erabil daiteke. Ebaluazio positiboa izanez gero, Europako Egiaztatze Partzuergoak (ECA) Nazioartekotzeko Kalitate Ziurtagiria emango du. Ziurtagiri horrek berresten du programak edo erakundeak nazioarteko eta kulturarteko dimentsioa txertatu duela bere prestakuntzaren helburuan, funtzioan eta ematean. Unibasq-ek, ECAko kide gisa, ebaluazio horiek egin ditzake.

Informazio gehiago

Dokumentazioa
Txostenak (Ingelesez)

logotipo observatorio

Euskal Unibertsitate Sistemaren Behatokia