logotipo observatorio

Euskal Unibertsitate Sistemaren Behatokia

Deialdiak:

• Unibertsitateko prestakuntzaren erronkak enplegatzaileen kolektiboaren arabera (mintegia): Kazetaritzako eta ikus-entzunezko komunikazioko unibertsitate-prestakuntzaren kasua

Ekainaren 17an, honako mintegi hau antolatuko dugu, AQU Catalunya, ACPUA, ACSUCYL, AAC, ACSUG, AVPA eta ACCUEE agentziekin batera: Kazetaritzako eta ikus-entzunezko komunikazioko unibertsitate-prestakuntzaren kasua, unibertsitateen prestakuntzako erronkei buruzko web...

read more