Instituzionala

Docentia

 

Unibasq-ek, 2007an, lankidetza-hitzarmen bat sinatu zuen ANECArekin Irakasleen Irakaskuntza Jardueraren Ebaluazioari Laguntzeko Programa (DOCENTIA) Euskal Unibertsitate Sisteman hedatzeko.

DOCENTIA programa abiaraziz, unibertsitateen eskaerak asebete nahi dira baita unibertsitateko irakasleen kalitatea hobetzeko hezkuntza-sistemak eredu eta prozedura batzuk izateko duen premia ere. Programa hau diseinatu da, unibertsitateko autonomiaren barnean, unibertsitateen jarduna bideratzeko, eta aldi berean irakaskuntza-jarduera ebaluatzeko eta unibertsitateko irakasleentzako prestakuntza-planak garatzeko unibertsitateek duten rola gero eta garrantzitsuagoa izan dadin.

Kalitatea Bermatzeko Europako Irizpide eta Jarraibideak erreferentzia gisa hartuta, 1.5 “Irakasleak” Irizpidera beteko dela bermatu nahi da DOCENTIA programaren bidez, erakundeek beren langileak irakaskuntzarako gaituta daudela eta trebeak direla bermatuko duten baliabideak dauzkatela xedatzen duen Irizpidera

Hiru fasetan garatzen da:

Ebaluaziorako Eskuliburuen Diseinua

Unibertsitateek irakaskuntza jardueraren eskuliburuak prestatzen dituzte

Diseinuen Kanpo Ebaluazioa

Fase honetan Unibasq-ek ebaluazio egiten du, DOCENTIA ereduaren zehazpenen eta irizpideen burutzapena ematen den aztertzeko.

Ezarpena eta Jarraipena

Diseinuek aldeko ebaluazioa jaso eta gero, Unibertsitateak berauek ezartzen hasten dira.

Egiaztapena

Irakaskuntza jardueraren ebaluazio saiakuntzako diseinuaren ezarpenaren ondoren eta jarraipen fasea modu egokian gainditu eta gero, Unibertsitateek beren ebaluazio prozeduraren egiaztapena lortzeko aukera dute.

 

Programaren Dokumentazioa

Euskal Unibertsiatet Sistemaren DOCENTIA Programaren barne gida (Gazteleraz).

Unibasq-ek, diseinuen ebaluazioa, ezarpenaren jarraipena eta ebaluazio prozeduren egiaztapenerako laguntza gida garatu du, programaren aurretiko dokumentazioa osatu eta eguneratu ondoren.  Gainera 2015eko Kalitate bermerako irizpide eta gidalerro berriak kontuan izan dituzte.

Unibertsitateko irakasleen irakaskuntza jardueraren ebaluaziorako laguntza programa (Gazteleraz).

Dokuementua DOCENTIA programan parte hartu zuten agentziek 2015ean onartu zuten, DOCENTIA programa sortu zenetik, programarekin lotuta dagoen informazio guztia osatzeko eta eguneratzeko.

Ebaluazio Organoak

Programaren Segimendurako Batzordea

Batzorde honek noizean behin programa eta prozedura orokorra aztertzen ditu hobetu nahian, eta irakaskuntza jarduera ebaluazio esparruan behar berriak agertzen direnean, ebaluazioaren kalitatea ziurtatzeko behar diren berrikuntzak sartzen ditu. ANECAk proposatutako presidente eta idazkari batez gain, DOCENTIA programan parte harten duten agentzia bakoitzeko kide batez osatzen da batzordea.

Diseinuak Ebaluatzeko Batzordea

Bost eta sei kideen arteko batzordea, unibertsitateek irakaskuntza jarduera ebaluatzeko diseinutako prozedurak ebaluatu, eta, bere unean, aldeko ebaluazioa emateko sortua.

 

Diseinuen Ezarpena Ebaluatzeko Batzordea

Bost kidez osatutako batzordea, hauen artean kanpo ebaluatzaileak edo diseinuen ebaluazioan parte hartu duten ebaluatzaileak egongo direlarik. Batzorde hau unibertsitateek irakaskuntza jarduera ebaluatzeko diseinuen ezarpena ebaluatzeaz arduratzen da. Ebaluazio diseinuak ezartzeko hobekuntza proposamenak egiten ditu eta, behar denean, ziurtapen prozesua hasteko gomendioa. Batzordea kide hauek osatzen dute:

  • Lehendakaria: Eduardo García Jiménez.
  • Idazkaria: Eugenia Llamas.
  • Batzordekidea: Ricardo Arlegi Pérez.
  • Ikaslea: Katharina Rosteius.
  • Idazkari teknikoa: Idoia Collado Arrúe.

Ebazpena 2019ko ekainaren 24koa,  Unibasq – Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren Zuzendariarena; DOCENTIA Batzordearen kide batzuk kentzea eta beste kide berri batzuk izendatzea xedatzen duena.

Ebazpena 2018ko apirilaren 11koa,  Unibasq – Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren Zuzendariarena; DOCENTIA Batzordearen kide batzuk kentzea eta beste kide berri batzuk izendatzea xedatzen duena.

Ebazpena 2017ko otsailaren 21ekoa, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena; DOCENTIA Batzordearen kide berriak izendatzea xedatzen duena.


Aurreko batzordeak:

Emaitzak

logotipo observatorio

Euskal Unibertsitate Sistemaren Behatokia