Instituzionala

Docentia

 

Unibasq-ek, 2007an, lankidetza-hitzarmen bat sinatu zuen ANECArekin Irakasleen Irakaskuntza Jardueraren Ebaluazioari Laguntzeko Programa (DOCENTIA) Euskal Unibertsitate Sisteman hedatzeko.

DOCENTIA programa abiaraziz, unibertsitateen eskaerak asebete nahi dira baita unibertsitateko irakasleen kalitatea hobetzeko hezkuntza-sistemak eredu eta prozedura batzuk izateko duen premia ere. Programa hau diseinatu da, unibertsitateko autonomiaren barnean, unibertsitateen jarduna bideratzeko, eta aldi berean irakaskuntza-jarduera ebaluatzeko eta unibertsitateko irakasleentzako prestakuntza-planak garatzeko unibertsitateek duten rola gero eta garrantzitsuagoa izan dadin.

Kalitatea Bermatzeko Europako Irizpide eta Jarraibideak erreferentzia gisa hartuta, 1.5 “Irakasleak” Irizpidera beteko dela bermatu nahi da DOCENTIA programaren bidez, erakundeek beren langileak irakaskuntzarako gaituta daudela eta trebeak direla bermatuko duten baliabideak dauzkatela xedatzen duen Irizpidera

Hiru fasetan garatzen da:

Ebaluaziorako Eskuliburuen Diseinua

Unibertsitateek irakaskuntza jardueraren eskuliburuak prestatzen dituzte

Diseinuen Kanpo Ebaluazioa

Fase honetan Unibasq-ek ebaluazio egiten du, DOCENTIA ereduaren zehazpenen eta irizpideen burutzapena ematen den aztertzeko.

Ezarpena eta Jarraipena

Diseinuek aldeko ebaluazioa jaso eta gero, Unibertsitateak berauek ezartzen hasten dira.

Egiaztapena

Irakaskuntza jardueraren ebaluazio saiakuntzako diseinuaren ezarpenaren ondoren eta jarraipen fasea modu egokian gainditu eta gero, Unibertsitateek beren ebaluazio prozeduraren egiaztapena lortzeko aukera dute.

 

Programaren Dokumentazioa

Unibertsitateko irakasleen irakaskuntza-jardueraren kalitatea ebaluatzeko laguntza-programa (Gazteleraz): dokumentu honetan unibertsitate-sistemako irakaskuntza-jarduera ebaluatzeko esparrua ezartzen da, DOCENTIA programaren arabera, bai eta programa horren faseak eta koordinazio- eta ebaluazio-organoak ere. Era berean, hamahiru eranskin daude, erakundeen eta agentzien programan parte hartzeko orientabide gisa balioko dutenak, dagokionaren arabera.

Ebaluazio Organoak

Programaren Segimendurako Batzordea

Batzorde honek noizean behin programa eta prozedura orokorra aztertzen ditu hobetu nahian, eta irakaskuntza jarduera ebaluazio esparruan behar berriak agertzen direnean, ebaluazioaren kalitatea ziurtatzeko behar diren berrikuntzak sartzen ditu. ANECAk proposatutako presidente eta idazkari batez gain, DOCENTIA programan parte harten duten agentzia bakoitzeko kide batez osatzen da batzordea.

Diseinuak Ebaluatzeko Batzordea

Bost eta sei kideen arteko batzordea, unibertsitateek irakaskuntza jarduera ebaluatzeko diseinutako prozedurak ebaluatu, eta, bere unean, aldeko ebaluazioa emateko sortua.

 

Diseinuen Ezarpena Ebaluatzeko Batzordea

Bost kidez osatutako batzordea, hauen artean kanpo ebaluatzaileak edo diseinuen ebaluazioan parte hartu duten ebaluatzaileak egongo direlarik. Batzorde hau unibertsitateek irakaskuntza jarduera ebaluatzeko diseinuen ezarpena ebaluatzeaz arduratzen da. Ebaluazio diseinuak ezartzeko hobekuntza proposamenak egiten ditu eta, behar denean, ziurtapen prozesua hasteko gomendioa. Batzordea kide hauek osatzen dute:

  • Batzordeburua: Gregorio Rodríguez Gómez.
  • Idazkaria: Eugenia Llamas.
  • Batzordekidea: Ricardo Arlegi Pérez.
  • Ikaslea: Clara Isabel Urbán Martín.
  • Idazkari teknikoa: Idoia Collado Arrúe.

Ebazpena 2021ko apirilaren 14koa,  Unibasq – Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren Zuzendariarena; DOCENTIA Batzordearen kide batzuk kentzea eta beste kide berri batzuk izendatzea xedatzen duena.

Ebazpena 2021ko urtarrilaren 20koa,  Unibasq – Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren Zuzendariarena; DOCENTIA Batzordearen Batzordeburua kentzea eta izendatzea xedatzen duena.

Ebazpena 2018ko apirilaren 11koa,  Unibasq – Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren Zuzendariarena; DOCENTIA Batzordearen kide batzuk kentzea eta beste kide berri batzuk izendatzea xedatzen duena.

 

Emaitzak

logotipo observatorio

Euskal Unibertsitate Sistemaren Behatokia