Iñaki Heras Saizarbitoria EHUko Enpresen Atolakuntzako Katredadunak Unibasq Agentziaren zuzendari gisa jarraituko duela jakinarazi da, bere agintaldia luzatzea erabaki baitu  Agentziaren Gobernu Kontseiluak abenduaren 11n izandako bileran.