Unibasq-ek honako mintegi hau antolatu du urtarrilaren 27rako, AQU Catalunya, ACPUA, ACSUCYLAACACSUGAVPA eta ACCUEE agentziekin batera: Erronkak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko, Lanbide Heziketako eta Hizkuntzen Irakaskuntzako Irakasleen Unibertsitate-prestakuntzan.  Aipaturiko mintegia, unibertsitate-prestakuntzak enplegatzaileen arabera dituen erronkei buruzko mintegi-zikoan txertatzen da.

Programa 

Informazio gehiagorako eta izen-emateko