ONARTUTA 2020ko EGIAZTAPEN DEIALDIA, UNIBASQ-eko Gobernu kontseiluaren 2019ko urriaren 21eko akordioaren bidez.  EHAAn argitaratu gabe.