UNIBASQ-eko zuzendariaren EBAZPENA, 2020ko uztailaren 16koa, 2020ko EGIAZTAPEN DEIALDIA EBAZTEN DUENA


  • Errekurtsoa: Berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango da, nahi izanez gero, baliabide elektroniko bidez soilik (www.euskadi.eus) Unibasqen aurrean, hilabeteko epean, edota, zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Administrazioarekiko Auzietako Epaitegi eskudunetan, bi hilabeteko epean (bi kasuetan, ebazpen kolektiboa iragarki-taula elektronikoan jakinarazten denetik aurrera kontatzen hasita).
Kontaktuan jartzeko:

Helbide elektronikoa: egiaztapena@unibasq.eus

Telefonoak:  945 187594 / 945 187580.

Jendaurreko ordutegia:

Astelehenetik ostiralera 9:00etatik 14:00etara.