UNIBASQ-eko zuzendariaren EBAZPENA, 2022ko maitzaren 17koa, UNIBASQ-eko Gobernu kontseiluak, 2021eko irailaren 27ko akordiaroen bidez EHUk kontratatutako irakasle eta ikertzaileek eta doktore-titulua duten unibertsitate pribatuetako irakasleek Euskal Unibertsitate Sistemaren (EUS) otsailaren 25eko 3/2004 Legeak arautzen dituen karguetakoren baterako akreditazioa eskuratzeko onartutako deialdia ebazten duena. 
Ebaluazio-eskabidea aurkezteko epea itxita dago.


Kontaktuan jartzeko:

Helbide elektronikoa: egiaztapena@unibasq.eus

Telefonoak:  945 187594 / 945 187580.

Jendaurreko ordutegia:

Astelehenetik ostiralera 9:00etatik 14:00etara.