Deialdia – Egiaztapena

UNIBASQ-eko zuzendariaren EBAZPENA, 2019ko maiatzaren 24koa, UNIBASQ-eko Gobernu kontseiluak, 2018ko azaroaren 19ko akordioaren bidez akreditazioa eskuratzeko onartutako deialdia ebazten duena. EMAITZAK Ebazpena iragarki-taula elektronikoan argitaratzen den data...