Ikertarmos Tasa

Euskal Autonomia Erkidegoko 2022. urteko Aurrekontu Orokorren Legearen arabera, 48.49 euroko tasa ezartzen da ikerketa-jarduera ebaluatzeko eskaera izapidetzeagatik. Eskaera formalizatzeko, tasa ordaindu izanaren egiaztagiria bat aurkeztu beharko da, non eta...