Eskaeraren formalizazioa

ESKAERAREN FORMALIZAZIOA

Interesdunek, eskabidea behar bezala beteta aurkezteaz gain, honako dokumentu hauek helarazi beharko dizkiote Unibasqi (aukeratutako bidean), deialdian ezarritako epearen barruan:

  1. Egoitza elektronikoan behin prozesua bete eta gero sortzen den laburpen dokumentua. Dokumentu hori behar bezala sinatuta aurkeztu beharko da.
  2. Tasaren ordainketa deialdian ezarritako epearen barruan egin izanaren ziurtagiria.

Behin eskaera amaitu eta gero, eskatzaileak tasaren ordainketa aplikazio informatikoan agertzen den kontu korrontean egin beharko du.  Eta ordainketa egin ondoren aplikazioan agertuko den Eusko Jaurlaritzaren Sede Elektronikoaren loturara sartu eta laburpen dokumentua bete beharko du.

Aipatutako dokumentuak (laburpen dokumentua eta ordainketaren ziurtagiria) Unibasq-era ondorengo bideetan aurkeztu ahal izango dira:

Baliabide elektroniko bidez

Bestelakoa