Eskaeraren formalizazioa

 

Interesdunek, eskabidea behar bezala beteta aurkezteaz gain, honako dokumentu hauek helarazi beharko dizkiote Unibasqi, Administrazio Elektronikoaren bidez eta ezarritako epearen barruan:

  1. Egoitza elektronikoan behin prozesua bete eta gero sortzen den laburpen dokumentua.
  2. Tasaren ordainketa deialdian ezarritako epearen barruan egin izanaren ziurtagiria.

Behin eskaera amaitu eta gero, eskatzaileak tasaren ordainketa aplikazio informatikoan agertzen den kontu korrontean egin beharko du.  Eta ordainketa egin ondoren aplikazioan agertuko den Eusko Jaurlaritzaren Sede Elektronikoaren loturara sartu eta laburpen dokumentua bete beharko du.

Aipatutako dokumentuak (laburpen dokumentua eta ordainketaren ziurtagiria) Unibasq-era ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOaren bidez aurkeztu beharko dira. (Laguntza gida)


BORONDATEZKO ORDEZKARITZA Egilestea – Inprimaki normaldua