Eskaeraren formalizazioa

OHAR GARRANTZITSUA: Estatuko Gobernuak alarma egoera deklaratu duela kontuan izanik eta indarrena jarri duen Errege Dekretua kontuan izanik (Covid-19 birusak eragindako osasun arloko krisi egoera kudeatzeko martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua), Unibasq-ek jakinarazten du aipatutako Errege Dekretu horren hirugarren eta laugarren xedapen gehigarria jarraituz eten egin direla Egiaztapena — Irakasle eta Ikertzaileak egiaztatzeko 2020ko Ohiko Deialdiaren administrazio epeak; epeen zenbaketa Errege Dekretu hori indargabetzen den unean hasiko da berriro. Era berean, Unibasq-ek jakinarazten du, salbuespenezko egoera delarik, administrazio epeen etete horrek eragina izango duela bai eskabideak formalizatzeko eta merezimenduen justifikazioa aurkezteko epean, eta baita deialdian baloratu ahalko diren merituak sartu ahal izateko. Hala nahi izanez gero, eskabidea itxi eta formalizatu duten eskatzaileek beren eskabidea berriz ere irekitzeko eskatu ahal izango dute, dagokion unean berriz ere formalizatzeko, egiaztapena@unibasq.eus helbidera mezu bat bidalita.


Interesdunek, eskabidea behar bezala beteta aurkezteaz gain, honako dokumentu hauek helarazi beharko dizkiote Unibasqi, Administrazio Elektronikoaren bidez eta ezarritako epearen barruan:

  1. Egoitza elektronikoan behin prozesua bete eta gero sortzen den laburpen dokumentua.
  2. Tasaren ordainketa deialdian ezarritako epearen barruan egin izanaren ziurtagiria.

Behin eskaera amaitu eta gero, eskatzaileak tasaren ordainketa aplikazio informatikoan agertzen den kontu korrontean egin beharko du.  Eta ordainketa egin ondoren aplikazioan agertuko den Eusko Jaurlaritzaren Sede Elektronikoaren loturara sartu eta laburpen dokumentua bete beharko du.

Aipatutako dokumentuak (laburpen dokumentua eta ordainketaren ziurtagiria) Unibasq-era ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOaren bidez aurkeztu beharko dira. (Laguntza gida)


BORONDATEZKO ORDEZKARITZA Egilestea – Inprimaki normaldua