Euskal Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio publikoei (1/2007 Dekretu Legislatiboa, 13/2019 Legea, abenduaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2020. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituena aldatuta) buruzko Legea dela eta, irakasleak egindako ikerketa- jardueraren ebaluazio eskabideak izapidetzeagatiko tasa 47,77 eurotan ezarriko da.

Ordainketa IBAN ES66 2095 0611 0091 1617 1060 kontu korrontean egin behar da.