Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei buruzko Legearen 95 bis eta 95 quinquies artikuluen arabera (1/2007 Legegintzako Dekretua), Euskal Autonomia Erkidegoko 2022ko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 23ko 11/2021 Legeak aldatua, 48,49 euroko tasa ezartzen da Unibasq-en alde, ebaluazio-eskubideei dagokiena. Ordainketa egin izanaren egiaztagiria aurkeztu beharko da, aplikazio informatikoan ezarritako jarraibideak betez. Tasa ordaindu gabe, eskaera ez da behar bezala formalizatutzat joko. Tasa hau ordaintzetik salbuetsita daude C mailako osagarriak bakarrik esleitzea eskatzen dutenak.