Unibasq-en Kalitate Zigiluak

Hori nahi duten Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitate-zentroek eskatuta Agentziak emandako borondatezko onespenak dira Unibasq-en Kalitate Zigiluak. Titulazio oso bati edo titulazio horren ibilbide jakin bati eman ahalko zaizkio onespen edo Zigilu horiek.

Unibasq-ek emandako Kalitate Zigiluen edo onespenen helburua da Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateei laguntzea, beren titulazioetako garrantzizko hainbat alderdi hobetzeko bidean. Hortaz, sari horien helburu nagusia da Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateen ahalegina sustatu eta piztea beren titulazioak hobetzeko bidean, bigarren helburua ahalegin hori gizartearen begietara nabarmenago egitea izanik.

Zehazki, Unibasq-en Kalitate Zigiluak Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitate-titulazioetako alderdi jakin batzuetan zentratzen dira, hain zuzen ere, EAEko unibertsitate-politikaren arreta eta hobekuntzaren gunea osatzen duten alderdietan. Ildo horretan, Graduko eta Masterreko unibertsitate-ikaskuntzen kategorizazioari buruzko Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntzako sailburuaren 2018ko uztailaren 27ko Aginduarekin lotuta dago Unibasq-en Kalitate Zigiluen programa. 

Unibasq-en Kalitate Zigiluen ezaugarriak 

Hori nahi duten Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitate-zentroek eskatuta Agentziak emandako borondatezko onespenak dira Unibasq-en Kalitate Zigiluak, Unibasq-ek berak horretarako ezartzen duen erregulazioaren arabera. Titulazio oso bati edo titulazio horren ibilbide jakin bati eman ahalko zaizkio Zigilu horiek. Unibasq-ek koordinatutako dagokion kanpo-ebaluazioko prozesua gainditutakoan lortuko dira Zigiluak, Unibasq-en beraren jardun-protokoloen arabera. Erregistro-zenbaki bat edukiko dute Zigilu horiek, eta Agentziak ezarritako funtzionamendu-arauen arabera unibertsitate-zentroek erabiliko duten dagokien ziurtagiriarekin batera joango dira.

Unibasq-en dagozkion protokolo eta ebaluaziorako gidetan xedatutakoaren arabera erabili ahalko dira Kalitate Zigiluak. Zigilua berritzen ez bada edo, ondo oinarritutako arrazoiengatik, kendua izan bada, ezin izango da ezein unetan ere zigilu hori erabili. Titulua eskaintzen duen unibertsitate-zentroaren eta Unibertsitatearen erantzukizuna izango da titulu hori berehala kentzea barnean hartuta dagoen euskarri guztietatik.

Unibasq-en ebaluazio-prozesu baten ondorioz zigilu bat lortu izanak ez ditu ezein kasutan salbuesten indarreko legeriaren arabera ebaluatutako titulazio edo erakundeei dagozkien berme eta erantzukizunak, lortutako zigilu edo kalitate-onespena edozein izanda ere. Era berean, Unibasq ez da erakundea eraginpean hartzen duen legeriaren ez-betetzeen arduradun izango. Kalitate Zigilua indarrean gordetzea ahalbidetzen duten baldintzen mantentzea ebaluatzeko jarraipen-mekanismoak ezarriko ditu Unibasq-ek, nahiz eta unibertsitate-zentro eta unibertsitate eskatzailearen erantzukizuna izan dagozkion jardunak burutzea baldintza horiek beteko direla ziurtatzeko.

Unibasq-en Kalitate Zigiluak ezin izango zaizkie laga Agentziak egindako ebaluazioa gainditu ez duten beste titulazio, zentro, sekzio edo erakundeei. Ezin izango dira Kalitate Zigiluak erabili honako kasu hauetan:

  • Zigiluaren hasierako ebaluazio-prozesua gainditu ez denean.
  • Zigiluaren ebaluazio positiboa kendu denean Zigiluaren beraren jarraipen-prozesuan.
  • Zigiluaren izaera eraginpean hartzen duen tituluan funtsezko aldaketa bat gertatzen denean eta aldaketa horrek Agentziaren onarpena ez duenean.
  • Sortu den helbururako erabiltzen ez denean.

Unibasq-en kalitate-zigilu bat lortu duten titulazioak (dela titulazio oso bat, dela titulazio horretako ibilbide bat)  bere lorpena erraz identifikatu ahal izateko Agentziak zenbait baliabide jarriko ditu aitorpen hori lortzen duen titulazioaren unibertsitatearen eskura. Alde batetik, emandako kalitate-zigiluari lotutako Agentziaren ziurtagiria. Bestetik, lortutako aitorpenari dagokion Unibasq-en Kalitate-Zigiluaren Marka emango zaio aitortutako titulazioaren ardura duen zentroari.

Unibasq-en Kalitate-Zigiluen Markak Unibasq-enak dira; legezko babes aplikagarria dute, eta ezin izango dira laga edo erabili Unibasq-ek bere Kalitate Zigiluen Protokoloetan, bere webguneko informazioan eta Unibasq-en Kalitate-Zigiluen Marken erabilera korporatiboaren Eskuliburuan ezarritakoan ez den bestelako edozein helbururekin. Emandako Kalitate-Zigiluari lotutako Marka erabili ahal izateko, aipatutako Eskuliburuan ezarritako gidalerroak bete beharko dira uneoro, eta baita horrelako elementuetarako erabiltzen diren irudi korporatiboaren ohiko gidalerroak ere (adibidez, dimentsioa, koloreak, tipografia eta forma espezializatuak betetzea, eta Marken egokitzapen/bertsiorik ez egitea).

Unibasq-en Kalitate-Zigiluak eta haien Markak betiere argi eta zintzo aplikatu beharko dira, nahasketa sortzea saihestuz.

Unibasq-ek Kalitate Zigiluen erabilera ona bermatzeko betebeharra izango du eta, okerreko edozein erabileraren berri izaten badu, titulazioaren pertsona arduradunari edota eraginpeko erakundeari jakinaraziko dion informazio-prozedura bati emango dio hasiera alegazioak aurkez ditzan (presentzialki edo idazki bidez). Audientzia-prozesuaren emaitzak ohartarazpen bat ekar dezake, zeinean idazki bidez eskatuko den Kalitate Zigiluaren erabileraren baldintzak errespeta daitezela. Ohartarazpenei kasu egiten ez zaienean edo larritasun handiagokoak direnean, dagozkion legezko jardunak hasiko ditu Unibasq-ek eta, bidezko bada, beste erakunde edo instituzioei jakinaraziko dizkie gertakariak, baita komunikabideei ere.