Barne-Antolakuntza

Ebaluazio-Batzordeak

 

DOCENTIA batzordea

 

Programaren segimendurako batzordea

Batzorde honek noizean behin programa eta prozedura orokorra aztertzen ditu hobetu nahian, eta irakaskuntza jarduera ebaluazio esparruan behar berriak agertzen direnean, ebaluazioaren kalitatea ziurtatzeko behar diren berrikuntzak sartzen ditu. ANECAk proposatutako presidente eta idazkari batez gain, DOCENTIA programan parte hartzen duten agentzia bakoitzeko kide batez osatzen da batzordea.

Diseinuak ebaluatzeko batzordea

Bost eta sei kideen arteko batzordea, unibertsitateek irakaskuntza jarduera ebaluatzeko diseinutako prozedurak ebaluatu, eta, bere unean, aldeko ebaluazioa emateko sortua.

 

Diseinuen ezarpena ebaluatzeko batzordea

Bost kidez osatutako batzordea, hauen artean kanpo ebaluatzaileak edo diseinuen ebaluazioan parte hartu duten ebaluatzaileak egongo direlarik. Batzorde hau unibertsitateek irakaskuntza jarduera ebaluatzeko diseinuen ezarpena ebaluatzeaz arduratzen da. Ebaluazio diseinuak ezartzeko hobekuntza proposamenak egiten ditu eta, behar denean, ziurtapen prozesua hasteko gomendioa. Batzordea kide hauek osatzen dute:

Ebazpena 2017ko otsailaren 21ekoa, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren zuzendariarena; DOCENTIA Batzordearen kide berriak izendatzea xedatzen duena


Aurreko batzordeak:


logotipo observatorio

Euskal Unibertsitate Sistemaren Behatokia