Instituzionala

 

Ebaluazio Instituzionala

Audit
Goi-mailako Hezkuntza Europar Esparruak (GHEE) eta Espainiako araudian izandako aldaketek ezartzen dutenez, ematen dituzten irakaskuntzekin zerikusia duten helburuak beren jardunean betetzen dituztela bermatu behar dute unibertsitateek, etengabeko hobekuntzaren bidean betiere. Horregatik, Kalitatea Bermatzeko Sistemak (KBS) eta politikak formalki ezarri behar dituzte eta denen eskura jarri. Horrekin guztiarekin bat, ANECA, AQU, ACSUG eta Unibasq agentziek AUDIT programa garatu dute, elkarrekin lankidetzan. Irakaskuntzen kalitatea bermatzeko orain arte egin diren jarduerak bateratzea xede duen KBS diseinatzeko jarraibideak ematea du helburu unibertsitate-ikastegiei zuzendutako ekimen honek. Jarraibideak ikastegientzat badira ere, unibertsitate osoari zuzendutako zehar-elementuak ere badaude (esate baterako, pertsonal akademikoari, baliabide materialei eta zerbitzuei dagokienez). Unibertsitateei kalitate-politika hauek garatzen laguntzeko, unibertsitateak ebaluatzeko agentziek xede hau lortzeko dokumentu batzuk sortu ditugu. informazio gehiago
Docentia
Unibasq-ek, 2007an, lankidetza-hitzarmen bat sinatu zuen ANECArekin Irakasleen Irakaskuntza Jardueraren Ebaluazioari Laguntzeko Programa (DOCENTIA) Euskal Unibertsitate Sisteman hedatzeko.

DOCENTIA programa abiaraziz, unibertsitateen eskaerak asebete nahi dira baita unibertsitateko irakasleen kalitatea hobetzeko hezkuntza-sistemak eredu eta prozedura batzuk izateko duen premia ere. Programa hau diseinatu da, unibertsitateko autonomiaren barnean, unibertsitateen jarduna bideratzeko, eta aldi berean irakaskuntza-jarduera ebaluatzeko eta unibertsitateko irakasleentzako prestakuntza-planak garatzeko unibertsitateek duten rola gero eta garrantzitsuagoa izan dadin.

Kalitatea Bermatzeko Europako Irizpide eta Jarraibideak erreferentzia gisa hartuta, 1.5 “Irakasleak” Irizpidera beteko dela bermatu nahi da DOCENTIA programaren bidez, erakundeek beren langileak irakaskuntzarako gaituta daudela eta trebeak direla bermatuko duten baliabideak dauzkatela xedatzen duen Irizpidera. informazio gehiago


logotipo observatorio

Euskal Unibertsitate Sistemaren Behatokia