Instituzionala

Unibertsitateen Onespena

 

420/2015 Errege-Dekretua, maiatzaren 29koa, unibertsitateak eta unibertsitate zentroen sortzea, onespena, baimentzea eta egiaztatzea buruzkoari eta 3/2004 Legea, Euskal Unibertsitate Sistemarenari dagokienez, Unibertsitateek beraien sortzerako eta onespenerako Unibasq-en txosten bat eskatzen dute.

 

Ebaluazio Batzordea

EBAZPENA, 2018ko uztailaren 4koa, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren Zuzendariarena, Unibertsitateen Onespenarako Ebaluazio Batzordearen kide batzuk kargutik kentzea eta Unibertsitateen Onespenarako Ebaluazio Batzordearen kide berriak izendatzea xedatzen duena, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren ekainak 28ko 2012/13 Legeak xedatzen duena betez.

Presidentea: Gemma Rauret Dalmau And.

Idazkaria: Ricardo Pujol Borrell Jn.

Batzordekide Akadamikoak: Rafael Bilbao Duñabeitia Jn, María Victoria Escribano Paño And. eta Javier González Benito Jn.

 


logotipo observatorio

Euskal Unibertsitate Sistemaren Behatokia