Instituzionala

Unibertsitateen Onespena

 

420/2015 Errege-Dekretua, maiatzaren 29koa, unibertsitateak eta unibertsitate zentroen sortzea, onespena, baimentzea eta egiaztatzea buruzkoari eta 3/2004 Legea, Euskal Unibertsitate Sistemarenari dagokienez, Unibertsitateek beraien sortzerako eta onespenerako Unibasq-en txosten bat eskatzen dute.

 

Unibertsitateen Onespenerako Ebaluazio Batzordea

Presidentea: Luis Basañez Villaluenga Jn.

Idazkaria: Cristina Sánchez López And.

Batzordekide akademikoa: Jesús Fernando Escanero Marcen Jn.

Batzordekide akademikoa: María Vallet Regí And.

Batzordekide akademikoa: Patricio Pérez González Jn.