Irakasleak

Egiaztapena – Deialdiak

 

Galdera ohikoei erantzuna.

Eskaera

1. Unibasq-en Egiaztapena eskaera bat egin badut. Aplikazio informatikoan berriro ere izena ematea beharrezkoa da?

2011ko deialdi orokorretik aurrera egiaztapena eskatu baduzu, ez da beharrezkoa berriro ere erregistratzea. Baldin eta eskaera-modelo bera betetzen baduzu, eta eskaera amaitu ez arren, aplikazio informatikoak, aurreko eskaeraren datuak iraultzeko aukera emango dizu.

ESKAERARAKO EREDUAK:

  1. Irakasle oso eta Ikerketa Irakaslerako eredua
  2. Irakasle atxiki, agregatu, unibertsitate pribatuetako irakasle doktore eta doktore tituludun ikertzailerako eredua

 

2. Ebaluazio irizpideei dagokionez aurreko deialditik aldaketarik ba al dago?

Ebaluaziorako irizpideak 228/2011 Dekretuak ezarritakoaren arabera izango dira. Irizpide hauek 2018ko azaroaren 12ko Unibasq-eko Zuzendariaren ebazpen bidez argitaratutako eta Aholku Batzordeak onartutako kontratatutako Irakasleak eta Ikerlariak ebaluatzeko eta akreditatzeko Protokoloan garatu dira.

Protokoloa

3. Ezagutza eremu desberdinetara aurkeztu al naiteke figura berdina eskatuz?

Bai, deialdi honetan onartzen da, aurreko deialdiekin desberdinduz.  Hala eta guztiz ere bi eskaera desberdin izango dira, beraz banaturik formalizatu beharko dira. (tasaren ordainketa birritan egin beharko da, bat eskaera bakoitzeko).

4. Merituen egiaztagiriak bidaliz gero baina eskaeran adierazten ez badira, ebaluazioan kontuan izango dira?

Ez, eskaeran (app.unibasq.org-etan) adierazten diren merituak eta zuzen egiaztatuta daudenak baino ez dira kontuan hartuko.

5. Eskaera itxiz gero aldaketarik egin dezaket? Eskaera betetzen hasi eta azken momentuan itxi nahi ez badut, zer egin dezaket?

Behin eskaera itxita ezingo da aldatu, beharrezkoa izango da ezabatzea eta eskaera berri bat egitea.

Betetzen hasitako eskaera bat itxi nahi ez den kasuan, EZ da AMAITU botoia sakatu behar. Sartutako datuak gordeko dira eta beste deialdi batean berreskuratu ahal izango dituzu.

Bestalde, figura desberdinetarako eskaera modelo bakar bat betetzen baduzu, Nire eskaerak atalera joan eta Gehitu / aldatu eskatuko dituzun figurak atala joan, benetan eskatu nahi dituzun figurak aukeratu dituzula ziurtatzeko.

6. Non aurki dezaket ordainketa egiteko kontu zenbakia?

Kontu Korronte zenbakia behin eskaera amaituta agertzen da.

7. Zer jarri behar dut kontzeptu moduan ordainketa egiterakoan?

Eskaera bakoitzearen espediente zenbakia jarri behar da.

Adibidez: ACG-1256-2019

8. Behin aplikazio informatikoan eskaera bukatuta, eskaera gauzatzeko beste pausoren bat eman behar al da? Baliogarria al da Unibertsitateko erregistroa?

Behin eskaera bukatuta Egiaztapena aplikazio informatikoan erabilgarri egongo den Eusko Jaurlaritzaren Sede Elektronikora eramango zaituen loturan sakatu beharko duzu, bertan eskaera formalizatu ahal izango duzu.  Eskatutako figura bakoitzerako formulario bat bete beharko duzu, eta Unibasq-era aukeratutako bidean sortutako laburpen dokumentua (kopia bat figura bakoitzeko) bidali beharko duzu ordainketaren ziurtagiriarekin batera, beti ere ezarritako epe barruan.

UNIBERTSITATEKO ERREGISTROA EZ DA ONARTZEN.

Bai postaz bai administrazio elektronikoz ordaindu izanaren ziurtagiria Sede Elektronikora igo beharko da.

9. Laburpen dokumentua postaz bidali izanez gero zein da bidaltzeko era egokiena?

ZUZENEAN bulegoetan entregatuz.

Irizpideak

10. Zer esan nahi du ikerkuntza-jarduerako hiru aldirekin pareka daitezkeen merezimenduak egiaztatzea; aldi horiek irakasleen ordainsariei buruzko abuztuaren 28ko 1086/1989 Errege Dekretuan egindako zehaztapenen arabera nahiz horri egindako aldaketen arabera?

Seiurtekoekin pareka daitezkeen merituak egiaztatzea esan nahi du. Sei urtez behin Unibertsitateko irakasleek egindako ikerkuntza jarduera ebaluatu ahal izango da, baita aipaturiko aldian zehar garatutako ikerkuntza lanaren errendimendua ebaluatu ere, produktibitate-osagarri bat lortzeko.

OHARRA: EZ DA BEHARREZKOA IZANGO KALITATE HANDIKO BI EKARPENEKIN ETA SEIURTEKOEKIN PAREKA DAITEZKEEN MERITUEN EGIAZTAPENA AURKEZTEA “ARGITALPENEN” ATALEAN ADIERAZITAKOAREKIN NAHIKOA IZANGO BAITA.

IKERTRAMOAK ETA SEIURTEKOAK PAREKOAK DIRA.

11. Zer dira ezinbesteko merituak?

Eskatutako gutxieneko puntuazioa lortzeaz gain, Unibasq-ek erabili beharreko irizpideak onartzen dituen 228/2011 Dekretuan ezarrita datozen figura bakoitzerako ezinbesteko merituak izan behar da.

Ezinbesteko merituak.

Merituak

12. Zeintzuk dira eskatzaileak aurkeztutako irakaskuntzaren kalitateari buruzko aldeko ebaluazioak?

Ikasleak egiten dituzten irakaskuntzaren kalitatea neurtzeko inkestei buruz ari da. Kasu honetan 5etik 3.5 baino puntuazio gehiago dituzten inkestak bakarrik hartuko dira kontutan.

Hau da, minimo honetara heltzen ez diren inkestak ez da beharrezkoa adieraztea, ez baitira kontutan hartuko.

Aplikazio informatikoak dezimal bat duten zenbakizko datuak bakarrik onartuko ditu. Aurreko deialdietako datuak errekuperatzen diren kasuetan, atal honetan datu hori aldatzea edo zuzentzea beharrezkoa izango da.

5aren gainean ez dauden ikasleak egiten dituzten inkesten kasuan, eskatzaileak emaitzak 0tik 5erako tartera aldatu beharko du.

Adibidez, inkestak 10en gainean direnean, aldaketa honela izango da:

7 -> 3.5

8 -> 4

9-> 4.5

10-> 5

 

13. Zer dira ekintzailetza-jarduerak?

Enpresa berri bat sortzeko jarduerak dira. “Spin-off” terminoak enpresa edo erakunde publiko zein pribatu batzuen barruan enpresa berriak sortzeko ideia adierazten du. Enpresa edo erakunde nagusi horiek inkubagailu gisa dihardute.

14. Zer da Web of Science edo WOS?

“Web of Science” (WoS) Thomson Reuters enpresaren plataforma bat da, web teknologian oinarritua. Jakintzaren edozein diziplinari buruzko zientzia-argitalpenen (zientifiko, teknologiko, humanistiko eta soziologikoen) bibliografia-datu, aipamen eta erreferentzien bilduma handi batez osatuta dago 1945. urteaz geroztik. Honako hauek biltzen ditu datu-base nagusietan: Web of Science, eduki-iturri gehigarriak web-baliabideekin eta argitalpenen materialarekin, kongresuak eta aktak (Proceedings), eta errendimendua ebaluatzeko tresnak (Journal Citation Report eta Essential Science Indicators).

WOS-a ebaluaziorako laguntza da baina ez du pareengatik egindako ebaluazioa ordezkatzen.

15. Zer da aldizkari indexatu bat?

Kalitate-irizpide jakin batzuk betetzen dituzten datu-baseetan txertatutako argitalpen bat da aldizkari indexatu bat. Hau da, aldez aurretik zehaztutako kalitate-irizpideei jarraiki egiten den hautespen-prozesu bat behar du. Gaur egun zientzia-aldizkariak ebaluatzeko gehien erabiltzen diren irizpideetako bat inpaktuaren faktorea da. Irizpide hori Institute of Scientific Information (ISI) institutuko Journal of Citation Reports (JCR) izenekoak zabaltzen eta aplikatzen du.

16. Argitalpen guztietan adierazi behar al da aldizkariaren inpaktu-indizea? Ba al dago hori eskaintzen duen datu-baserik Interneten?

Inpaktu indizea adieraztea oso garrantzitsua da. Zenbait jakintza-esparrutan, aldizkari indexatuak WEB OF SCIENCE plataformaren web-orrian kontsulta daitezke. Inpaktu-indizeei, aldizkari batek bere espezialitateko aldizkarien artean duen posizioari eta abarri buruzko informazioa lortzeko, zure unibertsitateko liburutegi-zerbitzuetara jo dezakezu.

Indizea zein den jakin ezean, ezezaguna delako agertzen ez dela adieraz daiteke testu-koadroan.

Aldizkarien kalitate adierazgarriek, haien alderdi desberdinei buruz dihardute: Inpaktu faktorea (FI), kategoria edo kategoria desberdinak non argitalpena adierazten den, bere kategoria barneko posizioa, Quartil-a, aipu-Kopurua.

Liburuen kasuan: argitaletxearen ospea, liburu batek jasotzen dituen aipu kopurua, etab.

GARRATZITSUA: Kalitate adierazleak dituzten argitalpenak bakarrik hartuko dira kontuan.

17. Nola egiaztatu ditzaket ikerketa-proiektuak, kontratuak, taldeak eta sareak?

Unibertsitateak emandako ziurtagiriaren kopia edo eskatzaileen lantaldeetako parte-hartzea ziurtatzen duen ziurtagiriaren kopia aurkeztuko da.

Ikertzaile nagusiak sinatutako ziurtagiriak ez dira ontzat emango.

18. Kongresu batean, zer alde dago “Hitzaldia” edo “Komunikazio” baten eta “Hitzaldi gonbidatu” baten artean?

“Hitzaldia” edo “Komunikazioa” zientzialari baten proposamen bat da, Kongresuko Antolakuntza Batzordeak onartuta ala ez behar izan dezakeena. “Hitzaldi gonbidatua” terminoak, berriz, Antolakuntza Batzorde Zientifikoak aditu bat gonbidatu duela adierazten du.

19. Nola justifika dezaket proiektuetan kontratatu gisa parte hartu dudala (ez ikertzaile nagusi gisa)?

Ikertzaile nagusia ez bazara, unibertsitateak edo proiektuko arduradunak sinatutako kopia aurkez dezakezu meritua justifikatzeko. Kopia horretan, CVan sartutako datuak egongo dira jasota.

20. Nola justifika ditzaket kongresuak?

Kongresuko aktarekin edo parte-hartze ziurtagiri batekin.

21. Zer urte hartu behar da kontuan aldizkari baten sailkapena adierazteko?

Meritu gisa adierazitako artikulua argitaratu den aldizkariari buruzko datuak adierazteko, artikulua argitaratu den urtea hartu behar da kontuan, edo, berriki argitaratutako artikuluen kasuan, urterik hurbilena.

22. Non sartu behar dira Kongresuetako Abstract izenekoak?

“Kongresuetarako komunikazioak” atalean.

23. Argitaratzeko ditudan artikuluak adieraz al ditzaket eskaeran?

Behin betiko onarpena duten argitalpenak kontutan hartuko dira, ziurtagiri batekin egiaztatuz gero.

24. Ikerketa-irakasleen kasuan, emandako irakaskuntza kontutan hartuko da?

Bai, baina gradu-ondoko irakaskuntza bakarrik, hau da, Master eta Doktoretzan.

25. Nola adierazi dezaket nire irakaskuntza jarduera?

Eskatzaileak irakaskuntza ataleko merituak ikasgaika adieraztea garratzitsua da. Datuak sartzen laguntzeko, BIKOIZTEKO aukera dago, era honetan ikasgaia berdina den kasuan lagungarria izango da eta ez da beharrezkoa izango informazio guztia berriz adieraztea.

26. Nola egiaztatu dezaket nire irakaskuntza jarduera?

Irakaskuntza jarduera era egoki batean egiaztatzeko beharrezkoa izango da departamentuko edo fakultateko zuzendaria edo idazkariak sinatutako dokumentu bat aurkeztea.  Dokumentu horretan ikasturte bakoitzean emandako kreditu edo ordu kopurua eta hizkuntza adierazi beharko dira.

GARRANTZITSUA: Ez da Irakats Betebeharra ziurtagiritzat onartuko, batzutan ez baitu emandako irakaskuntza ondo isladatzen.

Administrazio Electronikoa

27. Zer baldintza dira beharrezkoak administrazio elektronikoa erabiltzeko?

Sinadura elektronikoko ezagututako ziurtagiri bat izatea. Erabiltzeko eta instalatzeko jarraibideak IZENPEren webguneko “Deskargatu Softwarea” eremuan daude.

28. AURREKO DEIALDIETATIK EMANDAKO ALDAKETAK

Orain aplikazio informatikoak ez du laburpen dokumentua sortuko, ezta XML-a ere, Eusko Jaurlaritzaren Sede Elektronikotik egingo da.

ESKAERAREN FORMALIZAZIOA:

  • POSTA BIDEZ: Laburpen dokumentua aplikazio informatikotik inprimatu beharrean, beharrezkoa izango da aplikazioan erabilgarri egongo den loturaren bidez Eusko Jaurlaritzaren Sede Elektronikora sartzea, formularioa betetzea eta behin inprimatu eta sinatuta, ezarritako epe  barruan Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako edozein baliabideren bidez bidaltzea,  AHAL DELA ZUZENEAN DELAKO BULEGO BATERA, ordainketaren ziurtagiriarekin.
  • ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA aukeratuz gero, sinadura elektroniko bat izatea beharrezkoa izango da, eta formulario bete eta gero, plataforman sinatu eta bidali ahal izango da, ordainketaren ziurtagiriarekin batera.

EBAZPENAREN JAKINARAZPENA:

Deialdian parte hartu duten eskatzaileen ebaluazioen emaitza guztiak Eusko Jaurlaritzaren iragarki-taula elektronikoan jakinaraziko dira, denak batera.

Nolanahi ere, ondorengo egunetan ebazpen indibidualizatua bidaliko zaie eskatzaileei, bakoitzak eskatutako moduan.

Ebazpen hori iragarki-taula elektronikoan argitaratzen den data ebazpenaren jakinarazpena komunikatzeko data formala da, xede guztietarako.

Nahiz eta jakinarazpen elektronikora ez sartu, emaitza jakinarazita emango da era berean,  berraztertzeko errekurtsoa eta administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzeko hilabeteko epea argitaratu eta biharamunean zenbatzen hasiko da.

 


logotipo observatorio

Euskal Unibertsitate Sistemaren Behatokia