Irakasleak

Egiaztapena – Deialdiak

 

Galdera ohikoei erantzuna.

Eskaera

1. Unibasq-en Egiaztapena eskaera bat egin badut. Sartutako datuak berreskuratu ditzaket edo berriro idatzi behar ditut?

2011ko deialdi orokorretik aurrera egiaztapena eskatu baduzu, ez da beharrezkoa berriro ere erregistratzea. Baldin eta eskaera-eredu bera betetzen baduzu, eta eskaera amaitu ez arren, aplikazio informatikoak, aurreko eskaeraren datuak iraultzeko aukera emango dizu.

ESKAERARAKO EREDUAK:

  1. Irakasle oso eta Ikerketa Irakaslerako eredua
  2. Irakasle atxiki, agregatu, unibertsitate pribatuetako irakasle doktore eta doktore tituludun ikertzailerako eredua

 

 

2. Ezagutza eremu desberdinetara aurkeztu al naiteke figura berdina eskatuz?

Bai, gehienez bi ezagutza eremutara. Hala eta guztiz ere bi eskaera desberdin izango dira, beraz banaturik formalizatu beharko dira. (Bi tasa ordaindu beharko dira , bat eskaera bakoitzeko)

3. Merituen egiaztagiriak bidaliz gero baina eskaeran adierazten ez badira, ebaluazioan kontuan izango dira?

Ez, eskaeran (app.unibasq.org-etan) adierazten diren merituak eta zuzen egiaztatuta daudenak baino ez dira kontuan hartuko.

4. Eskaera itxiz gero aldaketarik egin dezaket?

Behin eskaera itxita ezingo da aldatu, beharrezkoa izango da ezabatzea eta eskaera berri bat egitea.

5. Egiaztapena aplikazio informatikoan Eskaera betetzen hasi eta azken momentuan itxi nahi ez badut, zer egin dezaket?

Betetzen hasitako eskaera bat itxi nahi ez den kasuan, EZ da AMAITU botoia sakatu behar. Sartutako datuak gordeko dira eta beste deialdi batean berreskuratu ahal izango dituzu.

Eskaera itxi eta aurkeztu nahi ez izatearen kasuan, posta elektroniko bat bidali dezakezu egiaztapena@unibasq.eus helbidera, atzera egin nahi duzula adieraziz.

6. Non aurki dezaket ordainketa egiteko kontu zenbakia? Zer jarri behar dut kontzeptu moduan ordainketa egiterakoan?

Kontu Korronte zenbakia behin eskaera amaituta agertzen da.

Kontzeptu moduan aplikazio informatikoak behin eskaera bukatu eta gero ematen duen espediente zenbakia jarri behar da.

Adibidez: ACG-5555-2019

7. Ordainketa, eskatutako figura bakoitzeko egin behar al da?

Bai. Ordainketa bat egin behar da eskatutako figura bakoitzeko.

Irizpideak

8. Ebaluazio irizpideei dagokionez aurreko deialditik aldaketarik ba al dago?

Ebaluaziorako irizpideak 228/2011 Dekretuak ezarritakoaren arabera izango dira.  Irizpide hauek 2018ko azaroaren 12koa, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziako zuzendariarena, 2018ko azaroaren 9an Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziako Aholku Batzordeak onartutako Kontratatutako Irakasleak eta Ikerlariak eta, Unibertsitate Pribatuetako Irakasle doktoreak ebaluatzeko eta akreditatzeko Protokoloa jakinarazten duena, 2019ko irailaren 30eko Ebazpenaren bidez eraberritua.

9. Zer esan nahi du ikerkuntza-jarduerako hiru aldirekin pareka daitezkeen merezimenduak egiaztatzea; aldi horiek irakasleen ordainsariei buruzko abuztuaren 28ko 1086/1989 Errege Dekretuan egindako zehaztapenen arabera nahiz horri egindako aldaketen arabera?

Seiurtekoekin pareka daitezkeen merituak egiaztatzea esan nahi du. Sei urtez behin Unibertsitateko irakasleek egindako ikerkuntza jarduera ebaluatu ahal izango da, baita aipaturiko aldian zehar garatutako ikerkuntza lanaren errendimendua ebaluatu ere, produktibitate-osagarri bat lortzeko.

IKERTRAMOAK ETA SEIURTEKOAK PAREKOAK DIRA.

10. Zer dira ezinbesteko merituak?

Eskatutako gutxieneko puntuazioa lortzeaz gain, Unibasq-ek erabili beharreko irizpideak onartzen dituen 228/2011 Dekretuan ezarrita datozen figura bakoitzerako ezinbesteko merituak izan behar da.  Ezarritako baldintzak ez dira nahikoa izango, baina bai ezinbestekoa aldeko egiaztapena lortzeko.

Merituak

11. Zeintzuk dira eskatzaileak aurkeztutako irakaskuntzaren kalitateari buruzko aldeko ebaluazioak?

Ikasleak egiten dituzten irakaskuntzaren kalitatea neurtzeko inkestei buruz ari da. Kasu honetan 5etik 3.5 baino puntuazio gehiago dituzten inkestak bakarrik hartuko dira kontutan.

Hau da, minimo honetara heltzen ez diren inkestak ez da beharrezkoa adieraztea, ez baitira kontutan hartuko.

5aren gainean ez dauden ikasleak egiten dituzten inkesten kasuan, eskatzaileak emaitzak 0tik 5erako tartera aldatu beharko du.

Adibidez, inkestak 10en gainean direnean, aldaketa honela izango da:

7 ->3,5

8 -> 4

9-> 4,5

10-> 5

 

 

12. Zer dira ekintzailetza-jarduerak?

Enpresa berri bat sortzeko jarduerak dira. “Spin-off” terminoak enpresa edo erakunde publiko zein pribatu batzuen barruan enpresa berriak sortzeko ideia adierazten du. Enpresa edo erakunde nagusi horiek inkubagailu gisa dihardute.

13. Zer da Web of Science edo WOS?

“Web of Science” (WoS) Thomson Reuters enpresaren plataforma bat da, web teknologian oinarritua. Jakintzaren edozein diziplinari buruzko zientzia-argitalpenen (zientifiko, teknologiko, humanistiko eta soziologikoen) bibliografia-datu, aipamen eta erreferentzien bilduma handi batez osatuta dago 1945. urteaz geroztik. Honako hauek biltzen ditu datu-base nagusietan: Web of Science, eduki-iturri gehigarriak web-baliabideekin eta argitalpenen materialarekin, kongresuak eta aktak (Proceedings), eta errendimendua ebaluatzeko tresnak (Journal Citation Report eta Essential Science Indicators).

WOS-a ebaluaziorako laguntza da baina ez du pareengatik egindako ebaluazioa ordezkatzen.

14. Zer da aldizkari indexatu bat?

Kalitate-irizpide jakin batzuk betetzen dituzten datu-baseetan txertatutako argitalpen bat da aldizkari indexatu bat. Hau da, aldez aurretik zehaztutako kalitate-irizpideei jarraiki egiten den hautespen-prozesu bat behar du. Gaur egun zientzia-aldizkariak ebaluatzeko gehien erabiltzen diren irizpideetako bat inpaktuaren faktorea da. Irizpide hori Institute of Scientific Information (ISI) institutuko Journal of Citation Reports (JCR) izenekoak zabaltzen eta aplikatzen du.

15. Argitalpen guztietan adierazi behar al da aldizkariaren inpaktu-indizea? Ba al dago hori eskaintzen duen datu-baserik Interneten?

Inpaktu indizea adieraztea oso garrantzitsua da. Zenbait jakintza-esparrutan, aldizkari indexatuak WEB OF SCIENCE plataformaren web-orrian kontsulta daitezke. Inpaktu-indizeei, aldizkari batek bere espezialitateko aldizkarien artean duen posizioari eta abarri buruzko informazioa lortzeko, zure unibertsitateko liburutegi-zerbitzuetara jo dezakezu.

Indizea zein den jakin ezean, ezezaguna delako agertzen ez dela adieraz daiteke testu-koadroan.

Aldizkarien kalitate adierazgarriek, haien alderdi desberdinei buruz dihardute: Inpaktu faktorea (FI), kategoria edo kategoria desberdinak non argitalpena adierazten den, bere kategoria barneko posizioa, Quartil-a, aipu-Kopurua.

Liburuen kasuan: argitaletxearen ospea, liburu batek jasotzen dituen aipu kopurua, etab.

GARRATZITSUA: Kalitate adierazleak dituzten argitalpenak bakarrik hartuko dira kontuan.

16. Nola egiaztatu ditzaket ikerketa-proiektuak, kontratuak, taldeak eta sareak?

Unibertsitateak emandako ziurtagiriaren kopia edo eskatzaileen lantaldeetako parte-hartzea ziurtatzen duen ziurtagiriaren kopia aurkeztuko da.

Ikertzaile nagusiak sinatutako ziurtagiriak ez dira ontzat emango.

17. Nola justifika dezaket proiektuetan kontratatu gisa parte hartu dudala?

Ikertzaile nagusia ez bazara, unibertsitateak, deia egin duen entitateak, edo unibertsitateko kideekin ikerkuntza kontratuak kudeatzeko gaitasuna duen entitate batek sinatutako kopia aurkez dezakezu meritua justifikatzeko

18. Kongresu batean, zer alde dago “Hitzaldia” edo “Komunikazio” baten eta “Hitzaldi gonbidatu” baten artean?

“Hitzaldia” edo “Komunikazioa” zientzialari baten proposamen bat da, Kongresuko Antolakuntza Batzordeak onartuta ala ez behar izan dezakeena. “Hitzaldi gonbidatua” terminoak, berriz, Antolakuntza Batzorde Zientifikoak aditu bat gonbidatu duela adierazten du.

19. Nola justifika ditzaket kongresuak?

Kongresuko aktarekin edo parte-hartze ziurtagiri batekin.

20. Non sartu behar dira Kongresuetako Abstract izenekoak?

“Kongresuak” atalean,  “Kongresu akten laburpen hedatuak (proceedings)” bezala.

21. Zer urte hartu behar da kontuan aldizkari baten sailkapena adierazteko?

Meritu gisa adierazitako artikulua argitaratu den aldizkariari buruzko datuak adierazteko, artikulua argitaratu den urtea hartu behar da kontuan, edo, berriki argitaratutako artikuluen kasuan, urterik hurbilena.

22. Argitaratzeko ditudan artikuluak adierazi al ditzaket eskaeran?

Behin betiko onarpena duten argitalpenak kontutan hartuko dira, aldizkariaren edo editorialaren ziurtagiri batekin egiaztatuz gero.  Ez dira posta elektronikoak ontzat hartuko.

23. Nola adierazi dezaket nire irakaskuntza jarduera?

Eskatzaileak irakaskuntza ataleko merituak ikasgaika adieraztea garratzitsua da. Datuak sartzen laguntzeko, BIKOIZTEKO aukera dago, era honetan ikasgaia berdina den kasuan lagungarria izango da eta ez da beharrezkoa izango informazio guztia berriz adieraztea.

Irakaskuntza-jardueraren atalean, gehieneko puntuazioa lortu ahal izango da graduan nahiz graduondokoan emandako ECTSekin.

Administrazio Elektronikoa

24. Zer baldintza dira beharrezkoak administrazio elektronikoa erabiltzeko?

Ondorengo loturan adierazten diren identifikazio eta sinadura elektronikorako onartutako bitartekoren bat izatea.

ESKAERAREN FORMALIZAZIOA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOAREN BIDEZ EGINGO DA (Laguntza gida)


logotipo observatorio

Euskal Unibertsitate Sistemaren Behatokia