Irakasleak

Egiaztapena – Deialdiak

 

Galdera ohikoei erantzuna.

Eskaera

1. Egiaztapen-deialdi batera lehenago aurkeztu banaiz, berreskura al ditzaket nire datuak edo berriro sartu behar al ditut?

Egiaztapena 2011ko deialdi orokorretik aurrera eskatu baduzu, aplikazioak aurreko eskaerako datuak iraultzeko eta berreskuratzeko aukera emango dizu, betiere eredu bera bada.

ESKAERA-EREDUA:
1. Irakasle atxikientzako, agregatuentzako, Unibertsitate Pribatuko doktoreentzako eta ikertzaile doktoreentzako eredua
2. Irakasle osoentzako eta ikerketako irakasleentzako eredua

 

 

2. Ezagutza-arlo desberdinetan figura berera aurkez al ninteke?

Kontratu-figura bera gehienez bi ezagutza-eremutan eskatu ahal izango da. Bi eskaera desberdin izango dira eta bakoitza bere aldetik formalizatu beharko da (bi tasa ordaindu beharko dira, tasa bat ebaluazio-eskaera bakoitzeko).

3. Merezimendu jakin batzuen justifikazioa aurkezten badut, baina merezimendu horiek eskaeran bertan adierazten ez baditut, kontuan izango al dira ebaluazioan?

Ez, eskaeran (app.unibasq.eus) adierazten diren eta, gainera, behar bezala justifikatuta dauden merezimenduak bakarrik hartuko dira kontuan.

4. Eskaera itxi ondoren, alda al dezaket?

Eskaera itxi ondoren, ezin izango da aldatu. Eskaera ezabatu eta berri bat egin beharko da.

5. Eskaera itxi eta formalizatu ondoren, jarrai al dezaket merezimenduen frogagiriak igotzen?

Merezimenduen frogagiriak deialdiaren azken egunera arte erantsi daitezke, nahiz eta eskaera Eusko Jaurlaritzaren administrazio elektronikoan formalizatuta egon.

6. Nola jakin dezaket eskaera behar bezala egin ote dudan?

Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan eskaera sinadura elektronikoaren bidez formalizatu ondoren eta Unibasq-ek baldintzak betetzen direla eta tasa behar bezala sinatu eta ordaindu dela egiaztatzen duenean, aplikazio informatikoan eskaera honela azalduko da: “Ebaluatzeko onartua”.
Kontuan izan behar da ez dela zerbait automatikoa, betekizun legal eta formal batzuk betetzen direla egiaztatu behar baitu Unibasq-ek.

7. Nola ordaindu behar dut tasa?

Tasa ordaintzeko, ordainketa-pasabidea erabiliko da Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan bertan. Urrats hauek egin beharko dira:

  1. urratsa. Euskal administrazioen ordainketa-pasabidera sartzea NIRE KARPETAtik ORDAINKETAra, eskabidea sinatu eta bidali ondoren.
  2. urratsa. Bete inprimakia ordainketa-gutunean aurkituko dituzun datuekin eta sakatu Onartu botoia.
  3. urratsa. Sartutako datuak zuzenak direla baliozkotu eta Ordaindu botoia sakatu.
  4. urratsa. Aukeratu zein erakunde laguntzailetan egin nahi duzun ordainketa eta sakatu Onartu botoia.
    Eragiketa amaitu ondoren, erakunde laguntzaileak egindako ordainketaren egiaztagiria emango dizu.

Eskaera ebaluatzeko onartzen denean bakarrik kobratuko da tasa; bestela, tasaren zenbatekoa banku-transferentzia bidez itzuliko da.

Eskatutako figura bakoitzeko tasaren zenbatekoa ordaindu beharko da.

Irizpideak

8. Ebaluazio-irizpideetan aldaketarik egon da aurreko deialdiekin alderatuta?

Ebaluazio-irizpideen abiapuntua 228/2011 Dekretuak –ebaluazio-irizpideak arautzen dituenak– ezarritakoa da. Irizpide horiek Unibasq-eko Aholku Batzordeak onartutako irakasle eta ikertzaileak ebaluatzeko eta egiaztatzeko Protokoloan garatu dira.

Gainera, Irakasle osoen eta Ikerketa-irakasleen kasuan, eskatzaileak autotxosten bat aurkeztuko du autoebaluazio moduan, bere ibilbide akademikoaren meritu nabarmenenak jasota. Autotxosten horrek 1.000 hitzeko luzera izango du gehienez.

9. Zer esan nahi du unibertsitateko irakasleen ordainsariei buruzko abuztuaren 28ko 1086/1989 Errege Dekretuaren aurreikuspenen eta dekretu horretan egin diren aldaketen arabera aitortutako ikerketa-jarduerako aldiekin parekoak diren merezimenduak egiaztatzeak?

Seiurtekoekin parekoak diren merezimenduak egiaztatzea esan nahi du. Unibertsitateko irakasleek sei urtean behin egin duten ikerketa-jarduerari buruzko ebaluazioa egin diezaiotela eskatu ahal izango dute, ordainsari-osagarri bat aitor dakien. Ebaluazio horretan, aldi horretan egindako ikerketa-lanaren errendimendua epaituko da.

Ikertramoak parekagarriak dira Seiurtekoekin.

 

Merituak

10. Argitalpen guztietan adierazi behar al da aldizkariaren inpaktu-indizea? Ba al dago hori eskaintzen duen datu-baserik Interneten?

Oso garrantzitsua da aldizkariaren inpaktu-indizea zein den adieraztea. Zenbait ezagutza-esparrutan, aldizkari indexatuak “WEB OF SCIENCE” webgunean kontsulta daitezke: https://www.recursoscientificos.fecyt.es/. Inpaktu-indizeei, aldizkari batek bere espezialitateko aldizkarien artean duen mailari eta abarri buruzko informazioa lortzeko, zure unibertsitateko liburutegi-zerbitzuetara jo dezakezu.
Aldizkarien kalitate-zantzuak zenbait alderdiri buruzkoak dira, besteak beste: inpaktu-faktoreari, argitalpena barne hartzen den kategoriari edo kategoriei, aldizkariak bere kategorian duen mailari, kuartilari eta aipamen kopuruari buruzkoak.

GARRANTZITSUA: Kalitate-zantzuak dituzten argitalpenak soilik hartuko dira kontuan

 

 

11. Zer da WOSa?

“Web of Science” (WOS) delakoa Clarivate Analyticsek emandako informazio zientifiko eta akademikoko lineako zerbitzua da. . 1945az geroztik, ezagutza zientifiko, teknologiko, humanistiko eta soziologikoaren edozein diziplinatako argitalpen zientifikoei buruz dauden datu-base bibliografikoen, aipamenen eta erreferentzien bilduma zabala da. Honako hauek biltzen ditu bere datu-base nagusietan: Web of Science, eduki-iturri gehigarriak web-baliabideekin eta argitalpenen materialarekin, kongresuak eta aktak (Proceedings), eta errendimendua ebaluatzeko tresnak (Journal Citation Report eta Essential Science Indicators).

WOS ebaluaziorako laguntza da, baina ez du parekoen ebaluazioa ordezten.

12. Zer da aldizkari indexatu bat?

Kalitate-irizpide jakin batzuk betetzen dituzten datu-baseetan txertatutako argitalpen bat da aldizkari indexatu bat. Hau da, aldez aurretik zehaztutako kalitate-irizpideei jarraikiz egiten den hautespen-prozesu bat behar du. Inpaktuaren faktorea zientzia-aldizkariak ebaluatzeko gaur egun gehien erabiltzen diren irizpideetako bat da. Irizpide hori Institute of Scientific Information (ISI) institutuko Journal of Citation Reports (JCR) izenekoak zabaltzen eta aplikatzen du.

13. Zer dira kuartilak?

Eskatzaileak artikulu bat argitaratu duen aldizkariko kuartilaren berri eman beharko du, JCRren dagokion eremuan.

Q1, zerrendako aldizkarien lehenengo % 25ek osatzen duten taldea. Q2, rankingaren % 25etik % 50era bitarte dagoen taldea; % Q3, rankingnaren % 50etik % 75era bitarte kokatzen den taldea; Q4, rankingaren % 75etik % 100era bitarte dagoen taldea.

14. Zer kuartil adierazi behar da aldizkari bat JCRren eremu batean baino gehiagotan azaltzen bada?

Aldizkari bat eremu batean baino gehiagotan azaltzen bada, aldizkariak hartzen duen lekurik altuena, eta, beraz, eskatzailearentzat aldekoena, adieraziko da.

15. Zer urte hartu behar da kontuan aldizkari baten rankinga adierazteko?

Merezimendu gisa adierazitako artikulua argitaratu den aldizkariari buruzko datuak adierazteko, artikulua argitaratu den urtea hartu behar da kontuan, edo, berriki argitaratutako artikuluen kasuan, urterik hurbilena.

16. Argitaratzeko ditudan artikuluak adieraz al ditzaket eskaeran?

Kontuan hartuko dira, baldin eta behin betiko onarpena badute eta aldizkariak edo argitaletxeak emandako ziurtagiriaren bidez egiaztatzen badira. Emailak ez dira frogagiri gisa onartuko.

17. Nola justifikatu behar ditut ikerketa-proiektuak, -kontratuak, -taldeak eta -sareak?

Deialdia egin duen unibertsitatearen edo erakundearen ziurtagiriaren kopia erantsiko da. Ziurtagiri horretan, eskatzaileek lantaldean izandako parte-hartzea eta finantzaketaren zenbatekoa adieraziko dira zehazki.

Ez da baliozkoa izango proiektuak ikertzaile nagusiaren sinadurarekin justifikatzea.

 

18. Nola justifika dezaket proiektuetan kontratatu gisa parte hartu dudala?

Ikertzaile nagusia ez bazara, deialdia egin duen unibertsitateak edo erakundeak edo ikerketa-kontratuak unibertsitateko langileekin kudeatzeko gaitasuna duen erakunde batek sinatutako kopia bakarrik aurkeztuz justifika dezakezu merezimendua.

19. Kongresu batean, zer alde dago “Hitzaldi” edo “Komunikazio” baten eta “Hitzaldi gonbidatu” baten artean?

“Hitzaldia” eta “Komunikazioa” zientzialari baten ekarpenak dira, Kongresuko Antolakuntza Batzordeari aurkezten zaizkionak eta Batzordeak onar ditzakeenak edo ez. “Hitzaldi gonbidatua” terminoak, berriz, esan nahi du Antolakuntza Batzorde Zientifikoak a priori gonbidatu duela eskatzailea, aditu gisa, kongresuan parte har dezan.

20. Nola justifikatuko ditut kongresuak?

Kongresuaren aktaren bidez edo kongresuan parte hartu duzula adierazten duen ziurtagiriaren bidez.

21. Non sartu behar dira Kongresuetako Abstract izenekoak?

“Kongresuak” atalean, hemen: “Kongresu akten laburpen hedatuak (proceedings)”.

22. Nola adierazi behar dut nire irakaskuntza-jarduera?

Garrantzitsua da eskatzaileek beren irakaskuntza-merezimenduak irakasgaien arabera sartzea. Datuak errazago sartzeko, KOPIA EGITEKO aukera dago; horri esker, hautatutako merezimendua irakasgai bera eman den ondorengo beste ikasturte edo urte batera eraman daiteke. Horrela, ez da informazio osoa berriro sartu beharrik izango.

23. Zer dira eskatzaileek irakaskuntzaren kalitateari buruz aurkezten dituzten ebaluazio positiboak?

Ikasleek irakaskuntzaren kalitateari buruz egiten dituzten inkestak dira. Kasu honetan, 5 puntutik 3,5 puntu baino gehiago lortzen dituzten inkestak bakarrik hartuko dira kontuan.
Alegia, ez da beharrezkoa izango gutxieneko horretara iristen ez diren inkestak sartzea, ez baitira baloratuko.
5 punturen gainekoak ez diren balorazioari buruzko inkestak edukiz gero, eskatzaileek emaitza 0tik 5era bitarteko eskalara bihurtu beharko dute.

Adibidez, inkestak 10 punturen gainekoak badira, honela adieraziko litzateke:
7 -> 3,5
8 -> 4
9-> 4,5

Administrazio Elektronikoa

24. Zer baldintza behar dira administrazio elektronikorako sarbidea izateko?

Identifikatzeko eta sinatzeko esteka honetan onartu eta adierazten dena bitartekoren bat edukitzea.

Eskaera Administrazio Elektronikoaren bitartez soilik formalizatuko da (gidarako esteka).

 

25. Arrazoi desberdinengatik ezin badut elektronikoki sinatu, aukera egongo litzateke eskabidea formalizatzeko?

Ordezkari batek eskabidea formaliza dezake. Eskatzaileak eskuz bete beharko ditu ordezkatutako pertsonaren datuak, eta borondatezko ordezkaritza egilestea-inprimaki normaldua aurkeztu beharko du.

Ordezkariak elektronikoki sinatuko du eskabidea, bere identifikazio elektronikorako bitartekoarekin (eskatzailearen gakoekin sartu ahal izango da aplikazio informatikora Egoitza Elektronikora  sartzeko), ordezkaritza ematen duen pertsona fisikoaren izenean, eta lehen adierazitako inprimakia erantsita.

Bi pertsonek jasoko dituzte jakinarazpenak.

 


logotipo observatorio

Euskal Unibertsitate Sistemaren Behatokia