Irakasleak

Irakasle eta Ikertzaileen Ordainsari Osagarriak – Deialdiak

 

Galdera Ohikoei Erantzuna

Prozedura

1.- Nork egiten du deialdia?

UPV/EHU-ko Gizarte Kontseiluari dagokio deialdia egitea, Unibertsitateko Gobernu Kontseiluaren proposamenez. Unibasq-ek ez du deialdia argitaratzen ezta osagarriak esleitzen ere. Unibasq-ek eskaeren ebaluazioak Ebaluazio Batzordeen bitartez egiten ditu.

2.- Nork prestatzen ditu protokoloa eta ebaluazio irizpideak?
Unibasq-eko Aholku Batzordeak egiten du, bere Gobernu Kontseiluarekiko organo independentea dena. Unibasq-eko 13/2012 Legearen 9.artikuluan aipatzen denez, Aholku Batzordeak agentziaren jardueren kalitatea eta sinesgarritasuna bermatu behar ditu, eta bere eskumenen artean protokoloak eta ebaluazio irizpideak onartzea dago.
3. Nork egiaztatzen ditu ebaluazioa egiteko beharrezkoak diren betekizun legalak?

Antzinatasuna, doktoregoaren betekizuna osagarrien tarte bakoitzerako eta eskaeraren  alderdi legalak UPV/EHU-k egiaztatzen ditu. Unibasq-ek bakarrik ebaluatuko ditu UPV/EHU-ren ustez era zuzenean aurkeztu diren eskaerak.

Eskaera

4. Nola bete behar dut eskaera?

Sortu den aplikazio informatikoaren bitartez. Bertan aipatzen diren pausuak jarraituz. Paperean aurkezten diren eskaerak ez dira ebaluatuko.

5. Non aurkitu dezaket ordainketa egiteko kontu korrontearen zenbakia?

Kontu korrontearen zenbakia Unibasq-eko web orrian argitaratuko dugu eta aplikazio informatikoan eskuragarri dagoen tasen inprimakian ere izango duzue. 

6.- Zer ipini behar dut tasaren ordainketa egiterakoan?

Ebaluazioa eskatu duen pertsonaren NAN zenbakia, izena eta abizenak.

7.- Tasa bat ordaindu behar dut ebaluazioaren eskaera egiteko? Nola justifikatzen dut tasaren ordainketa?

Bai, Euskal Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio publikoei buruzko Legea dela eta (1/2007 Dekretu Legislatiboa, 5/2017 Euskal Erkidegoko Aurrekontu Orokorren Legea dela eta aldatuta), Euskal Autonomia Erkidegoko 2020ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena, 47.77 euroko tasa bat ezartzen da UNIBASQ-en alde, 2095 0611 0091 1588 6475 IBAN kontu korrontean, ebaluazio eskubideei dagokiona A, B edo Unibertsitate Eskolako doktore ez den irakasle titularrentzako osagarriak eskatu dituztenentzako. Tasa ordaindua izan den egiaztagiria aurkeztu behar da, aplikazio informatikoan agertzen diren argibideak jarraituz.

Nahiz eta tarte bat baino gehiago eskatu47.77 euroko tasa bakar bat baino ez da ordainduko. 

8.- Arazoak ditut aplikazio informatikoarekin. Norekin jarri behar naiz harremanetan?

Deialdi honetan erabiltzen den aplikazio informatikoa UPV/EHU eta UNIBASQ-en artean kudeatzen da.

Betekizun legal, formalekin, etab. harremana duten zalantzak UPV/EHUra zuzendu behar dira. Horretarako, bidali zalantzak helbide honetara: complementos.pdi@ehu.eus

Ebaluazioarekin, merituekin, etab. harremana duten zalantzak UNIBASQ-era zuzendu behar dira. Horretarako bidali zalantzak helbide honetara: osagarriak@unibasq.eus

9.- A Mailako tarteak eskatu nahi ditut. Zer egin behar dut?
Aplikazio informatikoan tarteak markatu, erantsi merituen ziurtagiriak, baita formatu askeko CV labur bat. CV honek Ebaluazio Batzordeen kideentzako lagungarria izango da eskatzailearen ibilbidea testuinguru batean kokatzeko. A2 tartearen ebaluazioa jasotzeko, eskatzaileak bere CV-a derrigorrez atxikitu beharko du.

Irizpideak

10. Zein da bost urteko bloke bakoitzeko lortu dezakedan gehienezko puntuazioa?
Bost urteko bloke bakoitzeko lortu dezakezun puntuaziorik altuena 27 puntu dira. Protokoloan adierazten diren irizpide berrien ezarpena dela eta, ebaluazioan lortutako puntuazioari ez zaio inolako formularik eragingo.

Azalpena argitzeko adibide praktiko bat: ebaluazioa jasotzeko eta ondorengo ordainsari osagarriak esleitzeko aurreko deialdian 34 puntu lortu bazenitu (B1) eta aurtengoan 17 puntu lortzen badituzu, azkeneko puntuazioa 51 izango lirateke. Puntuazio horrek (51) B2 tartearen baiezko ebaluazioa jasotzea suposatuko luke.

11. Bost urteko bloke baten ebaluazioa eskatu nahi badut, eta gainera ebaluatuak izatea nahi ditudan beste bi urte baldin baditut, zer gertatzen da bi urte hauekin?
Bost urteko blokean sartzen ez diren gainontzeko urteak eta hilabeteak ere ebaluatuak izango dira. Aplikazio informatikoak erlaitz batean adierazteko aukera emango du.

Epea hiru hilabetekoa edo gutxiagokoa bada azkeneko blokean sartuko da.

Hiru hilabete baino gehiagokoa bada, hau adierazteko bloke berri bat sortuko da.

12. Zein da gehienezko puntuazioa 5 urteko bloke bakoitzeko? Eta 5 urtera heltzen ez diren blokeak?

5 urteko bloke bakoitzeko lortu ahal den gehienezko puntuazioa 27 da. Eskaerak 5 urte baino gehiagoko ebaluazio epea badu, aipatutako epea 5 urteko blokeetan zatituko da.  Ondorioz, 5 urte baino gutxiagoko blokea eskatzen duenak, gehienezko puntuazioa zati osoaren  zati proportzionala izango da. Horregatik, hiru atalak guztira kontuan hartuko dira: ikerketa, ezagutzaren transferentzia eta dibulgazioaren atala, irakaskuntzaren atala, kudeaketaren atala.

Adibidez:

Eskatzailea batek 5 urteko bloke bat eta 2 urteko beste bloke bat eskatzen badu, bigarren blokean gehienezko puntuazioa atal bakoitzeko gelditzen den 27 kopuruaren zati osoa 2/5 izango da, hau da, 10 puntu.

Proportzionaltasun berdina bakarrik aplikatuko da gehienezko ataletan, ikerketa, ezagutzaren transferentzia eta dibulgazioaren atalaren gehienezko puntuazioa 23×2/5= 9, Irakaskuntzaren atalaren gehienezko puntuazioa 20×2/5=8 eta  Kudeaketaren atalaren gehienezko puntuazioa: 9×2/5=3.

Merituak

13. Meritu batzuen egiaztagiriak sartzen baditut, baina eskaeran bertan meritu horiek ez baditut aipatzen, ebaluazioan kontutan hartuko dira?

Ez, eskaeran aipatutakoak eta zuzen egiaztatuta dauden merezimenduak soilik hartuko dira kontuan (https://ehu.unibasq.eus/login).

14.- Eskaeran sartutako meritu guztiak justifikatu behar ditut?
Bai, eskaeran sartutako meritu guztiak justifikatu behar dira, publikazioak izan ezik. Publikazioetan nahikoa izango da bere kokalekua topatzeko laguntzen duten datuak eta bere kalitate-zantzuak adieraztea (DOI, IBBN). Kasu hauetan ISBNa edo ISSNa aipatzea aski izango litzateke.
15.- Zeintzuk dira eskatzaileak aurkeztutako irakaskuntzaren kalitateari buruzko aldeko ebaluazioak?
Ikasleak egiten dituzten irakaskuntzaren kalitatea neurtzeko inkestei buruz ari da. Kasu honetan 5etik 3.5 baino puntuazio gehiago dituzten inkestak bakarrik hartuko dira kontutan.

Hau da, minimo honetara heltzen ez diren inkestak ez da beharrezkoa adieraztea, ez baitira kontutan hartuko.

Aplikazio informatikoak dezimal bat duten zenbakizko datuak bakarrik onartuko ditu. Aurreko deialdietako datuak errekuperatzen diren kasuetan, atal honetan datu hori aldatzea edo zuzentzea beharrezkoa izango da.

5aren gainean ez dauden ikasleak egiten dituzten inkesten kasuan, eskatzaileak emaitzak 0tik 5erako tartera aldatu beharko du.

Adibidez, inkestak 10en gainean direnean, aldaketa honela izango da:

7 -> 3.5

8 -> 4

9-> 4.5

10-> 5

16.- Zer da aldizkari indexatu bat?

Kalitate-irizpide jakin batzuk betetzen dituzten datu-baseetan txertatutako argitalpen bat da aldizkari indexatu bat. Hau da, aldez aurretik zehaztutako kalitate-irizpideei jarraiki egiten den hautespen-prozesu bat behar du. Gaur egun zientzia-aldizkariak ebaluatzeko gehien erabiltzen diren irizpideetako bat inpaktuaren faktorea da. Irizpide hori Journal of Citation Reports (JCR) izenekoak zabaltzen eta aplikatzen du.

17.- Argitalpen guztietan adierazi behar al da aldizkariaren inpaktu-indizea? Ba al dago hori eskaintzen duen datu-baserik Interneten?

Inpaktu indizea adieraztea oso garrantzitsua da. Zenbait jakintza-esparrutan, aldizkari indexatuak WEB OF SCIENCE plataformaren web-orrian kontsulta daitezke: https://www.recursoscientificos.fecyt.es/. Inpaktu-indizeei, aldizkari batek bere espezialitateko aldizkarien artean duen posizioari eta abarri buruzko informazioa lortzeko, zure unibertsitateko liburutegi-zerbitzuetara jo dezakezu.

Aldizkarien kalitate adierazgarriek, haien alderdi desberdinei buruz dihardute: Inpaktu faktorea (FI), kategoria edo kategoria desberdinak non argitalpena adierazten den, bere kategoria barneko posizioa, Quartil-a, aipu-Kopurua.

Liburuen kasuan: argitaletxearen ospea, liburu batek jasotzen dituen aipu kopurua, etab.

GARRATZITSUA: Kalitate adierazleak dituzten argitalpenak bakarrik hartuko dira kontuan.

18.- Nola egiaztatu ditzaket ikerketa-proiektuak, kontratuak, taldeak eta sareak?
Unibertsitateak emandako ziurtagiriaren kopia edo eskatzaileen lantaldeetako parte-hartzea ziurtatzen duen ziurtagiriaren kopia aurkeztuko da.

Ikertzaile nagusiak sinatutako ziurtagiriak ez dira ontzat emango.

19.- Nola justifika dezaket proiektuetan kontratatu gisa parte hartu dudala (ez ikertzaile nagusi gisa)?

Ikertzaile nagusia ez bazara, unibertsitateak edo proiektuko arduradunak sinatutako kopia aurkez dezakezu meritua justifikatzeko. Kopia horretan, CV-an sartutako datuak egongo dira jasota.

20.- Kongresu batean, zer alde dago “Hitzaldia” edo “Komunikazio” baten eta “Hitzaldi gonbidatu” baten artean?
“Hitzaldia” edo “Komunikazioa” zientzialari baten proposamen bat da, Kongresuko Antolakuntza Batzordeak onartuta ala ez behar izan dezakeena. “Hitzaldi gonbidatua” terminoak, berriz, Antolakuntza Batzorde Zientifikoak aditu bat gonbidatu duela adierazten du.
21.- Nola justifika ditzaket kongresuak?
Kongresuko aktarekin edo parte-hartze ziurtagiri batekin.
22.- Zer urte hartu behar da kontuan aldizkari baten sailkapena adierazteko?
Meritu gisa adierazitako artikulua argitaratu den aldizkariari buruzko datuak adierazteko, artikulua argitaratu den urtea hartu behar da kontuan, edo, berriki argitaratutako artikuluen kasuan, urterik hurbilena.
23. - A1 eta A2 Tarteak eskatzen baditut eta aurreko deialdian 100 puntu lortu banu, aplikazio informatikoan eskaeraren atal guztiak bete behar ditut?
Ez, aurreko deialdian 100 puntu lortu bazenu, bakarrik A mailako tarteetara sarbide beharrezkoak diren merezimenduak bete beharko dituzu.
24. - Docentiaz programan parte hartu dut, nire irakaskuntza-jarduera 2014-2019 aldirako ebaluatzeko. Merezimendu hori sar dezaket, nahiz eta ebazpena 2019ko abendua baino geroagokoa izan (merezimenduak aurkezteko amaiera-data)?

Ez, 2019ko abenduaren 31n emandako merezimenduak bakarrik sartu ahal izango dira. Docentiaz programaren bidez ebaluatutako urteak data hori (2019ko abenduaren 31) baino lehenagokoak badira eta ebaluazioa ziurtatzen duen ebaluazio positiboa geroagokoa bada, ez dut deialdi honetan aurkeztuko, baizik eta hurrengo deialdietan, non merezimenduak 2019ko abenduaren 31tik aurrera sartuko dira. Horrez gain, Ebaluazio-protokoloan adierazten diren Docentiaz programaren ordezko merezimenduak aurkeztuko ditut. 


logotipo observatorio

Euskal Unibertsitate Sistemaren Behatokia