Irakaslea

Lan Kontratupeko Seiurtekoak

Deialdiak

Errekurtsoa

BERRAZTERTZEKO ERREKURTSOA AURKEZTEKO EPERIK BA AL DAGO?

Bai, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkezteko epea hilabetekoa da, Ebazpenaren jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

NON AURKEZTEN DA ETA NORI AURKEZTEN ZAIO BERRAZTERTZEKO ERREKURTSOA?

Errekurtsoa  aurkaratzen den egintza eman zuen organoaren aurrean aurkeztu ahal izango da, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren bidez. Administrazio elektronikoaren espediente berean, errekurtsoaren botoia sakatu eta jarraibideak betez, dokumentu gehiago erantsi ahal izango dira “dokumentazioa erantsi” sakatuz gero. Errekurtsoaren ebazpena ere bide beretik egingo da. Egoitza elektronikoan erregistratu ondoren, Aneca-CNEAIri bidaliko zaio, berrikusteko.

BERRAZTERTZEKO ERREKURTSOA BETETZEKO BEHARREZKO DATUAK:

Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan adierazitakoak.

 


logotipo observatorio

Euskal Unibertsitate Sistemaren Behatokia