Irakasleak

Ikerkuntza

Iker22 – Laguntza Dokumentua

1.- Nork argitaratzen du deialdia?

Unibertsitateei dagokie IKER 22 deialdia onartzea.

2.- Zein da unibasq-eko eginkizuna iker22 deialdian?

Unibasq-ek Ebaluazio Protokoloa prestatzen du eta eskaeren ebaluazioak egiten ditu. Uniasq-ek ez du deialdia argitaratzen.

3.- Nork prestatzen ditu protokoloa eta ebaluazio irizpideak?

Unibasq-eko Aholku Batzordeak egiten du, bere Gobernu Kontseiluarekiko órgano independentea dena. Unibasq-eko 13/2012 Legearen 9. Artikuluan aipatzen denez, Aholku Batzordeak agentziaren jardueren kalitatea eta sinesgarritasuna bermatu behar du, eta bere eskumenen artean protokoloak eta ebaluazio irizpideak onartzea dago. Lehen aipatutako legearen arabera, Aholku Batzordea agentziaren Zuzendariak (Batzordearen Presidentea dena) eta esparru akademikoan edo ebaluazio eremuan ospe handiko hamar pertsonek osatzen dute. Batzorde honen gehiengoa ez da Euskal Unibertsitate Sistemakoa izan behar, gutxienez ikasle bat izan behar du eta gutxienez Batzordeko 3 pertsonek bere eginkizuna Espainiatik kanpo egin behar dute.

4.- Nor aurkeztu daiteke deialdira?

Espainiako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzara Sistemara sartzeko modalitatearen arabera kontratatutako langileek beren ikerlana ebaluatu dezakete, kontratuaren bigarren urtea amaitu ondoren.

5.- Nola bete behar dut eskaera?

Sortu den aplikazio informatikoaren bitartez Bertan aipatzen diren pausuak jarraituz. Paperean aurkezten diren eskaerak ez dira ebaluatuko.

6.- Zeintzuk dira ebaluazio irizpideak?

2017ko uztailaren 19ko ebazpenean ezartzen diren, Unibasq-eko zuzendariarena, uztailaren 17an Unibasq-eko Aholku Batzordeak onartutako IKER 22 programaren irizpideak hartuko dira kontuan.

7.- Tasa bat ordaindu behar dut ebaluazioren eskaera egiteko? Zer jarri behar dut kontzeptu moduan ordainketa egiterakoan?

Bai, Euskal Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio publikoei (1/2007 Dekretu Legislatiboa, 5/2017 Legea, abenduaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2018. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituena aldatuta) buruzko Legea dela eta, irakasleak egiaztapenerako egindako ebaluazio eskabideak izapidetzeagatiko tasa 46,60 euroko tasa bat ezartzen da UNIBASQ-en alde.

8.- Ez nago ados lortutako puntuaketarekin eta helegite bat jarri nahi dut. noren aurrean aurkeztu behar dut?

Berraztertze helegitea jartzeko hilabete bateko epea dago ebaluarioaren emaitzaren jakinarazpena jasotzen den unetik. Deialdia onartzen duen organoak Unibasq-eri helegitea jarri duenaren alegazioen txostena eskatzeko gaitasuna izango du.


logotipo observatorio

Euskal Unibertsitate Sistemaren Behatokia