Irakasleak

Ikerkuntza

Ikertramos – Laguntza Dokumentua

1.- Nork argitaratzen du deialdia?

Unibertsitateei edo ikerketa zentroei dagokie IKERTRAMOS deialdia onartzea.

2.- Zein da unibasq-eko eginkizuna ikertramos deialdian?

Unibasq-ek Ebaluazio Protokoloa prestatzen du eta eskaeren ebaluazioak egiten ditu. Unibasq-ek ez du deialdia argitaratzen.

3.- Nork prestatzen ditu protokoloa eta ebaluazio irizpideak?

Unibasq-eko Aholku Batzordeak egiten du, bere Gobernu Kontseiluarekiko órgano independentea dena. Unibasq-eko 13/2012 Legearen 9. Artikuluan aipatzen denez, Aholku Batzordeak agentziaren jardueren kalitatea eta sinesgarritasuna bermatu behar du, eta bere eskumenen artean protokoloak eta ebaluazio irizpideak onartzea dago. Lehen aipatutako legearen arabera, Aholku Batzordea agentziaren Zuzendariak (Batzordearen Presidentea dena) eta esparru akademikoan edo ebaluazio eremuan ospe handiko hamar pertsonek osatzen dute. Batzorde honen gehiengoa ez da Euskal Unibertsitate Sistemakoa izan behar, gutxienez ikasle bat izan behar du eta gutxienez Batzordeko 3 pertsonek bere eginkizuna Espainiatik kanpo egin behar dute.

4.- Nola bete behar dut eskaera?

Sortu den aplikazio informatikoaren bitartez bertan aipatzen diren pausuak jarraituz. Paperean aurkezten diren eskaerak ez dira ebaluatuko.

5.- Adierazitako meritu bakoitzeko "LABURPENA" atalean zer erantsi behar dut?

Gehienez bi alderdiko laburpen laburra, helburuak eta ikerketaren emaitza nabarmenenak adieraziz.

6.- Eskaeran adierazitako ekarpen guztiak justifikatu behar dira?

Derigorrezkoa izan ez arren, lokalizazioa egiaztatzeko nahikoa diren datuekin eta kalitatearen (DOI, IBBN) indizeekin nahikoa delako, ISBN-a edo ISSN-a kalitate adierazgarriekin batera, argitalpenaren kopia igotzea gomendatzen da.

7.- Zeintzuk dira ebaluazio irizpideak?

Ebaluazioa egiteko orduan, 2017ko uztailaren 19koa, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziako zuzendariarena, 2017ko uztailaren 17an Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziako Aholku Batzordeak onartutako IKER 22 programaren irizpideak jakinarazten duen EBAZPENA hartuko da kontuan.


logotipo observatorio

Euskal Unibertsitate Sistemaren Behatokia