Giza-Erantzukizuna

Etika eta Eskubide Kodea

(2019ko uztailaren 15ean onartu zen)

Unibasq-eren eta kide guztien jardun-balioak Etika eta Eskubide Kodean jasota daude. Dokumentu honetan, kide guztien jokabide-konpromisoak ezartzen dira. “Etika eta Eskubide kodea onartzeko, konfidentzialtasuna eta inpartzialtasuna bermatzeko eta interes-gatazkarik ez dagoela ziurtatzeko” eranskina sinatuta gauzatu behar da konpromiso hori, baita Unibasqen Etika eta Eskubide Batzordearen funtzionamendua ere.

Etika Batzordearen aldi baterako Osaketa (Batzordearen izendapen berriaren arte):

  • Batzordeburua: Aitor Zurimendi Isla Jn. (Unibasq)
  • Kideak: Manuel de León Rodríguez Jn. | Cristina de la Cruz Ayuso And.
  • Idazkaria: Tamara Cantabrana Chávarri And. (Unibasq)
  • Ikasle kidea: María del Lluc Nevot And.

 

Etika Batzordearekiko komunikazioa ireki dago, bere Barne-araubideko 7. artikuluak ezartzen duen bezala.

Unibasqen Etikaeta Berme-Batzordearen Memoria 2017


logotipo observatorio

Euskal Unibertsitate Sistemaren Behatokia