Gizarte-Erantzukizuna

Etika eta Berme Kodea

(2019ko uztailaren 15ean onartu zen)

Unibasq-eren eta kide guztien jardun-balioak Etika eta Berme Kodean jasota daude. Dokumentu honetan, kide guztien jokabide-konpromisoak ezartzen dira. “Etika eta Berme kodea onartzeko, konfidentzialtasuna eta inpartzialtasuna bermatzeko eta interes-gatazkarik ez dagoela ziurtatzeko” eranskina sinatuta gauzatu behar da konpromiso hori, baita Unibasqen Etika eta Berme Batzordearen funtzionamendua ere.

Unibasq-en Etika eta Berme Batzordea:

  • María Dolores Calvo Sánchez andrea (Salamancako Unibertsitatea), Unibasqeko Aholku batzordeak proposatutakoa.
  • Francisco José Ausín Díez jauna (Filosofia Institutua, Gizarte eta Giza Zientzien Zentroa, Ikerketa Zientifikoen Goi-mailako Kontseilua-CSIC), Unibasqeko Gobernu Kontseiluak proposatutakoa.
  • María del Lluc Nevot andrea (ikaslea), Unibasqeko Ikasleen Aholku Batzordeak proposatutakoa.
  • Idazkaritza teknikoa (Unibasq): Eva Fernández de Labastida andrea.

Etika eta Bermeen Batzordearekiko komunikazioa irekita dago, bere Barne-araubideko 7. artikuluak ezartzen duen bezala.

Unibasqen Etika eta Berme Batzordearen Memoria 2017


logotipo observatorio

Euskal Unibertsitate Sistemaren Behatokia