• 2023-2026 aldirako Unibertsitate Sistemaren Plana onartu du

Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Kontseiluak 2023-2026 Unibertsitate Sistemaren Plana onartu du. Plan honen bidez, unibertsitate-politikak definitu, helburuak identifikatu eta Euskal Unibertsitate Ekosistema osatzen duten eragileak koordinatzen dira. Plana, gainera, Nazio...