Eskaeraren formalizazioa

ESKAERAREN FORMALIZAZIOA

Interesdunek, CNEAI-ren eskabidea behar bezala beteaz gain, honako dokumentu hauek helarazi beharko dizkiote Unibasqi (bide elektronikoan – Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa), deialdian ezarritako epearen barruan:

  1. CNEAI-ren aplikazioan sortutako eskaeraren laburpen-dokumentua.
  2. Tasaren ordainketa deialdian ezarritako epearen barruan egin izanaren ziurtagiria.
  3. Aurreko bi dokumentuak erantsi eta gero, sortzen den laburpen dokumentua “Sinatu eta bidali” beharko duzu.

Behin CNEAI-ren eskaera amaitu eta geroeskatzaileak tasaren ordainketa Tasa atalean agertzen den kontu korrontean egin beharko du. Eta ordainketa egin ondoren beherago agertzen den Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoaren loturara sartu eta laburpen dokumentua bete beharko du. Aipatutako dokumentuak (laburpen dokumentua eta ordainketaren ziurtagiria) Unibasq-era ondorengo bideetan aurkeztu ahal izango dira:

Baliabide elektronikoaren bidez