Tituluak

Egiaztapena Berritzea - Deialdia

Unibertsitateko ikasketa ofizialak ezartzen dituen urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuak (uztailaren 2ko 861/2010 Errege Dekretuak aldatzen duena), bere 24.2 artikuluan hurrengoa jasotzen du: “Unibertsitate titulu ofizialen egiaztapena berritzeko prozesua hurrengo epeen barruan bete beharko da:

  1. 240 kreditu kopurua duten Graduko unibertsitate titulu ofizialek bere egiaztapena sei urteko epe barruan berritu beharko dute.
  2. 300 kreditu kopurua duten Graduko unibertsitate titulu ofizialek bere egiaztapena zazpi urteko epe barruan berritu beharko dute.
  3. 360 kreditu kopurua duten Graduko unibertsitate titulu ofizialek bere egiaztapena zortzi urteko epe barruan berritu beharko dute.
  4. Masterreko unibertsitate titulu ofizialek bere egiaztapena 4 urteren barruan berritu beharko dute.
  5. Doktoretzako unibertsitate titulu ofizialek bere egiaztapena 6 urteren barruan berritu beharko dute.

Epe hau Gradu, Master edo Doktoretzako titulazioen lehenengo egiaztapena ezarri zenetik edo haien azken egiaztapena berritu zenetik kontuan hartuko da. Gradu, Master eta Doktoretzako titulu ofizialek egiaztapena berrituko dute Autonomi Erkidego bakoitzak duen prozedurari jarraikiz bere aginpidean dauden Unibertsitateetan, 27 bis artikuluan ezarritakoaren arabera.

Unibertsitate eta Ikerketako Sailburuordearen 2017ko uztailaren 10eko Aginduak Euskal Autonomi Erkidegoaren esparruan dauden Unibertsitateen titulu ofizialen egiaztapena berritzeko Hezkuntza Sailari eskaera egiteko epea ezartzen du.

Egun, Unibasq 2017ko urriaren 2tik 31ra aurkeztutako Euskal Unibertsitate Sistemaren graduko eta masterreko eskaerak ebaluatzen ari da.


Informazio gehiago.

Dual - Deialdia

Pasa den urriaren 16an, Gobernu Kontseiluak, Gradu eta Masterreko unibertsitate-titulu ofizialetarako prestakuntza dualaren aitorpena lortzeko deialdia onartu zuen.

Eskaera betetzeko epea: 2017ko azaroaren 6tik abenduaren 7ra arte.


Informazio gehiago