Tituluak

Egiaztapena Berritzea - Deialdia

Unibertsitateko ikasketa ofizialak ezartzen dituen urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuak (uztailaren 2ko 861/2010 Errege Dekretuak aldatzen duena), bere 24.2 artikuluan hurrengoa jasotzen du: “Unibertsitate titulu ofizialen egiaztapena berritzeko prozesua hurrengo epeen barruan bete beharko da:

  1. 240 kreditu kopurua duten Graduko unibertsitate titulu ofizialek bere egiaztapena sei urteko epe barruan berritu beharko dute.
  2. 300 kreditu kopurua duten Graduko unibertsitate titulu ofizialek bere egiaztapena zazpi urteko epe barruan berritu beharko dute.
  3. 360 kreditu kopurua duten Graduko unibertsitate titulu ofizialek bere egiaztapena zortzi urteko epe barruan berritu beharko dute.
  4. Masterreko unibertsitate titulu ofizialek bere egiaztapena 4 urteren barruan berritu beharko dute.
  5. Doktoretzako unibertsitate titulu ofizialek bere egiaztapena 6 urteren barruan berritu beharko dute.

Epe hau Gradu, Master edo Doktoretzako titulazioen lehenengo egiaztapena ezarri zenetik edo haien azken egiaztapena berritu zenetik kontuan hartuko da. Gradu, Master eta Doktoretzako titulu ofizialek egiaztapena berrituko dute Autonomi Erkidego bakoitzak duen prozedurari jarraikiz bere aginpidean dauden Unibertsitateetan, 27 bis artikuluan ezarritakoaren arabera.

Unibertsitate eta Ikerketako Sailburuordearen 2019ko irailaren 23ko Aginduak Euskal Autonomi Erkidegoaren esparruan dauden Unibertsitateek egiaztapena berritzeko Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailara eskaera egiteko epea ezartzen du. Epea 2019ko urriaren 8tik azaroaren 8ra bitartekoa izango da, biak barne.


Informazio gehiago.

Prestakuntza Duala - Deialdia

ERABAKIA, 2019ko urriaren 21ekoa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren Gobernu
Kontseiluarena; haren bidez, Gradu eta Masterreko unibertsitate-titulu ofizialen prestakuntza duala edo
nazioartekotasunaren aitorpena lortzeko deialdia onartzen da, eta argitara dadin agintzen da.

Eskaera aurkezteko epea: deialdia itxita dago.

BERRIA: Gradu eta Masterreko unibertsitate-titulu ofizialen prestakuntza dualaren aitorpena lortzeko Protokoloa.

I Eranskina: Prestakuntza Dualaren aitorpen-prozesuan parte hartzeko eskaera.

Eskaerak helbide eletroniko honetara bidali behar dira: zigiluak@unibasq.eus

Nazioartekotasunaren aitorpena - Deialdia

ERABAKIA, 2019ko urriaren 21ekoa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren Gobernu
Kontseiluarena; haren bidez, Gradu eta Masterreko unibertsitate-titulu ofizialen prestakuntza duala edo
nazioartekotasunaren aitorpena lortzeko deialdia onartzen da, eta argitara dadin agintzen da.

Eskaera aurkezteko epea: deialdia itxita dago.

Gradu eta Masterreko unibertsitate-titulu ofizialen nazioartekotasunaren aitorpena lortzeko Protokoloa.

I Eranskina: Nazioartekotasunaren aitorpen-prozesuan parte hartzeko eskaera.

Eskaerak helbide eletroniko honetara bidali behar dira: zigiluak@unibasq.eus


logotipo observatorio

Euskal Unibertsitate Sistemaren Behatokia