Tituluak

Egiaztapena Berritzea - Deialdia

Unibertsitateko irakaskuntzen antolamendua eta horien kalitatea bermatzeko prozedura ezartzen dituen irailaren 28 822/2022 Errege Dekretuak, bere 34.1 artikuluan hurrengoa jasotzen du:

Akreditazio instituzionala ez duten unibertsitate-zentroek beren unibertsitate-titulu ofizialen egiaztapena berritu beharko dute, autonomia-erkidego bakoitzak bere eskumen-eremuko unibertsitateei dagokienez ezartzen duen prozeduraren arabera. Prozedura hori Unibertsitate Kontseiluak ebatziko du, dagokion kalitate-agentziaren nahitaezko txosten loteslearen bidez, epe hauen barruan:

a)      240 kreditu dituzten graduko unibertsitate-titulu ofizialen egiaztapena, gehienez ere, sei urteko epean berritua izan beharko da, titulua ematen hasi den datatik edo aurreko egiaztapena berritu den datatik.

b)      300 edo 360 kreditu dituzten graduko unibertsitate-titulu ofizialen egiaztapena, gehienez ere, zortzi urteko epean berritua izan beharko da, titulua ematen hasi den datatik edo aurreko egiaztapena berritu den datatik.

c)       Masterreko unibertsitate-titulu ofizialen egiaztapena gehienez ere sei urteko epean berritu beharko da, titulua ematen hasi den datatik edo aurreko egiaztapena berritu den datatik.

d)      Doktoregoko unibertsitate-titulu ofizialen egiaztapena gehienez ere sei urteko epean berritua izan beharko da, Doktorego programa hasi den datatik edo aurreko egiaztapena berritu den datatik.

Hezkuntzako sailburuaren 2024ko martxoaren 4ko Aginduan ezarritakoaren arabera, titulazioen egiaztapena berritzeko aurkezpen-epea 2024ko martxoaren 16k apirilaren 16ra bitartekoa da.


Informazio gehiago.

Prestakuntza Duala - Deialdia

logotipo observatorio

Euskal Unibertsitate Sistemaren Behatokia