Tituluak

Egiaztapena Berritzea - Deialdia

Unibertsitateko irakaskuntzen antolamendua eta horien kalitatea bermatzeko prozedura ezartzen dituen irailaren 28 822/2022 Errege Dekretuak, bere 34.1 artikuluan hurrengoa jasotzen du:

Akreditazio instituzionala ez duten unibertsitate-zentroek beren unibertsitate-titulu ofizialen egiaztapena berritu beharko dute, autonomia-erkidego bakoitzak bere eskumen-eremuko unibertsitateei dagokienez ezartzen duen prozeduraren arabera. Prozedura hori Unibertsitate Kontseiluak ebatziko du, dagokion kalitate-agentziaren nahitaezko txosten loteslearen bidez, epe hauen barruan:

a)      240 kreditu dituzten graduko unibertsitate-titulu ofizialen egiaztapena, gehienez ere, sei urteko epean berritua izan beharko da, titulua ematen hasi den datatik edo aurreko egiaztapena berritu den datatik.

b)      300 edo 360 kreditu dituzten graduko unibertsitate-titulu ofizialen egiaztapena, gehienez ere, zortzi urteko epean berritua izan beharko da, titulua ematen hasi den datatik edo aurreko egiaztapena berritu den datatik.

c)       Masterreko unibertsitate-titulu ofizialen egiaztapena gehienez ere sei urteko epean berritu beharko da, titulua ematen hasi den datatik edo aurreko egiaztapena berritu den datatik.

d)      Doktoregoko unibertsitate-titulu ofizialen egiaztapena gehienez ere sei urteko epean berritua izan beharko da, Doktorego programa hasi den datatik edo aurreko egiaztapena berritu den datatik.

Hezkuntzako sailburuaren 2022ko maiatzaren 3ko Aginduan ezarritakoaren arabera, titulazioen egiaztapena berritzeko aurkezpen-epea 2022ko maiatzaren 13tik ekainaren 13ra bitartekoa da.


Informazio gehiago.

Prestakuntza Duala - Deialdia

ERABAKIA, 2020ko urriaren 26ekoa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren Gobernu
Kontseiluarena; haren bidez, Gradu eta Masterreko unibertsitate-titulu ofizialen Formakuntza Duala edo
Nazioartekotzearen aitorpena edo Kalitate Zigilua lortzeko deialdia onartzen da, eta argitara dadin agintzen da.

Eskaera aurkezteko epea: Epea itxi da.

Eskaerak helbide eletroniko honetara bidali behar dira: zigiluak@unibasq.eus

Informazio gehiago hemen.

Nazioartekotasunaren aitorpena - Deialdia

ERABAKIA, 2020ko urriaren 26ekoa, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren Gobernu
Kontseiluarena; haren bidez, Gradu eta Masterreko unibertsitate-titulu ofizialen Formakuntza Duala edo
Nazioartekotzearen aitorpena edo Kalitate Zigilua lortzeko deialdia onartzen da, eta argitara dadin agintzen da.

Eskaera aurkezteko epea: Epea itxi da.

Eskaerak helbide eletroniko honetara bidali behar dira: zigiluak@unibasq.eus

Informazio gehiago hemen.


logotipo observatorio

Euskal Unibertsitate Sistemaren Behatokia