ERABAKIA, 2020ko urriaren 27koa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurarena, 2019ko irakasleen eta ikertzaileen gehigarrizko ordainsari osagarrien deialdiari buruzkoa.