Irakasleak

 

Ikerkuntza

 

Seiurtekoak - Deialdia

Deialdia – Seiurtekoak

*2018KO TRANSFERENTZIA DEIALDIAREN EMAITZEN JAKINARAZPENA ETA ZUZENKETA-PROZESUARI BURUZKO INFORMAZIOA. 


Ebazpena, 2019ko abenduaren 10ekoa, Unibasqeko zuzendariarena, Euskal Herriko Unibertsitateko lan-kontratu iraunkorra duten irakasleen ikerketa-jarduera ebaluatzeko eskabideak aurkezteko prozedura eta epea ezartzen dituena, zeina Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren Gobernu Kontseiluaren 2019ko urriaren 21eko erabakiaren bidez onartua.

DEIALDIAREN DATAK: 2020ko urtarrilaren 15etik 31ra (biak barne)

* Eskatzaileei gogorarazten zaie, Ikerketa-jarduera ebaluatzeko edozein eskaera zuzendu ahal izateko, idazki bat bidali behar diotela CNEAIko zuzendariari, CNEAI-ren egoitza elektronikoaren bidez. Zuzenketa horri buruzko ezer ez da izapidetu behar Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren bidez (www.euskadi.eus – NIRE KARPETA).

*UPV/EHUko irakasleen ikerketa-jardueraren ebaluaziorako eskaeraren ebazpena emateko eta jakinarazteko epea etetea adosten da.

Kontsultak egiteko CNEAI-ren helbide elektronikoa: ayuda.cneai@aneca.es

Ikertramoak - Deialdia

Deialdia – Ikertramoak

Ikertramoak ikerketa-jarduera ebaluatzeko programa da eta lan-kontratu iraunkorrik ez duten irakasleak edo ikertzaileak ditu jomugan. Ebaluazio egiteko aukera izateko aldez aurreko akordio, hitzarmen edo kudeaketa-mandatu bat beharko da Unibasqen eta unibertsitatearen edo ikerketa-erakundearen artean, azken hori izango delarik deialdiak egingo dituena.


Kontaktuan jartzeko: egiaztapena@unibasq.eus

Iker22 - Deialdia

Iker22 Deialdia

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legearen 22. artikuluak ezartzen duenez, legearen arabera kontratutako langileek garatutako jarduera ikertzailea ebaluatu ahalko da, langileak bigarren kontratu-urtea amaitzen duenetik.

Prozedura horren helburua da unibertsitate publiko batek edo Estatuaren Administrazio Orokorraz bestelako administrazio publiko bateko ikerketa-erakunde batek kontratatutako langileek Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legearen 22. artikuluak aipatzen duen ebaluazioa egin ahal izatea. Horregatik aldez aurreko akordio, hitzarmen edo kudeaketa-mandatu bat beharko da Unibasqen eta unibertsitatearen edo ikerketa-erakundearen artean, azken hori izango delarik deialdiak egingo dituena.


Kontaktuan jartzeko: egiaztapena@unibasq.eus


logotipo observatorio

Euskal Unibertsitate Sistemaren Behatokia