Irakasleak

 

Ikerkuntza

 

Seiurtekoak - Deialdia

Deialdia – Seiurtekoak

*2018KO TRANSFERENTZIA DEIALDIAREN EMAITZEN JAKINARAZPENA ETA ZUZENKETA-PROZESUARI BURUZKO INFORMAZIOA


Ebazpena, 2019ko abenduaren 10ekoa, Unibasqeko zuzendariarena, Euskal Herriko Unibertsitateko lan-kontratu iraunkorra duten irakasleen ikerketa-jarduera ebaluatzeko eskabideak aurkezteko prozedura eta epea ezartzen dituena, zeina Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren Gobernu Kontseiluaren 2019ko urriaren 21eko erabakiaren bidez onartua.

DEIALDIAREN DATAK: 2020ko urtarrilaren 15etik 31ra (biak barne)

Kontsultak egiteko CNEAI-ren helbide elektronikoa: ayuda.cneai@aneca.es

Informazio edo kontsultak egiteko telefonoak:

 • 01 ARLOA Matematika eta Fisika: 648 216 723
 • 02 ARLOA Kimika: 648 214 503
 • 03 ARLOA Biologia Zelularra eta Molekularra: 608 877 993
 • 04 ARLOA Biomedikuntza Zientziak: 648 217 439
 • 05 ARLOA Natur Zientziak: 608 877 993
 • 6.1 ARLOA Ingeniaritzak eta Arkitektura: 648 214 503
 • 6.2 ARLOA Komunikazio, Konputazio eta Elektronikako Ingeniaritzak: 609 610 447
 • 6.3 ARLOA Arkitektura, Ingeniaritza Zibila, Eraikuntza eta Hirigintza: 609 610 447
 • 07 ARLOA Gizarte, Politika, Portaera eta Hezkuntza Zientziak: 648 217 940
 • 08 ARLOA Ekonomia eta Enpresa Zientziak: 671 690 183
 • 09 ARLOA Zuzenbidea eta Jurisprudentzia: 671 690 183
 • 10 ARLOA Historia, Geografia eta Arteak: 690 875 393
 • 11 ARLOA Filosofia, Filologia eta Hizkuntzalaritza: 690 875 393
Ikertramoak - Deialdia

Deialdia – Ikertramoak

Ikertramoak ikerketa-jarduera ebaluatzeko programa da eta lan-kontratu iraunkorrik ez duten irakasleak edo ikertzaileak ditu jomugan. Ebaluazio egiteko aukera izateko aldez aurreko akordio, hitzarmen edo kudeaketa-mandatu bat beharko da Unibasqen eta unibertsitatearen edo ikerketa-erakundearen artean, azken hori izango delarik deialdiak egingo dituena.


Kontaktuan jartzeko: egiaztapena@unibasq.eus

Iker22 - Deialdia

Iker22 Deialdia

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legearen 22. artikuluak ezartzen duenez, legearen arabera kontratutako langileek garatutako jarduera ikertzailea ebaluatu ahalko da, langileak bigarren kontratu-urtea amaitzen duenetik.

Prozedura horren helburua da unibertsitate publiko batek edo Estatuaren Administrazio Orokorraz bestelako administrazio publiko bateko ikerketa-erakunde batek kontratatutako langileek Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legearen 22. artikuluak aipatzen duen ebaluazioa egin ahal izatea. Horregatik aldez aurreko akordio, hitzarmen edo kudeaketa-mandatu bat beharko da Unibasqen eta unibertsitatearen edo ikerketa-erakundearen artean, azken hori izango delarik deialdiak egingo dituena.


Kontaktuan jartzeko: egiaztapena@unibasq.eus


logotipo observatorio

Euskal Unibertsitate Sistemaren Behatokia